bezárás

Dr. habil. Kőnig Frigyes DLA

egyetemi tanár
Rector emeritus, az MKE Doktori Tanácsának elnöke
Website: http://www.konig.hu/
Művészeti Anatómia, Rajzi és Geometria Tanszék

Publikációk

Gondolatok Széchenyi Pál grafikus arcrekonstrukciójával kapcsolatban, in Széchényi Pál érsek emlékezete, Győr 2012, 2014

Kompozíció, Cser Kiadó, 2015

Szádvár – Rekonstrukciós elképzelések, Civertan, 2014

Térábrázolás, Cser Kiadó, 2014 (magyar, román, angol nyelven)

Bevezetés a Művészeti Anatómiába, Cser Kiadó, 2013 (magyar, román nyelven)

Arcrekonstrukció, Semmelweis Kiadó, 2011.

Historia Picta Castellorum, Erődítések és várak a Kárpát-medencében az őskortól a XIX. Századig, Archaeolingua Kiadó, Budapest, 2010.

Várak, kastélyok, templomok
- Látképek a nyomdatechnika fejlődésének tükrében 2008. december
- Egy karintiai kisváros és magyar vonatkozásai 2008/1 pp 22-24.

A történelmi tájfestészet kiemelkedő mestere Ligeti Antal: 2007/5, pp. 29-31.

Holics 2007/3. pp. 25-26.

Művészeti Anatómia és Geometria (társszerző: Funták Gyula) Semmelweis Kiadó, Bp. 2005., második kiadás 2007. s

Emlékezés Soós Elemérre 2005/5. 10-11.

Megzavart összhang, Semmelweis Kiadó, Budapest, 2004

Emberi nyomok a homokban, In:  Magyar építőművészet, 2003/4, Budapest, pp 55-54.

Fürdőzők, Kortárs Művészeti Múzeum–Ludwig Múzeum, Budapest, 2002

Várak és erődítmények a Kárpát–medencében, Helikon Kiadó, Budapest, 2001

Orbis Pictus (Képzőművészeti tér-analízisek), Enciklopédia Kiadó, Budapest, 1997

Irodalom

Heilmann Anna: Művészileg feldolgozott romok, Múzeumcafé, 5. évf., 2011, 19.

Jánosi Zoltán: Kőnig Frigyes arcképéhez, Partium, 19. évfolyam, 2010.nyár, 65.

Kürty Emese: A rovargyűjtő mindenhol talál rovart 2009/1.

P. Szabó Ernő: „Ahol a múlt folyamatos jelenné válik” Magyar Nemzet, 2009. január 10.

Muladi Brigitta: Időugrás kiállítási katalógus 2008. Vaszary képtár, Kaposvár

Petrányi Zsolt: Az objektív kép nyilván fikció Art Magazin 2008/6. 52-54. old.

Marosi Ernő: Kőnig Frigyes kiállítása elé, Balkon, 2007/3, 24-27.

Gábor György: Kétvilág egyvilágba zárva, Műértő 2005. dec. 7. old

Bogácsi Erzsébet: „Leletek a boncteremből”, Népszabadság, 2004 febr. 26.

Kitzinger Kata: „Pictura és archeológia”, Műértő, 2004 márc.

Forgách András: „Kőnig korszakai”, Balkon 2004. 1-2

Hajdu István: Bölcselmes manierizmus, Magyar Narancs, 2003 máj. 22.

Margócsy István: Kőnig Frigyes utazásai, Élet és Irodalom, 2003 máj. 23

Kürty Emese: Retroaktív kiállítási katalógus Ernst Múzeum 2003.

Nagy Edina: Túlvilági strandok, Balkon 2002/9. pp.: 16-18k.

P. Szabó Ernő: „A festés minden pillanatát élvezem”, Magyar Napló, 2002/8

Rénes Judit: „Fürdőzők, videók és zöld tárgyak”, Magyar Hírlap, 2002 08 21

Beke László: Kőnig Frigyes: egy lehetséges művészi megtakarítás? Balkon, 2002/3, pp.:32-33.

Sinkó István: „Fürdőzők–Fehér törpe”, Műértő, 2002. július-augusztus

Pándi András: Kőnig Frigyes várrajzai, Napút 7., 2001, pp.:49.

Sík Csaba: A Vass Gyűjtemény, Budapest, 1998, pp.: 125-131.

Szemethy Imre: Az öncáfoló skolasztika mintavétpróbái avagy Kőnig Frigyes, Mozgó Világ, 1998/5, pp.: 42-50.

Sík Csaba: Orbis Pictus, Balkon, 1997/4-5, pp.:39-40.

Szepes Hédi: Van az országnak egy olyan pontja, amit úgy ismerek, mint a tenyeremet, Makói Mappa, Miskolci Galéria Könyvei 2., 1995. pp.: 134-137.

KovácsPéter: Távol a rivaldától, Balkon, 1995/10-11, pp.:35.

Galántai Zoltán: Alkémiai fénytanok, Balkon 1995/6,7,8, pp.:34-37.

K. Kovalovszky Márta: Fehérvári Kiállítások, A Szent István Király Múzeum közleményei B. sorozat 44, 1994, pp. 121.

Bárdosi József: Acht Ungarn, Új Művészet, 1992/8

Hajdu István: Képek a Parnasszusnak, Magyar Nemzet, 1991 jan. 25.

K. Kovalovszky Márta: "Tudományos Gyűjtemény", Mozgó Világ, 1991/5

Petrőczy Éva: "Bár nevezetes embereink vele festetnék magukat", Élet és Irodalom, 1991. febr. 15.

P. Szűcs Júlia: Egy elhagyott isten templomában, Népszabadság, 1991. febr.15.

Acsay Judit: Közeledés – Kőnig Frigyes kiállítása a Budapest Galériában, Új Művészet 1990/3

Hajdu István: Budapesti Műtermek, ed.: Enrico Navarra,1990, pp.138.

Nagy Zoltán: Kőnig Frigyes Arcképei, Magyar Napló, 1990. szept. 6.

Hajdu István: Kőgyermekek jeges lehellete, Magyar Nemzet, 1989 jan. 13.

Vadas József: Csak a szépre emlékezünk, Élet és Irodalom, 1989. jan. 20.

Szegő György: Laokon rettenetes gyermekei, Új Művészet, 1989/5.
Hat keret keres egy festőt, Új Művészet, 1989/7.
A meg nem épülő templom, Kritika, 1988/7.

K. Kovalovszky Márta: István Király Múzeum Közleményei D. sorozat 164, 1985

Filmek

Desewffy Zsuzsa: Művészet és Anatómia - művészeti anatómia, Alma Mater MTV 2008

Tolvaly Orsolya: Abszolút Kőnig Frigyes, MTV-2007

Fitz Péter–Kálmán János: Quodlibet/Kőnig Frigyes festőművész, MTV – 1992

Szemadám György: Harcképek, MTV – 1991