bezárás

Doktori Iskola Felvételi követelménye

A MKE Mestertestülete:
Elnök:
BARANYAY ANDRÁS egyetemi tanár
Titkárság:
Welsch Jánosné rektori hivatalvezetõ
Tel/fax: 342-8556 Fax: 342-1563 Kp: 342-1738
1062 Budapest, Andrássy út 69-71.

A mesterképzést szervezõ hivatalok, felelõs személyek:
Rektori Hivatal
Welsch Jánosné rektori hivatalvezetõ 342-8556
Pongó Istvánné tanulmányi hivatalvezetõ 351-7956

Jelentkezési lap igénylése:
Tanulmányi Hivatal - 2004. március 23-tól

Jelentkezési határidõ:
2004. április 20.

A felvételi idõpontja:
2004. május vége
(a pontos idõpontot a jelentkezési lap igénylésénél közöljük)

A felvétel követelményei és feltételei, az értékelés szempontjai:
- művészeti szakon egyetemi (Master of Arts) vagy azzal egyenértékunek a Magyar Képzõművészeti Egyetem által elismert hazai vagy külföldi oklevéllel,
- idegen nyelvtudás igazolásával: állami középfokú C, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal,
- a hároméves egyetemi mesterképzési programhoz igazodó egyéni munkaprogram tervvel rendelkezzen,
- igényelt hallgatói jogállását és a Tanulmányi Hivatal által kért adatait tartalmazó felvételi kérelme,
- szakmai-művészi önéletrajza és ehhez csatolt a folyamatos művészi tevékenységét, kiállításait, publikációit hazai és nemzetközi díjait, szerepléseit és elismeréseit bemutató szöveges és képes dokumentációs anyaga alapján,
- a Mestertestület számára megállapítható legyen, hogy tehetségbõl és felkészültségébõl kiindulva a jelentkezõ a választott képzõ-, restaurátorművészeti, valamint interdiszciplináris művészeti és kutatási terület, ág egyénisége lesz.
Felvételi vizsga értékelése:
- egyéni munkaprogram és a bemutatott művek alapján szavazással, %-ban megadva.
A felvételi eljárás díja:
9.000,- Ft

A felvételi döntés:
Várhatóan 2004. július

Várható keretszám:
10-15 fõ, ebbõl ösztöndíjas 3-4 fõ, önköltséges 6-8 fõ

Tandíj és költségtérítés:
Tandíj és tandíjmentesség: a vonatkozó jogszabályok szerint. Tandíjmentesség illeti meg azt a nappali, elsõ doktori képzésben részt vevõ, állami ösztöndíjas hallgatót, aki a Szabályzatban meghatározott oktatási tevékenységet folytat, illetve alanyi jogon a 3. évben.
Költségtérítés: mindenkori doktorandusz hallgatói normatívának megfelelõ összeg.

A Magyar Képzõművészeti Egyetem mesteriskolája és vezetõje:
Szabados Árpád egyetemi tanár

Letölthetõ jelentkezési lap
Rtf (rich text)