bezárás

Dr. habil. Kovács Kálmánné Görbe Katalin DLA

nyugalmazott egyetemi tanár, professzor emerita
Restaurátor Tanszék

Kutatás, oktatás

Oktatási munkám során törekszem arra, hogy minél szélesebb problémakört felölelő restaurálandó műtárgyakat kutassak fel, amelyeken keresztül a festőrestaurátor hallgatók konkrét szakmai ismereteket szerezhessenek. Mivel ez teljes mértékben nem lehetséges, elméleti ismeretekkel egészítem ki a gyakorlati feladatokat.
A negyedéves restaurátor hallgatók számára tartott szakmai elméleti órákon az előző években tanultakra építve (fizika, kémia stb.) tárgyalom az optikai, mechanikai károsodásfajtákat, ezek okait, korrigálásuk lehetőségeit. A korábbi munkák dokumentációin keresztül bemutatom és értékelem a leggyakrabban használatos anyagfajtákat és restaurálási eljárásokat. A hallgatók restaurálási dokumentációinak rendszeres archiválását nagyon lényegesnek tartom.
Gyakorlati és elméleti tevékenységemet kiegészíti a tanulmányutak, szakmai előadások szervezése és a restaurátor szakkönyvtár kialakítása, valamint folyamatos bővítése és gondozása is.
A több évtized alatt összegyűjtött, jelenleg már több mint másfél ezer könyvből és folyóiratból álló szakkönyvtár - amely az MKE könyvtárának része - a szakdolgozatok megírásához nyújt átfogó ismereteket festő- és szobrászrestaurátor hallgatóknak egyaránt. A szakdolgozatok témavezetésében, korrigálásában folyamatosan részt veszek.
A szakmai tanulmányutak a látókör szélesítését, a természetes környezetükben megjelenő tárgyak sajátos hangulatát közvetítik, a helyszíni tájékoztatást a megfelelő szakterületek tanárai biztosítják. Az utazások nyomán fotó- és video archívumot alakítottam ki, amely egyedi, sehol sem publikált felvételeket őriz. A fotóanyagból 2004-ben a Közép-európai Kulturális Intézetben kiállítást szerveztem.
A hazai és külföldi, széleskörű ismertetésre szánt eredmények bemutatása céljából továbbképző előadásokat szervezek, ahol lehetőség nyílik a jelenlegi hallgatók számára a diplomás kollégákkal és a rokonszakmák képviselőivel való konzultációra.
Törekszem arra, hogy a Magyarországon egyedül nálunk folyó egyetemi restaurátorképzést a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé tegyem, ennek jegyében szerkesztettem katalógusokat, szerveztem kiállításokat (Ericsson Galéria 2005, Megmentett műkincsek kiállítás évente a Magyar Nemzeti Múzeumban az Iparművészeti Szakiránnyal közösen).