bezárás

Erdődy József Attila DLA

egyetemi adjunktus
Website: http://www.c3.hu/~joco
Festő Tanszék

Kutatás, oktatás

Tantárgy, kurzus címe: Interdiszciplináris Audiovizuális és Prezentációs Technikák
(alcím: Nemcsak csendes állóképben gondolkodunk)
Feladat: A festészeti tér határainak kutatása, tágítása, a festészet nem csak konvencionális gyakorlása, újabb technikai médiumok alkalmazásával.
Cél: Az audiovizuális technikai megoldások - a hangos mozgókép, de alapvetően a digitális videó alkalmazásszintű ismerete, tudatos alkalmazása - ebből következően és ehhez szorosan kötődve, a szövegszerkesztési, állókép- és hangfeldolgozási ismeretek összetett gyakorlati elsajátítása.
Mindezek ismeretében kísérletezés, alkotások létrehozása önállóan és konzultatív vezetéssel.
Helye: MKE Festő Tanszék Epreskert 2/6
  E kurzus és a 2000-ben alapított stúdiónk (az adott körülményektől függően limitáltan) elsősorban a Festő Tanszék hallgatói számára nyújt segítséget, de nyitott más tanszékek hallgatói számára is.