bezárás

Dr. habil. É. Kiss Piroska DLA

egyetemi tanár
Látványtervező Tanszék

Kutatás, oktatás

A díszlettervezés mesterség oktatása során – követve az egyes kurzusok pedagógiai programját – törekszem az elsajátítható mesterségbeli tudás minél teljesebb átadására, hogy megbízható, hozzáértő tervezőket neveljünk. Az egyéni, sajátos látásmódnak pedig olyan támogató környezetet teremtek, amelyben őnálló alkotókká, tervező művészekké válhatnak az elkötelezett hallgatók.

A színpadtechnika oktatása során átadott ismeretek révén a tervező hallgatóknak bármely víziójukat úgy kell tudniuk anyagban és szerkezetben megfogalmazni, hogy annak végeredménye egy jól szerelhető, kiválóan működtethető, az előadást jól szolgáló és a kívánt esztétikai élményt nyújtó díszlet legyen.