bezárás

Művészeti Anatómia, Rajz- és Geometria Tanszék

Általános ismertető

A Magyar Képzőművészeti Egyetemen a művészeti anatómia oktatása nagyon régi hagyományokkal rendelkezik. Már a múlt század végén Székely Bertalan korszerű módszertant vezett be az ember és az állat anatómiai oktatásában azzal, hogy nem statikusan, hanem mozgásban vizsgálta meg elsősorban az emberi testet és a lovat. Könyvtárunk számtalan vázlatát, rajzát, valamint teljes módszertanát megőrizte.

Az 1940-es évek végétől kezdve Barcsay Jenő megírta, illetve megrajzolta az európai művészeti anatómia oktatás legjelentősebb tankönyvét, melyet a mai napig is számtalan ország művészeti főiskolája használ. Barcsay kapcsolta össze az anatómiával a tér és tárgyábrázolás problémáját, s alakította ki a ma is oktatott Anatómia és Térábrázolás tantárgyat. Jelenleg az Anatómia és Térábrázolás órákon való részvétel négy félévig kötelező, félévente szóbeli és rajzi vizsgával, a negyedik félév végén szigorlattal. A hallgatók az órákon két féléven át a csontozattal, a további két félévben izomtannal, az emberi test anatómiájával, térbeli elhelyezkedésével, mozgásával, térbeli torzulásaival foglalkoznak. Az oktatást különböző geometriai testek szabadtéri rajzolása egészíti ki. A hallgatók a két év alatt olyan analitikus jellegű rajzi gyakorlatot végeznek, mely a térben való eligazodást, komponálást és a művészeti alkotások természetének megértését segítik elő. A szigorlat után a tárgy fakultatív minden évfolyam számára, kötetlenebb, szabadabb, egyénre szabott gyakorlatokkal. A gyakorlati órákat vetített képes elméleti előadások egészítik ki, melyek a tantárgy kultúrtörténeti és aktuális összefüggéseit ismertetik meg.

Tanszék

Az anatómia-térábrázolás tantárgy jelenleg a Magyar Képzőművészeti Egyetem I. és II éves hallgatói számára kötelezőek. Az első évben csontrendszerrel, a második évben az izomrendszer működésével, összefüggéseivel ismerkednek meg a hallgatók. Ezekhez kapcsolódnak a térábrázolás órák, ahol különböző problémákkal: perspektívikus helyzetekkel, kompozíciós témákkal találkozhatnak. Emellet fakultatív órák is alkalmat adnak az intenzívebb elmélyülésre és a hiányok pótlására. A második év végén szigorlaton adnak számot elméleti és gyakorlat tudásukról a hallgató. Az órákat általában előadások vezetik be, a szűkebben vett szakmai témák mellett a szakterület művészettörténeti és kultúrtörténeti vonatkozásaival azonos hangsúllyal vetített képes vagy videóanyaggal kísért eszmefuttatásokra is sor kerül. Az általában 4 órás gyakorlati munkához két rajzterem áll rendelkezésre, mindegyikben nagy méretű fali táblákkal, amelyek életnagyságú krétarajzok készítésére adnak lehetőséget. A beállításokhoz élő modelleket, illetve a tanszék szertári anyagát használjuk.

A tanszéken tanító mesterek szándéka helyreállítani a művészettörténeti és szakmai folytonosságot, amelynek hiánya önmagától fosztaná meg a művészetet. 

A tanszék oktatói:

egyetemi docens, tanszékvezető, Művészeti és Művészetelméleti Szakkollégium igazgató
óraadó tanár
egyetemi tanársegéd
egyetemi tanár,Rector emeritus, az MKE Doktori Tanácsának elnöke
óraadó tanár