bezárás

Felvételi


A Képzőművészet-elmélet alapszak (BA) meghirdetése

Az alapszak koncepciója

A Magyar Képzőművészeti Egyetem az 2015-16-os tanévre meghirdeti a Képzőművészet-elmélet alapszakot (BA), mint teljes idejű (nappali) képzést, amely képzőművészeti elemző képesítést ad. A képzésért felelős és az azt szervező szervezeti egység a Képzőművészet-elmélet Tanszék. A képzési idő 6 félév, az oklevél megszerzéséhez 180 kredit szükséges. Az állami ösztöndíjas helyek száma 10, a költségtérítéses helyek száma 4.

A Képzőművészet-elmélet alapszak alapszintű és átfogó művészetelméleti, valamint kurátori-gyakorlati ismereteket kínál hallgatóiknak. A szak a képzőművészeti élet jövendő működtetőinek képzését tűzi ki célul; a diplomával rendelkezők képesek lesznek arra, hogy sikeresen közvetítsenek a művészek, a társadalom, a művészetkedvelők, mecénások, műértők, valamint a nagyközönség között. Az alapképzés olyan programot kínál, amely átfogóan képes a gyakorlati ismeretek, illetve a kapcsolódó elméleti háttér átadására. Ennek érdekében a szak olyan naprakész, a munkaerőpiacon is hasznosítható képzést nyújt (múzeumok, galériák, művészeti folyóiratok, műkereskedelem, vállalati szféra kultúrafinanszírozásának területein), amely a kurátori ismereteket és a kortárs művészet menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységeket nemcsak elméletben, hanem gyakorlatban is oktatja (kiállítás-rendezés, kiadványszerkesztés, PR, projektfinanszírozás, pályázatírás, nemzetközi programok szervezése).

A felvételi vizsga

A felvételivel kapcsolatos további információkról (határidők, időpontok, helyszínek) minden jelentkező postán vagy e-mailben kap értesítést.

A Képzőművészet-elmélet alapképzés felvételi eljárása három szakaszból áll, amelynek elemei a következők:

ELSŐ SZAKASZ:

portfólió beadása: e-mailben időpontja: (pontos dátum a www.mke.hu-n)


Kortárs művészetelméleti és kurátori ismeretek mesterképzési szak

 

A felvételi vizsga

A felvételivel kapcsolatos további információkról (határidők, időpontok, helyszínek) minden jelentkező postán/e-mailben kap értesítést.
A Kortárs művészetelméleti és kurátori ismeretek mesterképzési szak felvételi eljárása három szakaszból áll, amelynek elemei a következők:

ELSŐ SZAKASZ (portfólió beküldése digitálisan):


portfólió beadása: e-mailben
időpontja: (pontos dátum a www.mke.hu-n)

A portfólió elemei:

motivációs levél terjedelme: max. 2000 leütés (1 A/ 4-es oldal).

A levél tartalmi egységei:

 1. név és elérhetőség
 2. bemutatkozás
  1. a pályázó iskolai végzettsége
  2. szakmai tapasztalatai
  3. miért erre az egyetemre és szakra jelentkezik?
  4. mi a célja ezzel a végzettséggel?
  5. milyen művészeti szakterület érdekli leginkább?
  6. egyéb: bármilyen adat, információ, amit a pályázó relevánsnak gondol a jelentkezés szempontjából

Szakmai önéletrajz, amelynek tartalmi egységei:

 1. személyes adatok
 2. tanulmányok
 3. végzettség
 4. munkahely
 5. kiállítások, kulturális programok szervezésében való részvétel / kurátori tevékenység
 6. publikációk
 7. művészeti szervezetekben való tagság
 8. nyelvtudás
 9. érdeklődési kör

A jelentkező művészeti érdeklődését, aktivitását bemutató dokumentáció, amely tartalmazhat esszét, műelemzést, publikációt stb.

 A jelentkező által kiválasztott aktuális kiállítás írásbeli elemzése, vagy önálló kiállítási koncepció.

MÁSODIK SZAKASZ (személyes megjelenéssel):
 

 • műveltségi és művészettörténeti ismereteket felmérő teszt, valamint írásbeli műtárgyelemzési feladat

HARMADIK SZAKASZ (személyes megjelenéssel):
 

 • szakmai tárgyú beszélgetés

Kötelező irodalom a felkészüléshez:

András Edit: Tiltott határátlépések: A Kisvarsó és fogadtatása in: Kulturális átöltözés: művészet a szocializmus romjain, Budapest, Argumentum, 2009, 227-246. 
Beke László: A műalkotás elévülhetetlenségéről. in: Beke László:
Művészet/Elmélet. Balassi Kiadó, Budapest, 1994. 9-10.
György Péter: Az emlékezet szétesése, in: A hely szelleme, Budapest, Magvető, 2007, 145-165. 
Mélyi József: Ligeti jövőkép https://artportal.hu/magazin/ligeti-jovokep/
Tatay Erzsébet: Dekolonizál-e a Documenta? in: Ars Hungarica, 2017/4, 407-422 http://epa.oszk.hu/01600/01615/00010/pdf/EPA01615_ars_hungarica_2017_4.pdf

Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy a képzés során az angol nyelvű szakirodalom kiemelt szerepet kap.
A tanulmányok sikeres elvégzéséhez nyelvi előképzettség, számítógépes alapképzettség szükséges, melyet nem kell igazolni a felvételi eljárás során.