bezárás

Dr. habil. Sugár János DLA

egyetemi tanár
tanszékvezető
Intermédia Tanszék

Publikációk

Írásai (válogatás)

1983      Aktuális Akció,   Artpool Letters/3

1985      Forró kása, in: ELTE bölcsész index" Másvilág " c. kiadványában

1987      A siker sebessége, a futurizmus és a film, in: Filmkultúra 87/3

1989      Szentkép, in: Új képkorszak határán, Számalk, Budapest, 1989, ISBN 963 553 150-2

                Gondolatolvasó, in: Újhold évkönyv, 1989/2   ISSN 0237-5222

1990      A szándékosság sorsa a kétdimenziós mozgóképek műfajában. In: F.I.L.M. Képzőművészeti Budapest.

1992      Reinforcement of Center. in: New Observations, issue # 91, New York.

                A történelem ára. Heti Világgazdaság 1992/26

1993      Wittgenstein kalandjai, Magyar Narancs, 93/5

                Csodaprovokátorok. Magyar Narancs 1993/18

                A végtelen snitt. Café Babel 1993/2

1994      Luca Mix. Magyar Napló 1994/1

1995      Mínusz pátosz. Balassi Kiadó, ISBN 963 506 0130

1996      Művészet a jelenben, in: Polifónia katalógus, ISBN 963 04 5167 0

                Hypertext és multimédia. (szerk.) Artpool, Budapest. ISBN 963 03 6351 8

1997      Buldózer, (szerk.) Media Research, Budapest. ISSN: 14176033

                Paradigmaváltás interruptus, Élet és irodalom, 97/22

1998      Film és képzőművészet. Balkon 1998/10

1999      Emigráció a festészetbe. Erdély Miklós megvalósult és meg nem valósult művei. Új Művészet 1999/3

                General Reminder, katalógus, ISBN 963 03 7865 5

                Media Skanzen, in: Intermédia katalógus, ISBN 963 03 9376 X

2000      Szolidaritás a kontextussal, in: Erhardt Miklós, Dominic Hislop: Nagy Remény - Big Hope, katalógus

                A hatékonyság határai, in: Korunk 2000 április

                Az öntudatos kéz, Exsymposion, 38/39

                Digitális Identitás, (szerk.)  ISBN 963 00 3554 5

2002      Komplex folyamatok a figyelem terén kívül és belül, exindex.hu

2003      Attention Recycling in: "Through the 'Net. Studies in Jochen Gerz' »Anthology of Art«"  ISBN 3-89770-197-9

                Solidarity with the Context, in: Anarchitexts, Autonomedia, New York, ISBN: 1570271429                            

2004      Reciklált figyelem, in:  Balkon 2004/8

                Szolidaritás a kontextussal, in: Képaláírások, művészek a művészetről, MAK, ISBN 963 86667 0 6

2005      Reciklált figyelem, in: A hálón át     ISBN: 9639487996 

                Seemingly Small Things Determine Seemingly Big Things, in: Relativism, Rijeka Biennale

2006      Szobrászat és intermédia. in: Szobrászat és környezet.           ISBN 963 9506 11 7

                Schrödingers’s Cat in the Art World, in: East Art Map, ISBN 1 84638 005 7

2007      Ha olyan jók vagyunk, miért nem vagyunk jobbak? in: Die Planung / a terv No.25,  ISBN 9789630625005

2008      Példák a városi média-népművészet köréből, Folklór és vizuális kultúra, Akadémiai,  ISBN:9789630585880

2011      Attention Recycling in: Art Always Has Its Consequences, Sternberg Press   ISBN 978-1-934105-39-9

2012      Indigo csoportkép, Élet és irodalom, LVI. évfolyam, 17. szám, 2012. április 27.

                A logosz reggelije, Lettre International, 85. 2012 nyár

                Das Frühstück des Logos, in: Tanzen wir Philosophie!, Salon Verlag, Köln ISBN 978-3-89770-417-6

                Tausend und ein Skandal, in: Gehen, Salon Verlag, Köln    ISBN 978-3-89770-416-9

2013      Theseus' Ship, nettime, spectre

2014      Litván Gábor nekrológ, Balkon 2014/4

2015      Hogyan beszélgessünk hidegben? Balkon 2015/3

Irodalom (válogatás)

1986      Beke László: Bevezető, Sugár János kiállítása, Stúdió Galéria, Budapest, (Katalógus)

1988      Beke László: Bevezető, Sugár János kiállítása, Budapest, Francia Intézet. (Katalógus)

1988      Kozma György: Muszáj néha mentegetőzni. Élet és Irodalom 1988. március 18.

1990      Beke László-Bora Gábor: Bedeutung im Werden, Europäisches Werkstatt, Recklinghausen

1990      Bora Gábor: Konceptus és Kontextus. Belvedere 1990(6-7)

1990      Peternák Miklós: A felületek mint az elérhetetlen támaszai, Bevezető (Katalógus)

1991      Bardi Teréz.: A senki földjén voltunk. Beszélő 1991. október 24.

1991      Ernst  Beck: Hungary After the Soft Revolution in: ArtNews 91/3

1991      Timár Katalin: Media Research Art magyar melléklet, ápr

1991      Hegyi Lóránd: Tér-Objekt-Installáció. Art magyar melléklet,

1992      Kurdy Fehér János: Az ki tervét felfedi. Magyar Narancs 1992(29)

1993      Topor Tünde: Kényszerűségből nyitott állapot Beszélgetés Sugár Jánossal. Új Művészet 1993/5

1995      Ivacs Ágnes - Kurdy Fehér János: Egy csomag vasdrót, néhány vessző, farostlemez, egy pici gipsz és néhány cukorkás doboz. Gondolat-Jel 1995/5

1995      Timár Katalin: A csodaprovokáció. Sugár János kiállítása. in.: MaNcs 1995. máj. 25., 32. o.

1997      Mihancsik Zsófia: Kötelező fecsegés. Beszélő 1997/10

1998      Lovink, Geert.: Intermedia: The Dirty Digital Bauhaus. Convergence

1998      Snodgrass, Susan.: Report from Budapest. Art in America 1998(10)

1999      Sietz, Barbara (szerk.): Zeitgenössische Kunst aus Ungarn. München, Matthes und Sietz Verlag. ISBN 3-88221-822-3

1999      Hornyik Sándor: A láthatatlan művészet kontextusai. Sugár János kiállítása. Új Művészet 1999/8

2002      Aknai Katalin: Fedőneve: KMKK,  Műértő 2002/3. 

2002      Interview with János Sugár in: Geert Lovink, Uncanny Networks: Dialogues with the Virtual Intelligentsia, Cambridge: MIT Press, 2002. ISBN: 0262621878

2003      Maria Marcos: Kontextus-légypapír, exindex.hu

2003      Tarczali Andrea: Figyelemcsapda. A hibák természetrajza, avagy a jelen mint múlt. Balkon 2003/4

2005      Beata Hock, Zagreb Time Patrol, in:  frakcija, No. 33/34, Zagreb

2005      Hajdu István: A jelentés a lojalitáshoz kapcsolódik, ami a jelentés keresésére indít. Balkon 2005/5, 2005/6 2005   Hock Bea: Nemtan és pablikart, Praesens, ISBN: 9789632195506

2006      Orosz Márton: A fejünkre eső tégla, Artmagazin, 2006/4

2006      Geert Lovink, The Typewriter of the Illiterate: Interview with János Sugár.  in: saraiREADER03, Autonomedia, ISBN 81-901429-3-3

2008      Kreativitási gyakorlatok, FAFEJ, INDIGO, Gondolat, Budapest, ISBN 978 963 9567 81 8

2009      Emmerich, Lily: A Híres Szolnoki Döntésfa, radikális interpretációs segédregény avagy az élet kulcsának  beletörése a zárba. Budapest, Media Research Alapítvány.

2009      Hedvig Turai: Wash your dirty money with my art, www.artmargins.com

2009      Kürti Emese: Termékeny konfliktusok. Tűz a múzeumban –  ~ egyéni kiállítása. Magyar Narancs márc. 19.

2010      Pelesek Dóra: Beszéd/tett, Sugár János elnézést projektjéről, Balkon 2010/2

2012      Kürti Emese: Feledjetek el minket, ez hasznos, Magyar Narancs, márc. 1. MNar 2012/9

2012     Mélyi József, Plusz pátosz,  exindex.hu

2012      Bordács Andrea, Kritikus művészet, interjú Sugár Jánossal, Új művészet, 2012 május

2012.     Kontextus – Adalékok, szerkesztő Oltai Kata,  ISBN 978 963 08 5495 5

2014      Seres Szilvia beszélgetése Sugár János képzőművésszel, artmagazin.hu

2015      Lendeczki Kinga: Fire in the Museum, Interview with János Sugár, artguideeast.com