bezárás

Dr. habil. Somorjai-Kiss Tibor DLA

egyetemi tanár
Képgrafika Szakirány

Kutatás, oktatás

A GRAFIKA jelentése a XXI. században korántsem egyszerűen megválaszolható kérdés, feltéve, ha nyitott érzékszervekkel éljük mindennapjainkat. A kor kihívásaira megfelelő válaszok kutatása már önmagában is hatalmas és állandóan felfedezésre váró terület. Soha nem lehetünk elég "trendik"/aktuálisak, hogy a ma technikai és információs zuhatagát úgy dolgozzuk fel a saját "hagyományos" AGY- alapanyagunkkal, mint ahogy korunk technikai oldala ezt igényelné. A szellemi-lelkivilágunk mélyén megbúvó, leKÉPezendő, kísérleti fázisban lévő tartalmakat érlelni kell. Ön-számítógépünk merevlemeze hamar megtelítődne abban az esetben, ha kísérletet tennénk a folyamatos feltöltésre, ez a módszer eleve kudarcra van ítélve. A ma kulcsfontosságú a megfelelő szelekció, az értelem és érzelem területén végzett vizsgálódás.

Oktatói programom fő célja - a szabad tanárválasztás után - harmadéves korukban hozzám került hallgatók saját személyiségének kibontakoztatása, személyre szabott grafikai programok elindítása, alkotói elképzeléseik maximális támogatása szellemi és gyakorlati (technikai) téren egyaránt. Kötelességemnek érzem minden tekintetben segíteni őket, ami arra irányul, hogy majdan szellemileg nyitottan és szakmailag felsőfokú szaktudással kerüljenek ki egyetemünkről.

Oktatói munkámmal a képgrafikus hivatás feltétlen odaadó tiszteletét, e művészeti szakmai mesterség nagyfokú ismeretét, a technikákon keresztül való gondolatközvetítés erejét érzem hangsúlyozandónak hallgatóim felé. A kísérleti fázisban lévő és másrészt a már jól kitaposott, ma hagyományosnak számító nemes grafikai technikák ismerete alapfeltétele az alkotás megfelelő pályára állításának és a vizuális kommunikáció megkezdésének.

Ösztönzöm hallgatóimat, hogy a rokon művészeti műfajok pl.: zene, mozgókép, animáció, hagyományos és modern alkalmazásait - karöltve a Grafika kifejezőeszközeivel – széles körben használják. Ezek ötvözése a hagyományos és kísérleti grafikai technikákkal ma szuggesztív és korhű kifejezhetőséget biztosíthat mondanivalóiknak. Továbbiakban sem kívánom saját művészi látásmódomat ráerőltetni a diákok önálló alkotói szándékaira, ugyanakkor szükségesnek találom a még kialakulatlan művészi elképzeléseik "tiszta" mederbe terelését. Tanítványaimat feladatom segíteni, hogy rátaláljanak saját művészi világukra az egyetemi évek útkereső időszaka alatt.

Fontosnak tartom, hogy hallgatóim tájékozottak legyenek a szakma fontosabb centrumairól. Célom segíteni a kapcsolatfelvételt kortárs galériákkal, szakmai szervezetekkel, és a hallgatók képesek legyenek eligazodni a pályázati lehetőségek között. Az iskola védelmező falait maguk mögött hagyva is megtalálják a saját helyüket a szakmai életben.