bezárás

Nemzetközi Kortárs Képzőművészeti Kurzus nyilvános programjai

Magyar Képzőművészeti Egyetem - Goldsmiths College, London / TIHANY 2003.09.15-10.05

SZERETETTEL MEGHIVJUK
A MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM ÉS A LONDONI GOLDSMITHS
COLLEGE KÖZÖS ÚJ KURZUSÁNAK NYILVÁNOS PROGRAMJAIRA,
MELYEKET A TIHANYI MÜVÉSZTELEP TERÜLETÉN RENDEZÜNK.

A Nemzetközi Kortárs Képzõművészeti Kurzus olyan magyar és nemzetköziművészek számára jött létre, akik már egy határozott irányba elindultak munkájukkalés olyan három-hetes programon szeretnének részt venni, mely lehetõséget kínál azegyéni munka tovább fejlesztésére. A kurzus segítséget nyújt a művészeknekmunkájuk értelmezésében szélesebb művészeti spektrumon, elméleti és kulturáliskontextusban. Célunk új munkák, gondolatok és koncepciók kialakításánaktámogatása egyéni konzultációkon, szemináriumokon és műterem-gyakorlatiprogramon keresztül, melyet nemzetközi tanári testület vezet. A Nemzetközi KortársKépzõművészeti Kurzus a Goldsmiths College-ban a képzõművész szakok és a Magyar Képzõművészeti Egyetem között létrejött közös kutató program ésegyüttműködés. Mindkét intézmény tanárainak lehetõségük van, hogy kutatásukat aművésztelepi program keretében elmélyítsék, műtermi, kurátori és kiállításigyakorlaton keresztül, valamint akadémiai írás által, mind amellett hogy Tihanyban atanári testület vezetõ személyiségei is. Ez az új kapcsolat reményeink szerintfolytatódni fog és diszkusszió és akadémiai viták által tovább fejlõdik. Olyan újprogram sorozat kialakítására törekszünk közösen, mely hallgatóknak és tanároknakegyaránt értékes és hasznos.

ELÖADÓK ÉS TANÁROK

Veszely Beáta, a tihanyi Nemzetközi Kortárs Képzõművészeti Kurzus művészetivezetõ tanára. Londonban és Magyarországon élõ művész, kutatási területe a ló-ember szimbiotikus kapcsolata, mint a világban-benne-lét egyik paradigmája az újtechnológiákhoz kapcsolódva. A londoni Goldsmiths College meghívott elõadói, KateSmith és Susan Taylor, a Mesterképzõ és a PhD kurzusok muvész tanárai és Dr.Suhail Malik, a Posztgraduális Muvészetelméleti Tanszék vezetõje. Kate Smith-t azérdekli, ahol a fantázia és a realitás keresztezi egymást, és a médiák között dolgozik.Susan Taylor-nál a fókuszban a fotográfia, a performativitás áll és a muvészet-mint-cselekvés: funkció, improvizáció, anyagtalanítás és olvasás. Dr. Suhail Malik kutatásiterülete a kortárs képzõművészet és a demokrácia kapcsolata, valamint az újtechnológiák. David Wilkinson Londonban és Magyarországon élõ művész.Munkájában a körülöttünk lévõ terekbõl kiemelt konstrukciókra és átdolgozottformákra összpontosít. Sugár János képzõművész, a Magyar KépzõművészetiEgyetemen az Intermédia Tanszék tanára. Kutatási területe: tartalom generálásnonszensz struktúrák segítségével. Drozdik Orshi, jelenleg Rómában élõ, New York-imagyar képzõművész. A nôi identitást a posztstrukturalista stratégiákon keresztülvizsgálja művészeti kutató munkájában, mind műtermi gyakorlatban, mind teoretikusmegközelítésben. Birkás Ákos festõmuvész több éves külföldi tartózkodás után térthaza Magyarországra. Kutatási területe a figuralitás és a portré a kortársképzõművészetben. Dr. Altomáre György, az Országos Gyógyintézeti Központneuropszichiáter fõorvosa. Idevontakozó kutatási területe a személyiség és akreativitás a kortárs képzõművészetben. Szoboszlai János, művészettörténész, azacb galéria vezetõje Budapesten. Eloadásának címe: "Godotra várva: Intézményeskeretek a kortárs képzõművészetben Magyarországon az 1990-es években". TímárKatalin művészettörténész, a Ludwig Múzeum Budapest-Kortárs Művészeti Múzeumkurátora. Kutatási területe a kortárs képzõművészet és művészetelmélet, különöstekintettel a posztkolonialista és a társadalmi nemekkel foglalkozó elméletekre,valamint a fotográfiára.

NYILVÁNOS PROGRAMOK

09/16 kedd 11-12 óra elõadás: Kate Smith
09/17 szerda 11-12 óra elõadás: Sugár János
09/18 csütörtök 11-12 óra elõadás: Szoboszlai János
09/19 péntek 11-12 óra elõadás: David Wilkinson
09/21 vasárnap 20-21 óra videó est
09/22 hétfõ 11-12 óra elõadás: Birkás Ákos
09/23 kedd 11-12 óra elõadás: Drozdik Orshi
09/24 szerda 11-12 óra elõadás: Susan Taylor
09/25 csütörtök 11-12 óra elõadás: Tímár Katalin
09/26 péntek 11-12 óra elõadás: Veszely Beáta
09/28 vasárnap 20-21 óra videó est
09/29 hétfõ 11-12 óra elõadás: Dr. Altomáre György
09/30 kedd 11-12 óra elõadás: Dr. Suhail Malik
10/04 szombat 14-21 óra nyílt nap: ünnepélyes megnyitó, kiállítás és Lisa Prior videó
estje
Videó estek:Többek között olyan nemzetközi művészek videó munkáit mutatjuk behárom alkalommal, mint például Rebecca Horn, Bruce Naumann, Marina Abramovic,Kate Smith, Douglas Gordon, Roderick Buchanan, David Wilkinson és Lisa Prior.Nyilt Nap: Október 4-ére 'Nyilt Nap'-ot szervezünk. Megnyitjuk a műtermeket, ahol ahallgatóknak és tanároknak egyaránt lehetöségük lesz, hogy bemutassák és kiállitsákmunkáikat. Valamint nyilvános beszélgetéseket szervezünk és videó vetitéseket,többek között Lisa Prior, amerikai művésznô Londonból személyesen bemutatjavideó programját. Ez a nap lesz a kurzus ünnepélyes záró, és egyben a MagyarKépzõművészeti Egyetem ezen új programjának bemutatkozó eseménye is anyilvánosság felé.

HELYSZIN
Magyar Képzõművészeti Egyetem, Tihany, Major utca

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
Lázár Eszter, Coordinátor, Nemzetközi Kortárs Képzõművészeti Kurzus, Magyar
Képzõművészeti Egyetem, Tel: 4780980, Fax: 4780981, E-mail: leszter@arts7.hu