bezárás

Dr. habil. Farkas Ádám DLA

professor emeritus
óraadó tanár
Szobrász Tanszék

Kutatás, oktatás

II-V. évfolyam számára

II. Évfolyam

 1. Fejmintázás élő modell után.
  Aktmintázás élő modell után.
  Irány: a forma értelmezésének felfedezése, elmélyítése.
  A statika és a dinamika kifejezési eszköztárának megismertetése az emberi formastruktúra által.
  A "karakter" összetevőinek tudatosítása.
  A rajzolási, mintázási készség biológiai fejlesztése a "gyakorlás" metodikájával.
 2. Önálló, személyre szabott kisplasztikai program elindítása az első éves figurális és kreatív feladatok megoldásának tükrében.
 3. Szobrászat-értelmezési egyéni feladat verbális és vizuális beszámoló előadással.
 4. Szobor és rajz kiállítási problémafelvetése.

III. Évfolyam

 1. Szobor és szobor együttes. Az egyéni formai hangzás keresésének új dimenziója. EGY mű, mint zárt egység, több egység kapcsolata, kapcsolatrendszere, kompozíciója.
 2. Modell utáni mintázás tovább fejlesztése (fakultatív)
 3. Választott kivitelezési technológiák elmélyítése.
 4. Formai redukció - dombormű (fakultatív).
 5. Kiállítási helyzetanalízis.

IV. Évfolyam

 1. A szobor és a tér viszonylatai.
  Elméleti megalapozás.
  Alternatívák és felvetések vázlat szinten.
  Saját plasztikai eredmények téri viszonylatai.
  Anyagban történő kivitelezés.
 2. A kortárs szobrászat ismert lehetőségei (személyre szabott előadások)
 3. Kiállítási gyakorlatok
 4. A diplomamunka előkészítése.

V. Évfolyam

Diplomaév. A diploma tervezése.