bezárás

Forrai Kornélia

egyetemi adjunktus
Restaurátor Tanszék

Kutatás, oktatás

Célom, hogy a hallgatókat felkészítsem arra, hogy a fatáblára festett képeken látható jelekből, a tanultak alapján olyan következtetéseket tudjanak levonni, amelyek segítségével, megindokolt, kivitelezhető helyreállítási tervezet tudnak készíteni és a korszerű szakmai követelményeknek megfelelően, önállóan meg tudják oldani a festmény restaurálását.

Az elméleti előadásokon elhangzottakat, a gyakorlatban az aktuális tanévben restaurálásra kijelölt fatáblakép feladataikon, a hallgatókkal közösen tanulmányozzuk. Megmutatom az egyes munkafázisok elvégzésének technikáját, és segítem elsajátítását. Nem csak a szakmai fogásokat szeretném megtanítani, hanem a szakmai etika kérdéseinek megismertetésével, a módszerek alkalmazhatóságát is megvitatom a hallgatókkal.

Látogatásokat szervezek jelentős múzeumok restaurátor műtermeibe, ahol megismerkedhetnek szakmában praktizáló kollégákkal és munkamódszerükkel.

Mindezekhez szervesen hozzátartozik a tradícionális megoldások és a legújabb, még kísérletinek tekintendő eljárások kritikus szemléletű és a szakmai felelősség legmesszebbmenő figyelembevételével történő megközelítése.