bezárás

Heitler András DLA

egyetemi docens
tanszékvezető
Restaurátor Tanszék

Kutatás, oktatás

Elsősorban a negyedéves festőrestaurátor hallgatók műtermi és művésztelepi gyakorlatához kapcsolódó munkában veszek részt.  Konzultálok a hallgatókkal az alábbi témákban: a műtárgyak állapotfelmérése, dokumentálása, mintavétel, a mintavizsgálatok kiértékelése, restaurátori tervezet összeállítása, a műtárgyak restaurálásának folyamata. Folyamatosan dolgozom fel a kapcsolódó szakirodalmat, beépítve azt az elméleti és a gyakorlati oktatásba.

Feladatom a vászonkép-restaurálással kapcsolatos gyakorlati eljárások bemutatása műtermi gyakorlat keretében a tanév folyamán, valamint a festményekhez tartozó díszkeretek restaurálásának vezetése.

A gyakorlati munka mellett elméleti tárgyat is oktatok (Szerves kémia - Szerves anyagok a restaurálásban) valamint szakdolgozatok témavezetésével is foglalkozom.

Az oktatói feladatokon túl önálló szakmai-tudományos kutatómunkát végzek, jelenleg elsősorban DLA munkám tárgyához kapcsolódóan.