bezárás

Látványtervező Tanszék

Általános ismertető

A Látványtervező Tanszék képzése azt az egyetemes színházművészetben és mozgóképes művészetekben egyre erőteljesebben kirajzolódó tendenciát követi, amely szerint a komplex előadó-művészeti látványvilág megteremtése – vagyis a díszletek és jelmezek megalkotása – egységes foglalatban értelmezendő, s nemritkán egyazon művész kompetenciája. A Tanszék célja, hogy – az életszerűség alapvető követelményének szem előtt tartásával – a színházi vagy mozgóképes munkafolyamatba szervesen beilleszkedni tudó, de szuverén művészi szemlélettel és gondolkodással alkotó tervezőket neveljen.

Az oktatás két szintre oszlik. A hároméves alapképzési szak (BA) célja a mesterség megalapozása, elsajátíttatása, s ennek elvégzésével a hallgatók alkalmazott látványtervezői szakképesítést szerezhetnek három választható szakirányban: díszlet- és jelmeztervezés; jelmez- és bábtervezés; díszlet-, és bábtervezés. A képzés a hazai színházi és mozgóképes tervező-szakma kiemelkedő képviselői által vezetett kurzusokon történik, ezáltal a diákoknak lehetőségük van a legkülönbözőbb művészi megközelítések megismerésére.

Minden félévben színházi vagy mozgóképes szakmai gyakorlaton vesznek részt, ahol a kivitelező műhelyek munkájáról és a produkciós folyamatok valamennyi fázisáról közvetlen tapasztalatokhoz juthatnak.

A kétéves mesterképzési szakon (MA) a művészet személyes megközelítési lehetőségeinek és módszereinek széleskörű és sokrétű átadása a cél. A képzés végén a hallgatók látványtervező művész szakképzettséget szerezhetnek színházi szakirányban. A kiemelkedő színházi tervezők által vezetett művészetoktatás arra törekszik, hogy teljes körű színházi ismereteket nyújtson, és lehetővé tegye a hagyományos és új művészeti terepek kívánalmait egyaránt teljesíteni képes komplex alkotói megfelelést. Az integrált képzésnek köszönhetően a nálunk végzettek a digitális korszak teljes szellemi és technikai tudáskészletével felszerelkezve lépnek ki arra a munkaerőpiacra, amely a látványra épülő kulturális mezők folyamatos, korábban nem tapasztalt terjeszkedését és egymásba átnyúlását mutatja.

A Tanszék elkötelezetten támogatja a színházi formanyelvi kísérletezést, a művészeti társegyetemek diákjaival közösen megvalósítandó projektek létrehozását, valamint a szoros kapcsolattartást az előadó-művészet különböző területeinek legjelentősebb szakembereivel.

Tantárgycsoport / kreditháló

Látványtervezés alapképzési szak mintatanterv 2017-től
Látványtervező-művész mesterképzési szak mintatanterv 2017-től

A tanszék oktatói:

óraadó tanár
óraadó tanár
egyetemi tanár, Jászai Mari díj
óraadó tanár
egyetemi adjunktus, Jászai Mari díj
óraadó tanár
egyetemi adjunktus
óraadó tanár
óraadó tanár, Blattner Géza-díj
óraadó tanár, Jászai Mari díj
óraadó tanár
egyetemi adjunktus
egyetemi tanársegéd
óraadó tanár
óraadó tanár
óraadó tanár
óraadó tanár
óraadó tanár
egyetemi docens, Jászai Mari díj,tanszékvezető