bezárás

Kiállítás-rendezési gyakorlat


Contemporary Cosmopolitan Cookbook

A Képzőművészet-elmélet Tanszék másodéves hallgatói a 'Kiállítás Rendezési Gyakorlat 4' óra keretében idén a DLA hallgatókkal közösen hoztak létre egy zine-t.
A  Contemporary Cosmopolitan Cookbook virtuális lapjain a külföldi hallgatókkal készült interjúkat és a számukra fontos ételek receptjei olvashatók.


Mindenki vegyen elő egy lapot!

Szeretettel meghívunk a Mindenki vegyen elő egy lapot! című projektünk megnyitójára, ami 2019. 12. 12-én csütörtökön, 18:00 órakor lesz a TELEP (Budapest, Madách Imre út 8, 1075) kiállítóterében.

Művészek | ASZTALOS Zsolt, BALOGH Viktória, BARNA Orsolya & PÁLINKÁS Bence György, DEMOLAB, LŐDI Virág, PÓLYA Zsombor, SZEMZŐ Zsófia, TÓTH Márton Emil

Kurátorok | Balajthy Boglárka, Bence Bettina, Czvetkó Fruzsina, Cselőtei Boglárka, Domonkos Sára, Geiger Róza, Grisztel Eliza, Horváth Mátyás, Lipka Boróka, Martincsák Kata, Menyhért Júlia, Pető Zsófia, Sárközi Fanni, Sóti Márton

Témavezető | Lázár Eszter

Facebook esemény: https://www.facebook.com/events/427828538143223/

A kiállítás megtekinthető december 13-tól 28-ig, minden hétköznap 12:00-2:00-ig, szombaton 16:00-2:00-ig. A karácsonyi nyitvatartást a facebook esemény alatt tekinthetik meg jövő héttől.


TÁP | csoportos kiállítás

TÁP | csoportos kiállítás

A Magyar Képzőművészeti Egyetem másodéves képzőművészet-elmélet szakos hallgatóinak projektje.

Kiállítók:

ÁDÁM Zsófi, BORSOS Lőrinc, CSAKODA, FABRICIUS Anna, GULYÁS Andrea, KLÁJÓ Adrián, KUN Péter, LÁZÁR Dóri, SZIRTES János

A kiállítást megnyitja: Frazon Zsófia, etnográfus, Néprajzi Múzeum

Kurátorok: Barton Balassa, Berencsik Boglárka, Csejdy Borka, Koller Ágnes, Kolontai Dóra, Krajczár Vanda, Kurucz Zsófia, Solymár Fanni, Oláh Barbara, Ölvedi Réka, Peták Dénes

Témavezető: Lázár Eszter

Grafika: Mihalik Nikoletta

Megnyitó: 2017. 12. 14. (Csütörtök) 18:00
Helyszín: MŰTŐ, 1085 Budapest, Üllöi út 32. 2. em.
Megtekinthető: 2017. 12. 15-21.
vasárnap kivételével minden nap 16:00 19:00 óra között

Mindenkint várunk szeretettel!

////Koncepció////

A "táp" szó kettős jelentéssel bír: egyfelől a különböző eredetű, állatok számára előállított takarmányt, másfelől az egy adott készülék elektromos hálózatra történő rácsatlakoztatásához szükséges eszközt jelöli. A kétféle értelmezés közötti feszültség jelenik meg a városi nézőpontból egyneműsödő magyar vidéknek a társadalom számára többnyire láthatatlan, de a mindennapjainkat markánsan meghatározó átalakulásában is.

A kiállítás olyan társadalmi, szociológiai, gazdasági témákat vet fel, amelyek jelentőségük ellenére kevés hangsúlyt kapnak a közbeszédben. A hanyatló magyar vidék problémáit járjuk körül olyan aspektusokból, amelyek nemcsak a kistérségben élők, hanem mindannyiunk életére befolyással vannak.

Az elnéptelenedés, a gépiesítés által generált munkaerőhiány, az értelmetlen közmunka, a génmódosított tápszerek élelmiszeriparra gyakorolt hosszútávú hatásai mind-mind olyan jelenségek, amelyek egyre reménytelenebb képet festenek a vidéki térségek jövőjéről. Magyarországon az egyes földrajzi régiók közötti hatalmas bérkülönbségek és az élesedő Budapest-vidék ellentét hozadéka a kultúrpolitikai bipolaritás is: a Budapesten kívül eső művészeti élet erősen alulreprezentált, aminek következtében a szakmai figyelem is inkább a fővárosra irányul. Ezért a nem Budapesten élő művész környezetének problémái sok esetben feldolgozatlanok, vagy legalábbis az össztársadalom nagy része számára rejtettek maradnak, és nehezen tudnak a társadalmi diskurzus részévé válni.

A Táp-on kiállító művészek személyes élményei vagy (baljós) víziói nem hatástanulmányok, inkább képeslapszerű témafelvetések egy bennünk is élő, talán kissé fragmentált, „vidék-képről”. A fővárostól, az urbánus környezettől távol eső helyekhez ambivalens a viszonyunk, ami jórészt az ismerethiányból fakad. A kiállítás többek között ennek az összefüggésnek az árnyalására is kísérletet tesz.


12-es kapucsengő

Szeretettel meghívjuk a Magyar Képzőművészeti Egyetem Képzőművészet-elmélet Tanszék MA elsőéves hallgatóinak projektjére.

12-es kapucsengő
Kiállítás és eseménysorozat egy lakásgaléria tereiben

Az események 2016. december 13. és 17. között kerülnek megrendezésre, minden nap 18 órai kezdettel. Csütörtökön zárva.
helyszín: 115-106 Galéria /1137 Budapest, Katona J. u. 27. III./1./
finisszázs: 2016. december 17. 18 órától

Lakásgaléria
Főnév. Kiállítások és művészeti események megrendezésére használt hely, különböző szellemi közösségek találkozópontjaként is funkcionáló (magán) tér. Eredeti rendeltetését tekintve lakhatási célt szolgáló összefüggő helyiségcsoport. Népszerűsége az 1970-80-as évekre tehető Magyarországon, napjainkban ismét elterjedt intézményi modell. (F.Sz.)

Hogyan lehet újjáéleszteni, új tartalmakkal bővíteni az egykor a második nyilvánosság működését biztosító privát tereket?
A lakásgalériák hazai előzményeinek áttekintése során olyan hívószavak rajzolódtak ki, amelyek végül a koncepciónk részévé is váltak: személyes tér és nyilvános tér, atmoszféra, szellemi műhely, network, személyes emlékezet.

Képzőművészet-elmélet szakos hallgatóként abból a kérdésből indultunk ki, hogy jelenthet-e közösségformáló tényezőt a művészek számára az, hogy Doktori Iskolába járnak, és hogyan inspirálja ez az intézményi keret egyéni vagy együttműködésen alapuló munkáikat. Olyan műveket, elképzeléseket kerestünk, amelyek integrálhatóak egy olyan térbe, ahol a munka személyes jellege nem vész el, de a privát helyszínekhez, független intézményi kísérletekhez kapcsolódó diskurzus részévé válhatnak.
A 12-es kapucsengő című projektben a Magyar Képzőművészeti Egyetem és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem doktori hallgatóit kértük fel arra, hogy a 115-106 lakásgaléria helyszínére adaptálva mutassák be kutatási témájukat, vagy értelmezzék újra egyik korábbi munkájukat.
Az eseménysorozat zárónapja egyszerre funkcionál finisszázsként és kiállításmegnyitóként is, mivel a hét programjainak mementói és az eseményekről készült felvételek az utolsó napon jelennek meg együtt a kiállított művekkel a lakásban.

résztvevő művészek:

Cserne Klára, Esterházy Marcell, Lakner Antal, Pálinkás Bence György és Kelemen Kristóf, Pettendi Szabó Péter, VirágJudit Galeri, Jochan Wundertracht

szervezők:

Balázs Barnabás, Csóka Heléna, Feigl Fruzsina, Kollár Dalma Eszter, Lépold Zsanett, Marton Zita, Szörényi Péter, Vojnits-Purcsár Vító

témavezető: Lázár Eszter
arculat: Farkas Anna, anagraphic.hu
dokumentáció: Kovács Gyula András, Szűcs Anda
külön köszönet: Timár Katalin
A projekt a Kiállításrendezési gyakorlat szeminárium keretében valósul meg.

RÉSZLETES PROGRAM:
 

Az egyes eseményeken való részvétel a korlátozott férőhelyek miatt regisztrációhoz kötött!
Regisztrálni a kapucsengo12@gmail.com címen lehet.

KEDD

Cserne Klára: Nyelv és Lélek ‒ színházi felolvasás a beszélt nyelv és a magyar lélek kapcsolatáról
https://www.facebook.com/events/674153266098266/

SZERDA

Kelemen Kristóf és Pálinkás Bence György: Borkóstolással egybekötött tehetséggondozás
https://www.facebook.com/events/686075254888433/

PÉNTEK

Pettendi Szabó Péter és Esterházy Marcell: Post-truth ‒ beszélgetés a jelenkori valóság fogalmunkról;
illetve bemutatásra kerülnek Jochan Wundertracht budapesti, új SCA művei
https://www.facebook.com/events/970119149799581/

SZOMBAT

VirágJudit Galeri:Házibuli
https://www.facebook.com/events/1221816437874961/
 

12eskapucsengo.tumblr.com
facebook.com/12eskapucsengo


JÁRAT

HOM - Miskolci Galéria, Rákóczi-ház, 2016. október 28- november 26.

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Képzőművészet-elmélet alapszak másodéves hallgatói és a Miskolci Galéria közötti együttműködés keretében megvalósult kortársművészeti csoportos kiállítás.

Csak legenda, hogy van metró Miskolcon? Igen, pedig 1868-ban felmerült egy földalatti vasút terve, ami az akkor épülő vasgyár és a vasút összekötésével áthaladt volna a város alatt. Kevésen múlt, hogy nem épült meg az ország első földalattijaként, évtizedekkel megelőzve a budapestit. Így viszont csak egy a számos miskolci legenda közül.
A kiállítás a kortárs művészet eszközeivel reflektál a város valós, fiktív és lehetséges történeteire, a külső szem korlátaival és előnyeivel. Hogy látják ma különböző generációk művészei Miskolc múltját és jelenét - mit mutat magáról a város?
És mikor lesz Miskolcon metró?

Résztvevő művészek:

40 labor, Bocsi Eszter, Csáki László, Fülöp Gergő, Gróf Ferenc, Gyuk Krisztina, Horváth csaba Árpád, Kiss Botond, Lakner Antal, Moravszki Kata, Nagy Gergő, Sipos Eszter,Tettamanti Ádám

Kapcsolódó programok:
A Képzőművészeti Egyetem másodéves elmélet szakos hallgatói a kiállítás mellett  filmvetítéseket, beszélgetéseket, tárlatvezetéseket és sétákat szerveznek, amelyek Miskolchoz és a városi legendák újrafelfedezéséhez kapcsolódnak. Mi jut eszébe Miskolcról egy fiatal, pályakezdő képzőművésznek? Hogyan kerül Erdélyi Miklós mozaikja egy félreeső kocsmába? Miért hiánypótló alkotás Csáki László Bádogváros című dokumentum-filmje? Az érdeklődőkkel közösen keressük a válaszokat a Járat kiállítás kérdésfelvetésein keresztül.

Témavezetők:
Lázár Eszter és Szoboszlai János

Link:

http://www.mke.hu/node/36959


A műterep

A Műterep a Magyar Képzőművészeti Egyetem elsőéves Képzőművészt-elmélet MA szakos hallgatóinak a projektje. A blogon az egyetem Tihanyi Művésztelepéhez kapcsolódó alapkutatás eredményeit mutatjuk be. A Tihanyi Művésztelep (hivatalos nevén Somogyi József Művésztelep) 1975-től kezdődő történetének feldolgozásához, kronológiájának összeállításához, az egyetemi archívumban található dokumentumok voltak a segítségünkre. Vizsgáltuk a művésztelep kialakulásának kultúrpolitikai vonatkozásait, Tihany kulturális szerepét, valamint az oktatási és kortárs képzőművészeti kontextusokat. Az utóbbit, egyetemi hallgatókkal és oktatókkal készített interjúk segítségével.

Gyakorlatvezető: Lázár Eszter

Link:

http://muterep.blog.hu/2016/02/23/a_muterep#more8414978


SOUVENIR

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Képzőművészet-elmélet szakos másodéves BA hallgatói sok szeretettel meghívják Önt
a SOUVENIR című projekt honlapjának bemutató eseményére,
2014. december 11-én csütörtökön, 18 órára

A Projektről

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Képzőművészet-elmélet szakos másodéves BA hallgatói arra a kérdésre keresik a választ, hogy milyen szerepe van a külföldi tanulmányutaknak a művészképzésben.
A kutatás célja egy olyan honlap létrehozása, ahol a megkérdezett művészhallgatók videó interjúkban mesélnek tapasztalataikról, illetve megmutatják a tanulmányút hatására készült műveiket. A honlap kiindulópontul szolgálhat azoknak a hallgatóknak, akik még nem voltak külföldi tanulmányúton, és szeretnének információkat gyűjteni, mielőtt döntenének úti céljuk felől.

Az utazás alapvető része a művészeti oktatásnak. A külföldi tapasztalatok lehetőséget biztosítanak a hallgatók számára, hogy a hazaitól eltérő szempontrendszereket, gondolkodási formákat ismerjenek meg. Hogyan hat egy-egy művész pályájára, művészi elképzeléseire, ha tanulmányainak egy részét külföldön tölti? Hazatérve hogyan építhetőek be a kint szerzett tapasztalatok?
Kutatásunkban magyar és külföldi hallgatókat kértünk meg, hogy számoljanak be tanulmányútjaikról. Válaszaikat videó interjúk formájában rögzítettük, melyeket a honlapon elérhetővé tettünk. Az interjúkban a művészek bemutatják munkáikat is. Reméljük, hogy az információk segítségére lesznek azoknak a hallgatóknak, akik most készülnek úti célt választani.

Helyszin: Higgs Mező, Budapest V., Hercegprímás utca 11.

Bevezetőt mond: Allan Siegel, képzőművész/artist

Bemutatkozó hallgatók: Agnese Pundina, Bánfi Brigitta, Csordás Zita, Farkas Gergő Tamás, Kuli Adél, Kelli Gedvil, Lewis Watson, Lisa Maria Baier, Marianna Stefanitsi, Sztefanu Marina 

Szerkesztők: Csóka Heléna, Csordás Dorka, Dohy Anna, Kollár Dalma Eszter, Kovács Kristóf Mihály, Magyar Milán, Pintér Luca, Szörényi Péter, Sztojkó István


Crossmedia

Labor Galéria, 2011. december 9.- december 12.

A Crossmedia a Képzőművészet-elmélet Tanszék Kiállítás-rendezési gyakorlatának keretében valósul meg. A tárlat az egyetemen belüli szakmai együttműködéseket is hivatott erősíteni. Ez alkalommal három festő osztállyal (Kósa János, Radák Eszter és Révész László László osztályaival) fűztük szorosabbra kapcsolatunkat. A kiállítási koncepció a megfigyelés módszerén keresztül, portfólió-prezentációk során alakult ki. Amellett, hogy a tárlattal elsősorban az egyetem hallgatóit hozzuk kiállítási helyzetbe, fontosnak tartottuk a képzőművészeti életbe már beágyazott alkotók munkáit is a kiállítás részévé tenni.

Bár a projekt elsősorban festő szakos hallgatók munkáit mutatja be, mégis, rendhagyó módon nem a festészet médiuma dominál a kiállításban. A tárlat fókuszában a médiumok közötti átjárás és a médiumközi stratégiák állnak. A Laborban látható művek mindegyike a sajátjától eltérő médiumok sajátosságait, struktúráit, elemeit használja és használja ki.

Kiállító művészek: Kolmont Enikő, Kristófy Dániel, Peternák Anna, Puklus Péter, Szabó Dezső, Zalavári András

A kiállítást rendezte az MKE Képzőművészet-elmélet tanszékének másodéves hallgatói csoportja: Kenéz Réka, Márton Zsófia Eszter, Lukács Viola, Rechnitzer Zsófia és Szalipszki Judit.

Gyakorlatvezető: Szoboszlai János

Katalógus letölthető (.pdf, 52MB)

fotódokumentáció:
https://drive.google.com/folderview?id=0B8xSrJCwZKQAdmtWZ0ZMeTVSc0E&usp=sharing


Gyerekszoba

Labor Galéria, 2012. december 14.- december 20.

Gyerekszoba

A Magyar Képzőművészeti Egyetem
Képzőművészet-elmélet és Szobrász Tanszékeinek
hallgatói kiállítása

Megnyitó: 2012. december 13. 19.30
Helyszín: Labor, Képíró u. 6.

A gyerekszoba a Magyar Képzőművészeti Egyetem Sass Valéria – Szabó Ádám szobrász-osztályának és a Képzőművészet-elmélet Alapszak másodéveseinek közös kiállítási projektje.
A szobrászhallgatókkal a Kiállításrendezési gyakorlat című szeminárium során vettük fel a kapcsolatot és ismerkedtünk meg addigi munkáikkal. Megfigyeltük, hogy a meglévő művek közül néhány a gyermekkorral foglakozik. A kiállítás koncepcióját a szobrászhallgatók régebbi alkotásai, valamint olyan kulcsfogalmak határozták meg, mint a gyerekkori környezet, titkok vagy félelmek.
A szobrász-osztály hallgatói felé felhívást intéztünk, amelyben megkértük őket, hogy új művekkel reflektáljanak a témafelvetésre.
A kiállítás előzetes kísérőprogramja egy három eseményből álló filmklub, amelynek célja a december 13-án, a Laborban nyíló kiállítás felvezetése, illetve egy beszélgetési folyamat elindítása meghívott előadók (Gutema Dávid és Mikulán Dávid, Szabó Noémi, Tüske Zsuzsanna) közreműködésével.

A kiállításhoz magyar-angol nyelvű web-katalógust is készül.
A kiállítás megnyitója: 2012. december 13. 19.30
Helyszín: Labor, Képíró u. 6.
Megtekinthető: 2012. december 14-20., 16.00-20.00

Kiállító művészhallgatók: ARLÁTH Krisztina, BERKES Ádám Csanád, HARDI Ágnes, HITTER Magdolna, KISS Rita, LEITNER Levente, MEGYERI Barbara Ráhel, PARIZÁN Mihály, SZŐKE Péter, TASNÁDI Szandra, TÓTH Balázs Máté, TÓTH Márton Emil

A kiállítás szervezői: ÁCS Bálint, BALÁZS Anna, DARVAS Angéla, DON Tamás, HORVÁTH Balázs, KÁROLY Eszter, MÉNESI Luca, VARGA Krisztina

Gyakorlatvezetők: LÁZÁR Eszter, SASS Valéria, SZABÓ Ádám, SZOBOSZLAI János

Link:

http://cargocollective.com/gyerekszoba_mke/Labor-Galeria-december-13-20


Hiba és Társai

Kortárs Magyar Galéria, Dunaszerdahely, 2012. december 6.- 2014. január 10.

Hiba és Társai

A Hiba és társai c. kiállítás szervezélsében közremûködtek a Kortárs mûvészetelmélet és kurátori ismeretek mesterszak hallgatói

Kiállító művészek: Borsos Lőrinc, Fajgerné Dudás Andrea, Fischer Judit, Harsányi Réka, Hecker Péter, Horváth Dániel, Izsák Előd, Jakatics-Szabó Veronika, Kelemen Zénó, Labancz István, Laczkó Júlia, Marek Brzozka, Mayer Éva, Nemere Réka, Sipos Levente, Surányi Nóra, Szabó Károly, Szemző Zsófia, Szelley Lellé, Szeivolt Katalin, Szilágyi Kornél, Szira Henrietta, Szíj Kamilla, Szolnoki József, Sztojánovits Andrea, Szüts Eszter, Vándor Csaba

A kiállítás szervezői: Bucsi Dóra, Kangiszer Dóra, Márton Zsófia, Mile Szandra, Nagyová Terézia

Letölthető katalógus (.pdf, 2MB)
Letölthető meghívó (.pdf)

Hiba és Társai
Hiba és Társai
Hiba és Társai
Hiba és Társai
Hiba és Társai
Hiba és Társai
Hiba és Társai
Hiba és Társai
Hiba és Társai
Hiba és Társai
Hiba és Társai
Hiba és Társai
Hiba és Társai
Hiba és Társai
Hiba és Társai
Hiba és Társai
Hiba és Társai
Hiba és Társai
Hiba és Társai
Hiba és Társai
Hiba és Társai
Hiba és Társai
Hiba és Társai
Hiba és Társai
Hiba és Társai
Hiba és Társai
Hiba és Társai
Hiba és Társai
Hiba és Társai
Hiba és Társai
Hiba és Társai
Hiba és Társai
Hiba és Társai
Hiba és Társai
Hiba és Társai
Hiba és Társai
Hiba és Társai
Hiba és Társai
Hiba és Társai
Hiba és Társai
Hiba és Társai
Hiba és Társai
Hiba és Társai
Hiba és Társai
Hiba és Társai
Hiba és Társai
Hiba és Társai
Hiba és Társai
Hiba és Társai
Hiba és Társai
Hiba és Társai
Hiba és Társai
Hiba és Társai
Hiba és Társai
Hiba és Társai
Hiba és Társai
Hiba és Társai
 

Link:

http://www.mke.hu/node/34368


Interpixels

Casa Matei Galéria, Kolozsvár, 2012. november 19. - 2012. december 7.

Interpixels

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Kortárs Művészetelméleti és Kurátori Ismeretek mesterszakos hallgatói az Egyetem jelenlegi és nemrég lediplomázott diákjait kérték fel az Interpixels című kamarakiállításon való részvételre. A Kiállításrendezési gyakorlat című szeminárium keretein belül az elmúlt években készült munkákat mutat be a kiállítás. A szelekció alapja az a megfigyelés, hogy sok művészhallgató a tanszékekre jellemző tradicionális műfajokon túl új technikákkal is kísérletezik.

Ezen a műtárgycsoporton belül érzékelhető az a tendencia, ami a további szűkítés alapja lett: a fiatal generáció művészei már teljes természeteséggel használják a digitális világ technikáit, eszköztárát és motívumait.

Az Interpixels című kiállítás az Universitatea de Arta si Design - Cluj Napoca és a Magyar Képzőművészeti Egyetem együttműködésében valósult meg.

Megnyitó: 2012. november 19. hétfő, 19.00 óra
Helyszín: Casa Matei Galéria, Kolozsvár, Casa Matei, Matei Corvin utca 6.

Kiállító művészek: Ács Attila, Fillér Máté, Horváth Tünde, Kiss József  Gergely, Mondik Noémi, Pálinkás Bence György

Megtekinthető: december 7-ig, hétköznapokon 8-20 óráig, hétvégén előzetes bejelentkezéssel

Kapcsolódó program a megnyitó előtt: Szoboszlai János (PhD, egyetemi adjunktus, tanszékvezető, MKE Képzőművészet-elmélet Tanszék) „A kurátori tanulmányok kihívásai” című nyilvános, ingyenes előadása
2012. november 19. hétfő, 17.00 óra, Konferencia Terem, Kolozsvár, Casa Matei, Matei Corvin utca 6.

A kiállítás kurátorai: Istvánkó Bea, Kis Veronika Edit, Őze Eszter, Sparing Stefánia - a MKE Kortárs művészetelméleti és kurátori ismeretek mesterszak hallgatói

A kiállítás katalógusa letölthető (.pdf, 3 MB)

Interpixels
Interpixels
Interpixels
Interpixels
Interpixels
Interpixels
Interpixels
Interpixels
Interpixels
Interpixels
Interpixels
Interpixels
Interpixels
Interpixels
Interpixels
Interpixels
Interpixels
Interpixels
Interpixels
Interpixels
Interpixels
 

KAMeRA

A grafikusok már a spájzban vannak!
Magyar Képzőművészeti Egyetemen, 2011. december 7.- december 13.

A KAMeRA a Magyar Képzőművészeti Egyetem tizenegy képgrafikus és hat másodéves képzőművészet-elmélet szakos hallgatójának közös projektje. Koncepciója a művészeti és művészetszervezői gyakorlatok összehangolásán alapszik. A leendő grafikusok és kurátorok együttműködése kiterjed a rendezéstől a kiállított művek kiválasztásán keresztül az arculattervezésre is. A csoportmunka célja, hogy az egyetem grafikai archívumára reflektálva mutassa be a tizenegy képgrafikus hallgató munkáit. Ennek formája egy olyan - mindössze egy ponton irányított - sajátos videóinterjú-gyűjtemény, melyben a felkért grafikusok feladata, hogy bemutassák azt az alkotásukat, melyet diploma után a legszívesebben hagynának az egyetemi archívumban. Ezzel párhuzamosan a művészetelmélet szakos hallgatók is választanak tőlük egy megőrzendő munkát. Előfordulhat, hogy a két választás egybecseng.
A kiállításon a videók mellett a gyűjteménybe szánt művek is megjelennek egy közösen megépített, wunderkammer jellegű kiállítótérben. Az egyetem főépületének egyik központi terébe épített csodakamra egyúttal a gyűjteményezés és a gyűjteménybemutatás változó gyakorlatára utaló helyspecifikus installáció is.

A KAMeRA a KET Kiállítás-rendezési gyakorlatának keretén belül valósult meg.

Kiállító művészhallgatók: Antal Gábor, Dár Adrienn, Gintner Csilla, Jámbor Éva, Juhász Tamás, Koós Gábor, Matyus Dóra, Méry Beáta, Molnár Zsolt, Pálmai Tamás, Szabó Kristóf

A kiállítást rendezte az MKE Képzőművészet-elmélet tanszékének másodéves hallgatói csoportja: Bene Zsófia, Feigl Nóra, Hegedűs Gábor, Juhász Anna, Mucsi Emese, Salamon Júlia

Gyakorlatvezető: Lázár Eszter

Kiállítás website-ja: https://sites.google.com/a/kepzo.hu/grafika2011/home


Másik Város

Tisztelettel hívjuk és várjuk Önt a Másik város című kiállításunk megnyitójára!

Megnyitó: 2014. június 11., 18.00

A Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE) Képzőművészet-elmélet alapszakos (BA) első éves hallgatói kiállítást valósítanak meg a Klauzál13 Galériában, a Kiállításrendezési gyakorlat című szeminárium keretében.

A bemutatkozó fiatal művészek közül többen a Magyar Képzőművészeti Egyetem jelenlegi vagy egykori hallgatói: Bajkó Dániel, Barta Gergely, Blahó Borbála, Bozzai Dániel (arculattervezés), Kiss Botond, Mátyási Péter, Nagy Benjamin, Nemes Márton, Németh Viktória, Ricz Géza, Szakszon Imre, Szörényi Péter, Varga Laura, Varga Zsolt

Bevezetőt mond: Szurcsik József, egyetemi docens, MKE, Oktatási rektor-helyettes
Megnyitja: Sólymos Sándor, Ybl-díjas építész, egyetemi docens, MKE

A kurátori csoport tagjai: Csóka Heléna, Csordás Dorka, Dohy Anna, Hajdu Ágnes Linett, Kollár Dalma Eszter, Kovács Kristóf Mihály, Magyar Milán, Pintér Luca, Szörényi Péter, Sztojkó István
Gyakorlatvezető: Szoboszlai János György, egyetemi adjunktus, MKE, Képzőművészet-elmélet Tanszék

A kiállítás koncepciója:
Az emberi lét alapvető tapasztalata a közösség által létrehozott közeg, melynek modern formája a városi tér. A város egyrészt állandó, nehezen változik, így megőrzi letűnt korok közösségi szerveződéseit, másrészt az emberek, akik ma használják, a saját igényeik szerint formálják: a városi tér éppen ezért a társadalmi rendszerek materiális lenyomata. Minden korban aktuális, hiszen vizsgálatával saját közösségünk működésében felmerülő kérdésekre kaphatunk válaszokat.

Kiállításunkon azok fognak megszólalni, akik a város lét bemutatására talán a legalkalmasabbak: fiatal, az urbánus környezetre érzékeny művészek. A bemutatott művek az ember nélküli, de ember által létrehozott formák furcsa, néhol nyomasztó, melankolikus, vagy csendesen esztétikus világába kalauzolják a nézőt. A látogatók Budapest ismert és kevésbé ismert részleteinek, tereinek egy, a megszokottól eltérő, ember nélküli, másik arcával találkozhatnak.

A Képzőművészet-elmélet Tanszékről és szakjairól: http://www.mke.hu/info/kepzomuveszetelmelet.php

A Kiállításrendezési gyakorlatról: http://www.mke.hu/node/30723

Információ: Dohy Anna, mke.ket.ba13@gmail.com

https://www.youtube.com/watch?v=nd4mgbRD4Iw