bezárás

Felsmann Tamás DLA

egyetemi docens
tanszékvezető-helyettes, tervezőgrafika szakirányfelelős
Tervezőgrafika Szakirány

Kutatás, oktatás

Tanszékvezető-helyettesi, tervezőgrafika szakirányfelelős kinevezésemet követően az oktatási és kutatási program hangsúlyos részeként fogalmaztam meg, hogy minél több pályázaton vegyenek részt az Egyetem tervezőgrafikus hallgatói, és minél kevesebb fiktív feladat teljesítésével szerezzenek szakmai ismereteket. A pályázatokon való részvétel célja, hogy valós versenykörnyezetben mérettessék meg szakmai tudásuk, valamint az társadalmilag is hasznosuljon, ezzel is megkönnyítve pályára állásukat, illetve jövőbeni elhelyezkedésüket.
Fontos cél, hogy a hallgatók képesek legyenek kutatásmódszertanilag megalapozott, megbízható́ eredményeket hozó́ kutatásokat végezni egyénileg.
(Feltáró́ kutatás, összehasonlító́ kutatás, történeti kutatás.)
Mivel a szakma gyakorlása nem csak technikai jártasságot, hanem jelentős intellektuális tevékenységet is igényel, hallgatóink részéről számos területen való tájékozottság, újszerű, összefüggésekben való gondolkodás és problémamegoldó attitűd várható el, amely tanulmányaik során megszerezhető tudással és tapasztalatokkal emelhető megfelelő szintre.
Diplomázott hallgatóink legyenek képesek összetett vizuális kommunikációs tervezési kihívásoknak megfelelni, terveiket a gyakorlatban megvalósítani, önálló tevékenységként vagy munkavállalóként tervezőgrafikai csoportot vezetni, mivel általános és speciális ismeretekkel rendelkeznek a tervezőgrafika specializáció tekintetében releváns informatikai eszközök legkorszerűbb technikájából adódó vizuális lehetőségekről.