bezárás

Dr. habil. Filp Csaba Zoltán DLA

egyetemi docens
Festő Tanszék

Kutatás, oktatás

A  szakra felvételt nyert hallgatók a felvételi követelményeinek megfelelően elsősorban a studiumokra, tehát a rajzra, illetve másolásra vonatkozó tapasztalatokkal rendelkeznek. Önálló mű létrehozásának „képi igényével”  keveset festenek. A műtárgy ismerete,  vagyis  (többek között) az alkotói módszer, a „művészeti technika” helyes értelmezése a  jól végzett restaurátor munka egyik alapfeltétele.  Az első három szemeszter során ezért a festmény (elsősorban olajfestmény) készítésének módozataival ismerkednek meg a hallgatók, így  tulajdonképpen egy festői igénnyel készített studiumsorozat után saját gyakorlati tapasztalatra tesznek szert az alkotói módszereket, illetve a„művészeti technikákat” illetően. A festőrestaurátor alapképzés programjának célja tehát elsősorban az olajfestés technikai lehetőségeinek ismertetése, egyúttal a hallgatók stiláris tájokozottságának elősegítése. Az alapképzés nagy mértékben a Heinrich Wölfflin által meghatározott ellentétpárokon alapuló stúdiumok sorozata.

I. Szemeszter:

 A  szemeszter elején olajfestékkel, redukált palettával monokróm „csendéleteket” készítenek. A felvételi előkészítőkön szerzet rajzi, komponálási sémák, rögzült automatizmusok felszámolása okán relatív nagy méretű, fedő festésmóddal egész felületükön fedett képek készítése, drapéria festése. A szemeszter utolsó felében a fedő festésmód használatával traktált és sima felületek festése. Anyagszerű festésre vonatkozó gyakorlatok, lazúrozás színes alapra, különböző csendéletek készítése.

 II. Szemeszter:

A festői-lineáris ellentétpáron alapuló gyakorlatok sorozata. Portré rajzolás, utána modell nélkül, a rajzok alapján portréfestés. Testszín-árnyékszín festése, „kevert barnák” használata.  Fehér alapra, színes alapra, illetve falemezre(homogén felület) vászonra (differenciált felület) készített gyakorlatok. Akt rajzolás, festés a lineáris-festői ellentétpárnak megfeleltetve, művészettörténeti előképek használatával. Enteriőr festése figurával, előtér, középtér, háttér  ábrázolásának kérdése.

III. Szemeszter:

Az első két szemeszter tapasztalataira alapuló gyakorlatok. Másolási feladatok, festészeti módszerek variálása, „stílusba helyezkedés”: egy szabadon választott festményen történő változtatás oly módon, hogy a képet szemlélve sem stilárisan, sem a festői módszerben ne legyen érzékelhető a különbség az eredeti (másolás) és a megváltoztatott (stíluskövetés) felületei között.