bezárás

Dr. habil. Ötvös Zoltán DLA

egyetemi docens
tanszékvezető
Website: http://otvoszoltan.com
Festő Tanszék

Kutatás, oktatás

Oktatói és tudományos kutatói tevékenységek:

Az oktatói tevékenység alapprogramja

Kezdeti cél a festő rendeltetésének, életformájának, gondolkodásának a megértése és kialakítása. A zaklatott, felőrlődött életforma szembeszegülője és tükre a műtermi munka valamint a tenyérnyi vázlatfüzet. Ezeknek állandósítása, naplószerű használata alapvető elvárás. Kiindulópont a rajz és a valőr szilárd alapjainak megteremtése különböző feladatokon keresztül. A feladatok változatosak, kerülik a rutinszerűséget. Ugyanakkor állandóak is mindaddig, míg rutinszerűvé nem válnak.
A rajzi alapok megteremtése után az alkotómunkán belül a képépítés elemeinek szintetikus tanulmányozására helyezem a hangsúlyt (képi méret, képi alapok, tempera és olajfestés stb.). Ezeknek fontosságát, jelentőségét továbbá jelentéshordozó szerepét vizsgáljuk – műtermi relációban, s kitekintésképpen hazai és nemzetközi kontextusban. Ezenfelül hirdetem a képi jelhagyás harmatos megismételhetetlenségének tisztaságát.
A képi megjelenítésre törekvő hallgató a feladatokon keresztül intellektuálisan és spirituálisan növekszik, megtanulja a festészetet, mint mesterséget művészi szinten alkalmazni. A festészetben való növekedése folytán megtanulja az önhelyreigazítás képességét, majd ezek után válik önálló festővé, aki képes leválasztódni mesteréről.

Posztdoktori kutatási program

A DLA értekezésben publikálásra került tematika továbbfejtése. A témakör kiindulópontjai a tájképfestés történetének kutatására épülnek. A DLA dolgozatban a szerző által bevezetésre került neohollandi löszrealizmus terminus technicus jellegzetességei újabb szempontokkal bővülnek. Vizsgálat tárgyává válnak a magyar és nemzetközi összefüggések további részletei.
Ezekben hangsúlyozódik az időbeli folyamatok megragadása – egészen a XVI. századi előzmények, előképek megjelenésétől a jelen kortárs festményekig követően.