bezárás

Intermédia Tanszék

Cím: H-1063 Budapest, Kmety Gy. utca 27.
Tel.: (+36-1) 373-0069; Fax: (+36-1) 373-0070

Általános ismertető

Az Intermédia feladata a művészképzés kiterjesztése olyan műformák és művészeti technikák felé, melyek a 20. századi képzőművészetben jelentek meg először (fotó-kinetikus és elektronikus művészetek, multimédia, installációs-, environment és akcióművészet, új kommunikációs technikák).
A képzés célja, hogy a hallgató önálló alkotói egyénisége sajátosságait felismerve legyen képes aktív, kreatív jelenlétre az információs társadalom kulturális szféráiban. Sajátítsa el a művészi kifejezés különböző technikáinak, eszközeinek, módszereinek, funkcióinak együttlátását, s ezen belül egy vagy több tradicionális képzőművészeti eljárás művészileg értékelhető gyakorlati alkalmazását. Ismerje, és képzőművészeti kontextusban tudja használni az új, technikai médiumokat (fotó, film, videó, kompjúter) nem pusztán kezelői, hanem alkotói szinten. Az egyetemes és magyar kultúra történetének megismerése, különösképpen a múlt századi művészeti-tudományos változások következményei nyomán adódó kérdések lényegének, gyökereinek megértése alapvető követelmény.

Az Intermédia programja szakmai elméleti, gyakorlati és általános elméleti részből valamint ezek tanévente történő konkrét aktualizálásából áll. Ez annyit jelent, hogy egyes tárgyak általános leírásán túl az adott szemeszterben indított kurzushoz érvényes programot időszakról időszakra adjuk meg. A jelenlegi alapképzés öt éves, médiaművész diplomát nyújt.

Tantárgycsoport / kreditháló

Mintatanterv 2017-től

A tanszék oktatói:

művésztanár
óraadó tanár
mérnöktanár
óraadó tanár
óraadó tanár
óraadó tanár
egyetemi adjunktus
óraadó tanár
óraadó tanár
egyetemi tanár,tanszékvezető
egyetemi tanár,Doktori Iskola vezető
óraadó tanár
óraadó tanár