bezárás

Dr. Lázár Eszter PhD

egyetemi adjunktus
Képzőművészet-elmélet Tanszék

Kutatás, oktatás

A Magyar Képzőművészeti Egyetem a 2009/2010 tanévben Képzőművészet-elmélet alapszakot (BA) indított. A Képzőművészet-elmélet szak alapszíntű és átfogó művészetelméleti, valamint kurátori-gyakorlati ismereteket kínál hallgatóinknak.

Részletek az új szakkal kapcsolatban:

A szak oktatási programjának kialakításánál fontos szempont volt, hogy az alapképzés mindhárom évfolyamának előadásain tárgyalt témák és a szemináriumokon végzett gyakorlati munka egymásra épüljenek.

Három tantárgyat közösen oktatunk Szoboszlai Jánossal. A tematikákhoz kapcsolódóan időnként mód van arra, hogy hazai és külföldi vendégelőadókat is hívjunk.     

Az Képzőművészet-elmélet Alapképzés (BA) keretében az általam oktatott három tantárgy a következő:

1. Kurátori alapismeretek (1. évfolyam, 2 szemeszter)

A kurzus bevezetést kínál a képzőművészet intézményeinek és azok működési elvének alapvető mechanizmusaiba, a nyilvános múzeumok kialakulásától a kortárs művészeti intézmények különböző típusáig.
Az alapozó szakasz kitér olyan kérdések felvázolására, mint a múzeumok és galériák szerepe, kiállítások történeti kontextusai, a kiállítás-rendezés problémái, a kurátori koncepciók típusai, a műtárgy- és műemlékvédelem kérdései és gyakorlata, valamint a non-profit szektor és a kereskedelmi szféra különbsége. Az alapozó szakasz ismeretköreire épül a törzsszakasz elméleti és gyakorlati kurzusa.

2. Kurátori ismeretek (2-3. évfolyamok, 4 szemeszter)

Az Kurátori ismeretek a 2 féléves alapismereti kurzusra épül.  Az elméleti tantárgy átfogó ismereteket kínál a kulturális intézmények rendszeréről (reprezentáció és politika, kulturális örökség, múzeumok, galériák, folyóiratok, műemlékvédelem stb.), a művészet és társadalom (művészetpolitika, oktatás, állami támogatás, média), valamint a művészet és gazdaság (műkereskedelem, művészeti vásárok, szponzoráció, marketing, non-profit szektor, alapítványok) kapcsolatáról.
Az előadásokon foglalkozunk a képzőművészeti kiállítások / projektek menedzsmentjének elemeivel  (intézményirányítás, közönségkapcsolat, művészeti marketing, arculat, adminisztráció, kurátori stratégiák stb.), valamint az alapvető jogi ismeretekkel (szellemi tulajdon, szerzői jog és más művészi jogok) is.

A 3. szemeszter (3. évfolyam) előadásai a hazai és a nemzetközi kurátori praxisok elemzésével foglalkoznak, céljuk a nemzetközi művészeti világ ezen aspektusának megismertetésén túl az egyéni érdeklődésnek megfelelő kurátori szemlélet megalapozása.
A 4. szemeszter (3. évfolyam) előadásai a hallgatók folyamatban lévő diplomamunkáival kapcsolatos témákat ölelnek fel, így tartalmuk szemeszterenként változik.

3. Kiállítás-rendezési gyakorlat (1-2-3. évfolyamok, hat szemeszter)

Kiállításrendezési gyakorlatok
A hetente 2 x 1,5 órás szeminárium lehetőséged ad arra, hogy múzeum és galérialátogatásokat szervezzünk, kutatóközpontokba látogassunk el, ahol a hallgatók megismerhetik az intézmények működését, kiállítások rendezőivel, kurátorokkal találkozhatnak, az egyes kiállítások „műhelytitkaiba”, a rendezés fázisaiba nyerhetnek bepillantást. Ezen kívül a tantárgycsoport a művészeti kurátor feladataihoz elengedhetetlen ismeretekre fektet hangsúlyt: kiállítási koncepciók megalkotását, a művek korszerű installálását, a sajtóanyag megírását és a kiállítás dokumentálását a gyakorlatban oktatja a hallgatóknak. A hallgatóknak lehetőségük nyílik arra, hogy az egyes tevékenységeket valós kiállítások megrendezése során sajátítsák el. A gyakorlati órák keretén belül a kiállítás-rendezés különböző állomásait és a szervezés során felmerülő feladatokat ismerik meg. Az elsajátítandó ismeretek a következők: kurátori kutatás formái, helyszínei, koncepcióírás, projektkészítés, költségvetés, fund-raising, pályázatírás, team- és time menedzsment, PR,  dokumentálás (web, katalógus), tárgyalástechnika, szerepjáték.

Az 1. évfolyam kutatási munkafázison alapuló, fiktív (tehát szervezési kérdésekkel még nem foglalkozó) kiállítások kurátori koncepcióinak elkészítésével foglalkozik.

A harmadik és negyedik szemeszter (2. évfolyam) a kiállítás-rendezői/kurátori tevékenységek gyakorlati oldalára koncentrál.
A gyakorlati munka témakörei a Kurátori ismeretek című előadás 1-2 szemeszterének témáira épülnek.
Mivel ebben a két szemeszterben a Kurátori ismeretek című előadás a kiállítás projektmenedzsmentjére koncentrál, a szeminárium gyakorlati feladatai is ezekkel a területekkel kapcsolatosak.
Az 5. szemeszter (3. évfolyam) a hazai és nemzetközi kurátori praxisokkal kapcsolatos gyakorlati feladatokat tartalmaz.
A feladatok egy része kurátori koncepciók alapján megvalósult kiállítások komplex kutatása, másik részük ezek kimerítő kritikai analízise.

A 6. szemeszterben (3. évfolyam) a diplomamunka elkészítése a feladat, ezért szakdolgozati szemináriumnak tekinthető.
A gyakorlati munka témakörei a Kurátori ismeretek című előadás 4. szemeszterének témáira épülnek.
A diplomamunka egyrészt szöveges tézis elkészítését, másfelől egy-egy kiállítási projekt megvalósítást tartalmazza.