bezárás

A Magyar Képzőművészeti Egyetem hallgatói 1871-től a mai napig

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Hallgatósorrend változtatás Képzés kezdete Képzés vége
Rzymann Mária 1947 1950
Rybár Mariette 1901 1907
Rybár Edit 1906 1913
Ruzicska László 1950 1952
Ruven-Varga Dorottya Eszter 2010
Ruttkay Nedeczky Vilmos 1912 1918
Ruttkay György 1921 1922
Ruszty László 2007
Ruszti (Rusznák) Gyula 1904 1908
Russ János 1928 1930
Ruskó Márton 2015
Rupprecht Andor 1911 1912
Rumi Rózsa 1982 1985
Ruisz György 1940 1945
Ruff András 1909 1910
Rüfaát Mukszin Mohamed 1912 1914
Rudolf Éva 1954 1956
Rudó Éva 1946 1950
Rudnyánszky László 1928 1933
Ruderschmiedt Ilona 1917 1921
Rudas Tamás 1948 1950
Rudas Klára Andrea 2008
Rucsinszki Anna 1908 1914
Ruby Miroszláv 1879 1882
Rubovics Márk 1883 1887
Rubint László 1991 1996
Rozwadovski Staniszlav 1941 1946
Rozsnyai Zoltán 1945 1950
Rózsay Márta 1916 1917
Rózsavölgyi Zoltánné Tomonyák Margit 1975 1978
Rózsavölgyi Mátyás 2003
Rózsahegyi István 1985 1992
Rózsaffy Dezső 1895 1896
Rózsa Péter 1929 1933
Rózsa Péter 1955 1960
Rózsa Luca 2012
Rózsa István Attila 1985 1990
Rózsa György 1941 1946
Rozolovszky Ágost 1872 1874
Rozmann Ágnes 1981 1986
Rozman Csenge 2016
Rozgonyi Ödön 1910 1911
Rozgonyi László 1913 1925
Rozgonyi Alfréd
Rozbora Béla 1948 1951
Rozanits Tibor 1952 1958
Roza Adrienn 2016
Rottmann Mozart 1909 1913
Rottmann Miksa 1896 1899
Rott I. Klára 1905 1907
Róthfeld Samuné 1895 1896
Róth Tamás 1905 1906
Róth Rezső 1906 1908
Róth Miksa 1880 1889
Róth Matild 1900 1904
Róth Edit 1924 1926
Róth András 1946 1951
Róth Alfréd 1904 1905
Rosztiszláv Babikov 1974 1975
Röszner Adél (Kondesyné) 1882 1893
Röszler József 1885 1890
Rossi Erzsébet 1888 1891
Roskovics Ignác 1875 1880
Roskoványi Mária 1930 1933
Roskó Gábor Péter 1977 1982
Roskó Beáta 1980 1985
Rosezweig Lajos 1877 1878
Rosenwald Artur 1913 1917
Rosenthal Imre 1945 1947
Rosenmayer Ferenc 1880 1882
Rosenberg Adolf 1884 1885
Rónyai Krisztina 1992 1994
Rontó Lili 1998
Ronga Eszter 2014
Rónay Kynga 1898 1900
Rónay Kázmér 1908 1914
Rónai Péter 1973 1977
Rónai György 1986 1989
Rónai Ernő 1925 1928
Róna Klára 1915 1918
Róna Katalin 1913 1918
Romvári Márton 1996
Romvári Jánosné Kutas Eszter 1977 1980
Romvári Ákos 2017
Romocsa Tibor 1913 1917
Romhány Veronika 2007
Römer Kamilló 1918 1922
Romek Árpád 1900 1979
Rombay István 1911 1913
Rombauer Mária 1908 1911
Rombauer Ilona 1907 1908
Rombauer Erzsébet 1903 1909
Román György 1921 1928
Rolik Ádám 2002
Roleizek Mátyás 1897 1901
Rojtán Tivadar 1911 1913
Roisz Vilmos 1927 1933
Rohovszky József 1919 1925
Rohonczy Ilona 1909 1915
Rohonczi Istvánné Kelemen Mariann 1982 1985
Rohmann Nóra 2012
Rohánszky Bence 2006
Rohály Ágnes 1987 1995
Rohacsek Anna 1928 1933
Rogovszky Máté 2015
Roger Viktória 1900 1904
Roessler Ida 1913 1915
Roediger Jolán 1914 1916
Röck Károly 1876 1877
Róbert Veronika 1940 1944
Rnigeisen József 1882 1883
Rizmayer Péter 2003
Rizmajer Róbert 2006
Rixhl Antal 1875 1876
Ritter Szilvia 1995 2000
Ritter Margit 1902 1907
Ritoók Margit 1907 1910
Riskó Erzsébet 1982 1985
Rintel Géza (Maróti) 1893 1894
Rinca János 1909 1910
Rimóczy József 1923 1927
Rihay Gabriella 1905 1907
Riha Erika Zsuzsa 1993 1993
Rigó Mária 1889 1891
Rigó István 1976 1980
Rigán Samu 1898 1899
Riemer Szandra 2009
Rieger Tibor 1959 1966
Rieger Győző 1893 1894
Riedl Margit 1900 1901
Ridovics Péter András 1972 1977
Ridovics László 1944 1951
Ridovics Ferenc (Rábai) 1946 1952
Ridly Franciska 1914 1918
Richter Zsuzsanna 2003
Richter Valléria 1910 1911
Richter Iloná 1949 1952
Richter Aurél 1888 1893
Richly Emil 1932 1933
Richli Rezső 1906 1907
Richl Antal 1875 1876
Ri Szon Szuk 1954 1959
Rhédey Margit 1942 1945
Rhédey Ferenc 1873 1875
Rézman Gyula 1931 1933
Reysser Ottó József 1927 1928
Révész Pál 1922 1928
Révész Napsugár 1964 1968
Révész László Gyula 1977 1982
Révész László 1912 1914
Révész Kornél 1917 1930
Révész Györgyike 1899 1905
Révész Emerich 1917 1918
Révész Antal 1949 1953
Révész Anna 2014
Révay József 1925 1929
Révai Mária 1930 1933
Révai Edit 1947 1951
Reuter Ágost 1913 1918
Rettenbacher Ferenc 1892 1893
Retteghy Ádám 2016
Retkes Máté 2005
Réti Zsuzsa 1943 1944
Réti Tünde 1974 1979
Réti Ödön 1891 1894
Réti Mátyás 1949 1953
Réti Károly 1907 1908
Réti István 1890 1891
Réti Hugó 1900 1901
Réthy Zsuzsa 1920 1926
Réthy Lajos 1878 1880
Réthy Katalin 1945 1946
Rétfalvi Sándor 1959 1964
Rétfalvi Ferncné Mesterházi Erika 1975 1978
Rétfalvi András 1982 1987
Restyánszki László 1993 1999
Restyánszki Attila 1998
Reskovits Jolán 1929 1933
Répászky Gyula 1913 1914
Répási Viktor Csaba 1995 2000
Répás Margit Júlia 2011
Répás András 1900 1901
Rényi Krisztina 1976 1983
Reményi Róza Edit 1997 2002
Rekettye Csilla 1887 1888
Rekeczki Roland 2007
Rékassy Eszter 1984 1988
Rékássy Csaba 1956 1962
Rékai Lilla 2008
Reitter Teréz 1923 1924
Reiter Hermina 1905 1914
Reiszmann Ilona 1878 1882
Reiszmann Gizella 1911 1915
Reiszig Adolf 1876 1879
Reisz Ottó 1895 1896
Reiss Mária 1921 1927
Reisinleitner Antal 1909 1910
Reischl Szilvia 1994 2000
Reischl Károly 1908 1913
Reirufuss Ede 1892 1898
Reinprecht Gézáné 1951 1956
Reinlinger Gyula 1879 1883
Reinitz Miksáné 1906 1907
Reinhold Daniel 1950 1954
Reinhard Károly 1887 1905
Reinfeld Margit 1922 1926
Reiner Katalin Irén
Reinecker János 1937 1942
Reigl Marianna Judit 1941 1946
Reider Béla 1893 1897
Reichoffer Jenő 1898 1902
Reichentál Ignác 1921 1922
Reichart Mariska 1895 1896
Reichardt Anna 2002
Reichard Karola 1893 1897
Reich Jakab 1871 1873
Reich Henrik 1879 1880
Rehorovszky Anna 2017
Rehorovics Anita 2003
Rehák Elemér 1910 1916
Réh Elemér 1909 1913
Regős István Dezső 1975 1980
Regõs Ferenc 1938 1942
Régner Viktória 2011
Régner Richárd 2015
Regéczy Lenke 1903 1910
Regdon Irén 1930 1933
Réfi K. János 1 Kády.
Redlich Stefánia 1902 1904
Redlich József 1888 1892
Réczey Zoltán 1988 1995
Reck Lajos 1918 1923
Rechnitzer Zsófia Gizella 2010
Rázsó Klára 1926 1931
Raykó Alfréd 1904 1905
Ravazzini Angelo 1930 1933
Ravasz Lajos 1959 1965
Ravasz Erzsébet 1960 1966
Ravadits Kornél 1988 1994
Rauscher Mária 1897 1903
Rauscher Lujza 1900 1907
Rauscher Julia 1904 1915
Rauscher György 1920 1924
Rauschenberger József 1885 1887
Rausch Vilma 1 Szentgáliné.
Rausch Béla (Radnai) 1893 1895
Rauchbauer Károly 1880 1883
Rátonyi József 1962 1968
Rátonyi János Dávid 2004
Rátkai Endre 1946 1951
Ráth Zsuzsanna 1945 1945
Ráth Paulin 1906 1907
Ráth Panni 1902 1903
Rasztovich Nándor 1896 1900
Raszler Tibor 1982 1989
Raszler György 1987 1994
Ráski János 1903 1908
Ráskai Szabolcs 2000
Rápolti Zsuzsanna 1997 2002
Rápolti Lajos 1908 1914
Rapcsák Anna 1991 1998
Ranvig Keeler Asheesh 2006
Ránics László 1942 1949
Ramocsai Imri 1981 1985
Rakssányi Lajos 1912 1918
Rakssányi Dezső 1899 1912
Rakottyay László 1896 1897
Rákosy Anikó 1967 1971
Rákosi Zoltán 1928 1933
Rákos Péter 1975 1980
Rákos Pál 1917 1918
Rákos József 1981 1984
Rákóczy Kornélia 1915 1919
Rákóczy Gizella 1966 1971
Rakk Adrián 2016
Rakács Lajos 1917 1920
Rajter Márta 1917 1923
Rajné I. Loránt Erzsébet
Rajnai Gitta 1993 1998
Rajnai Béla 1907 1908
Rajna Edit 1945 1947
Rajki László 1957 1962
Rajki István 1930 1933
Rajki Antal 1946 1947
Rajkai György 1979 1982
Rajka László 1941 1942
Rajczy Margit 1963 1967
Rajcsók Attila 2002
Rainer Máté 1994 2000
Rainer Gabriella 1914 1918
Raidl Sándor 1880 1881
Raidl Ida 1911 1917
Ragula Elermér 1945 1947
Ragó Lóránt 1992 1998
Raffay Dávid 1991 1998
Raffay Béla István 1963 1967
Rafael Győző 1922 1924
Rafael Erik Benjamin 2013
Rafael Anna 2010
Rády Andrea 1991 1995
Radványi Fruzsina 2017
Ráduly Ervin 1940 1941
Radovics Krisztina Mária 1973 1978
Radovics Iván 1917 1920
Radosza Attila 1983 1989
Radóczy Mária 1983 1986
Radó Katalin 1901 1903
Radó Károly 1947 1952
Radó Izabella 1903 1906
Radó Éva 1951 1955
Radó Aladár 1881 1882
Radnai Rezső 1919 1930
Radnai József 1981 1985
Radnai Endréné 1928 1933
Radnai Anna 1921 1925
Radimszky Anna 2008
Radics Tibor 1944 1945
Radics Márk 2005
Radics István 1971 1973
Radich Elemér 1926 1931
Radák Gábor 1997 2002
Radák Eszter 1991 1998
Ráczová Enikő 2011
Rácz-Fodor Katalin 1986 1993
Rácz Tibor 1909 1913
Rácz Rebeka Magdolna 2015
Rácz Oszkár 1906 1907
Rácz Noémi Katalin 2011
Rácz Noémi Katalin 2011
Rácz Márta 1999
Rácz László 1943 1948
Rácz László 1950 1951
Rácz Krisztina 1998
Rácz Kovács Margit 1906 1911
Rácz Kálmán 1926 1931
Rácz József 1940 1946
Rácz József 1925 1929
Rácz Jenő József 1976 1979
Rácz Edit 1955 1962
Rácz Áron 2016
Racskó István 1906 1908
Racsák Aurél 1893 1894
Rabóczki Judit Rita 2002
Raatzsch Jenő 2001
Raáb Ervin 1907 1908
R. Molnár Mihály 1941 1948
R. Korda Edit 1949 1953