bezárás

Dr. habil. Bóna István DLA

egyetemi docens

Restaurátor Tanszék

Publikációk

2011, XXXVI. Restaurátor Konferencia, Budapest. Előadás, CD

2010, XXXV. Restaurátor Konferencia, Budapest. Előadás, CD

A Magyar Nemzeti Múzeum falfestéseinek és ornamentikáinak restaurálása, in: A Nemzet Múzeuma, 2009. pp. 92-104.

Fototechnikai vizsgálatok a zsámbéki középkori romtemplomban, in. Omnis creatura significans, 2009. pp. 61-64.

Festék- és vakolatminták előzetes vizsgálata a zsámbéki középkori templomromban, in. Művészettörténeti Értesítő, 2008. pp. 95-96.

A restaurátor a homlokzaton, A műemlékek homlokzatainak restaurátori szemléletű helyreállítása, in. ISIS, Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek 7. pp. 17-46.

Válogatás az elmúlt évek homlokzatrestaurálásaiból, in. Magyar műemlékvédelem XIV. 2007. pp. 270-273.

Restaurálás, vagy felújítás? A műemlékek homlokzatainak restaurátori szemléletű helyreállítása, in. Magyar műemlékvédelem XIV. 2007. pp. 211-218.

Falképtechnikák, in. ISIS, Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek 5. 2006. pp. 6-40.

Szubjektíven a homlokzatok színezéséről in. Örökség 2006. április, X. évf. 4. sz. pp. 11-12.

Konzervovánie alebo destrukcija? Autority, spolocnosti, vlastníci a restaurátori, pp. 10-13; Restoration of murals of the Theatre hall of the manor-house of Gödöllő, Hungary, pp. 123-131. Zbornik prednások  IV. seminára o restaurovaní, Zámok Bojnice 2004

Zbornik Prednások Druhého Rocníka Seminára Restaurátorov, Restaurovanie nástennych malieb budovy Madarského Národného Múzea v Budapesti, 2004, pp. 24-27.

The Conservation-Restauration Education in Four Former Communist Countries: Czech Republic, Hungary, Slovakia and Romania in. ENCoRE Newsletter 7/2004, pp. 30-34.

A gödöllői kastély színháztermének falfestés-restaurálása in. Műemlékvédelem, XLVII. évf. 2003. 6. szám, pp. 391-397.

Szabadbattyán, római kori villa. Freskók kiemelése és restaurálása in. Műemlékvédelmi szemle, 2003/2, pp. 152-153.

Jászapáti, római katolikus templom. A déli kereszthajó mennyezeti falképeinek kutatása és restaurálása in. Műemlékvédelmi szemle, 2003/2, pp. 57-59.

Gödöllő, Grassalkovich-kastély. A színház helyreállítása során a föld alatt talált nagyméretű barokk falfestmények kiemelése in. Műemlékvédelmi szemle, 2003/2, pp. 34-36.

Budapest, Nemzeti Múzeum. A díszterem, a kupolacsarnok és a hangszertár mennyezetének falfestmény helyreállítása, in. Műemlékvédelmi szemle, 2003/2, p. 16.

A Gödöllői Iskola és a festészeti technikák in. A Gödöllői Művésztelep 1901 - 1920, pp. 107-122, Gödöllő 2003

Restaurátorképzés Magyarországon in. Restaurátor, Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátorképző Intézet, 2002

Conservation training in Hungary, in Conservation, Hungarian Academy of Fine Arts, Instituter of Conservation, 2002

Egyetemi restaurátor-képzés Magyarországon, Restorers’ training at the Hungarian Academy of Fine Arts. In Magyar Restaurátor Kamara 2002

A 19. Század színei, Falfestmények a Magyar Nemzeti Múzeumban in. Műtárgyvédelem 2002

Restoration of a Renaissance Fresco Cycle in the Museum of Fine Arts (Hoós-Somos-Bóna) in Conservation Around the Millenium, Hungarian National Museum, 2001

A tatai várban kiállított római freskós szoba restaurálása in. II. századi falfestmény Brigetióból, kiállítás vezető, pp. 27-35. 2001

Wall Painting Techniques, jegyzet a Socrates-Erasmus programban tartandó kurzusok számára

Reneszánsz freskóciklus restaurálása a Szépművészeti Múzeumban, (Hoós Mariann - Somos Éva - Bóna István), in. Műtárgyvédelem, 2000/27

A Brigetio canabaejában feltárt szoba mennyezetének rekonstrukciója in. Acta Archaeologica Brigetionensia; A római kori falfestészet Pannóniában, vol. 1. 2000

Ausztráliai sziklafestészet 2. Kéznyomok a falon in. Élet és Tudomány, LV évfolyam 45 sz. 2000. nov. 10

Ausztráliai sziklafestészet 1. Ismeretlen ősi kultúra in. Élet és Tudomány, LV évfolyam 44 sz. 2000. nov

Gondolatok a régészeti freskóleletek restaurálásáról; Megfigyelések a tatai múzeum második századi freskóinak festészeti technikájáról, in. A kiemeléstől a bemutatásig, MTA-VEAB Veszprém, 1999-2000

Látni vagy elképzelni; A tatai falfestmények készítési technikái: in. Élet és Tudomány, 1999. július 2. 27. szám

The Restoration of Salt Contaminated Murals in the St. Erzsébet Church, Pesterzsébet-Budapest; in. Baroque Wallpainting, Technical Problems and Current Conservation Methods, 1998

Vágó Pál „A magyar huszárság diadalútja” című nagyméretű festményének restaurálása, in Magyar Múzeumok, 1997/1, Volume 3 Number1

Restoration and Scientific Examination of Large Roman Frescoes from Brigetio; Fribourg, in. Roman Wall Painting; Matrerials, Techniques, Analysis and Conservation 1997

Nagy Sándor pesterzsébeti freskóinak restaurálása, in. A műemlékvédelem elméleti és gyakorlati kérdései, Tusnad, 1997

A pestszenterzsébeti templom falfestményeinek restaurálása; in. Pesterzsébeti Múzeum Füzetei. 12. Bp. 1996

Nagy Sándor pestszenterzsébeti freskóinak restaurálása: in. Műtárgyvédelem 1995, 24. Szám

Up-to-date Lining ; Cultural Heritage and Restorer in the Changing World , 8th International Seminar, 1993

Beszámoló a Magyar Képzőművészeti Főiskola hallgatóinak 1991. évi szakdolgozatairól; Műtárgyvédelem 1991/20