bezárás

Publikációk

Albert Ádám: Légies márványdrapéria és az arcba fröccsenő vér édes íze

2020
artportal

Kőnig Frigyes: Drapéria

2018
CSER Kiadó
ISBN 9789632785332
Megjelent magyar nyelven

Az emberi alakot vagy tárgyakat burkoló, lefedő textíliákat, lepleket, függönyöket drapériának nevezik a képzőművészetben.
Az első pillantásra kaotikusan kavargó redők létrejöttének törvényszerűségei vannak, amelyek ismerete nélkül nehezen képzelhető el rajzban történő ábrázolásuk. A leplek vonalrendszerének alkalmazása gazdag lehetőségeket ad a művész szándékának kifejezésére.
Drapériatanulmányok készítése fontos része a rajzi tanulmányoknak.
 

Kőnig Frigyes: Erődrendszer a Kotori-öbölben

Várak, kastélyok, templomok
Évkönyv, Talma Kiadó 2017
Letölthető (.pdf, 539.63 KB)

 

Kőnig Frigyes: A képi megjelenítés eszközeiről

Várak, kastélyok, templomok
Évkönyv, Talma Kiadó 2017
Letölthető (.pdf, 2.23 MB)

 

Albert Ádám: Academy Anatomy zine 1.


2014
Szerkesztette: Albert Ádám, Hoffmann Tamás, Jenei Sándor
layout: Hoffmann Tamás
szöveg: Rieder Gábor
80 számozott példány
borító szitanyomás

 

Albert Ádám: DDR Manierizmus – Werner Tübkemunkássága

Albert Ádám: DDR Manierizmus – Werner Tübkemunkássága Artmagazin, 2009, VII. évf. 5. szám, pp. 42-47

 

Albert Ádám: Értelmetlenségből katedrális – Neo Rauch festészete

Albert Ádám: Értelmetlenségből katedrális – Neo Rauch festészete Artmagazin, 2007, V. évf. 6. szám, pp. 74-79.

 

Albert Ádám: Keresztszeghy Fruzsina: Új festészeti központ: Lipcse – A klasszikustól az új Lipcsei Iskoláig

Albert Ádám: Keresztszeghy Fruzsina: Új festészeti központ: Lipcse – A klasszikustól az új Lipcsei Iskoláig Új Művészet, 2006. október, XVII. évf. 10. szám, pp. 22-26.

 

Albert Ádám: Barcsay Iskola 2015, Kiállítás katalógusa


2015
Szerkesztette: Albert Ádám
Tervezte: Hoffmann Tamás, Szabó Andrea
50 db számozott példány, szitanyomás

 

Kőnig Frigyes: Kompozíció

Kőnig Frigyes: Kompozíció 2015
CSER Kiadó
ISBN 9789632784434
Megjelent magyar nyelven

A latin compositio kifejezés összetételt jelent. A képzőművészetben az alkotás szerkezetének, a formák, vonalak, színek általi elrendezését értjük rajta. Ebben a kötetben a képalkotás formai szempontból megközelíthető részleteihez, a komponáláshoz fogalmaz meg tájékoztató jellegű észrevételeket, tanácsokat a szerző.

 

Kőnig Frigyes: Térábrázolás

2014
CSER Kiadó
ISBN 978-963-278-349-9
Megjelent magyar, angol és romány nyelven

 

Kőnig Frigyes: HISTORIA PICTA CASTELLORVM - Erődítések és várak a Kárpát-medencében az őskortól a XIX. századig

HISTORIA PICTA CASTELLORVM 2010
Archaeolingua Alapítvány és Kiadó
ISBN: 0014511
364 oldal, kétnyelvű (angol, magyar), keménytáblás, 332 színes illusztrációs oldallal

A magyar és angol nyelvű kiadványban a részletes, jegyzetekkel és méretekkel ellátott ábrázolások fontos forrást jelentenek a régészet, építészet és a művészettörténet számára, s a magas művészi színvonalon elkészített rajzok a nagyközönségnek is élvezetes formában mutatják be a Kárpát-medencében fellelhető vár- és erődítményromokat az őskortól az újkorig. A könyvben a sokak számára értelmezhetetlen földvárak maradványainak, a római kori védvonal őrtornyainak és katonai táborainak vizuális megjelenítése lehetővé teszi azok történeti értelmezését. Megtudhatjuk, hogyan nézhettek ki a többségében ma már nem létező, vagy csak romokban megmaradt különleges építmények, sokunk gyermekkori álmának helyszínei.

A rekonstrukciós lehetőségekkel és a bemutatott képanyag értékelésével a kötet bevezető tanulmányában Marosi Ernő akadémikus foglalkozik, míg a szerző műveinek értelmezéséhez Vasáros Zsolt építész utószava nyújt segítséget.

Kőnig Frigyes: Szádvár - Rekonstrukciós elképzelések

Rajzolta: Kőnig Frigyes
Grafikai munka: Civertan Grafikai Stúdió
Írták, szerkesztették: Fejes Erik, Hancz Erika, Kovács Lajos, Kőnig Frigyes, László János, Molnár Tamás, Vígvári Tamás
Kiadja: Civertan Grafi kai Stúdió, Szádvárért Baráti Kör
Szögliget
Letölthető (.pdf, 1.34 MB)

 

Kőnig Frigyes: Arcrekonstrukciók a képzőművészet eszközeivel

Gyermekgyógyászat, 65. évfolyam, 2014/1. szám, Semmelweis Kiadó
Letölthető (.pdf, 1.5 MB)

 

Figurama14 2014

Figurama 2014online katalógus (mke, 330 old.)
figurama.cz

 

Figurama12 2012

Figurama 2012online katalógus (mke, 296-309 old.)
figurama.cz

 

Kőnig Frigyes: A művészeti anatómia alapjai

Kőnig Frigyes: A művészeti anatómia alapjaiSzerkesztő: 
 Cser Kiadó, Budapest, 2013 ISBN: 9789632782935

 

Barcsay Iskolájában, Anatómia és térábrázolás a Magyar Képzőművészeti Főiskolán

Szerkesztő: Gerzson Pál
Magyar Szépmíves Társaság, Budapest, 1989 ISBN 963 316 2629

 

Kőnig Frigyes és Funták Gyula: Művészeti Anatómia és Geometria

Szerkesztő: Vinve Judit
Semmelweis Kiadó, 2007, ISBN: 9639214949

 

Rieder Gábor: Bonctan az Andrássy úton
ArtMagazin, 10. évfolyam 2012/5, 62-65. oldal
Letölthető (.pdf, 1 MB)

 

Kőnig Frigyes: Arcrekonstrukció,- Facial Reconstruction  

Szerkesztő: Kőnig Frigyes
Semmelweis Kiadó, 2011, ISBN: 9789639656987

 

Kőnig Frigyes: Gondolatok Széchenyi Pál grafikus arcrekonstrukciójával kapcsolatban, 150-153. oldal (PDF) in Széchenyi Pál érsek emlékezete – Adalékok az életúthoz és a nagycenki múmia vizsgálatának eredménye, szerk.: Kristóf Lilla Alida-Tóth Vilmos, Universitas-Győr Nonprofit Kft., Győr, 2012
Letölthető (.pdf, 1 MB)

 

Kőnig Frigyes: Megzavart összhang

Semmelweis Kiadó, Budapest, 2005 ISBN 963 9214 74 4

1978-ban kezdődött. Képzőművészeti Főiskolás koromban, mint sokak előttem és utánam, meglátogattam néhány évfolyamtársammal a Semmelweis Egyetem Múzeumát anatómiai ismereteim gyarapítása céljából. Az első alkalom nagyon megrázó volt. Csontvázakat már korábban is tanulmányoztam különböző orvosi könyvek ábráit is nézegettem, a vitrinekben bemutatott, folyadékkal teli búrákban tárolt, vagy mumifikált emberi maradványok látványa azonban felkavart. A távozási kényszert és a félelmet leküzdve lassan megbarátkoztam az elém táruló, akkor hihetetlennek tűnő dolgokkal. A monstrumokról, szörnyekről szerzett felszínes ismereteim, amelyek addig irodalmi alapokon nyugodtak ekkor megváltoztak. A valódi torzlények vizsgálatakor azok sajátos felépítése, illetve rendhagyó rendszere kötötte le érdeklődésemet. Próbáltam megérteni, vajon miféle logika szerint rendeződött különös alkatuk. ...
Azt tapasztaltam, hogy minden kor érzékenyen reagált a torz szerveződésekre, amelyeket a teremtés furcsa játékának, vagy selejtnek tartottak. Gyakran előfordult a "csodalények" vásári mulatságként való szerepeltetése. ...
... Az emberiség egyszer hitte az egzotikus történeteket, máskor csak önmagát gúnyolta vagy szórakoztatta velük és sokszor a valóság nem talált hitelre. Félelemmel fogadta a szokatlan dolgokat, de lassan a természettudományok nyújtotta ismeretekkel nézett a jelenségek elé. A huszadik században a monstrumok megjelenési területe áttevődött a science fiction és az UFO kultúra világába. A torzfejlődés okairól már sokat feltárt a tudomány, lehetnek ezek betegségek, vírusok, fizikai károsodások, kémiai anyagok, vagy mint a közelmúlt csernobili tragédiája mutatta, sugárzó anyagok is. Az új módszerek alkalmazása és a probléma kutatása biztosíték a számunkra, hogy ez a jelenség is világosan áll majd előttünk és eredményeként csökkenni fog a torzszülések száma.

Kőnig Frigyes
2005

 

Kőnig Frigyes:  Várak és erődítmények a Kárpát-medencében

Várak és erődítmények a Kárpát-medencében 2001
Helikon Kiadó
ISBN: 9632087569

A kötet az ie.3000-ben épült neolitikumi földvár (Sé község, Vas m.) maradványaitól, a komáromi erődítményig, közel ötezer év építészeti örökségét tekinti át, ill. mutatja be. Kőnig Frigyes Munkácsy-díjas festőművész, egyetemi docens másfél évtizeden át két kézirat-kötetbe készült , több, mint 4000 rajza, 1560 erődítményről és várról, egy gazdag, közel 1000 oldalas, bőrkötésű albumban. A könyvből 250 számozott, a szerző kézjegyével ellátott példány is készült.

 

Kőnig Frigyes: Orbis Pictus

Orbis Pictus : művészeti téranalízisek = artistic space analysis
Budapest, Enciklopédia, 1997 (magyar és angol nyelven).
ISBN 963 8477 22 9