bezárás

dr. habil. Fehér Ildikó PhD

egyetemi docens


Publikációk

https://mke.academia.edu/IldikóFehér

Magyar nyelvű publikációk:

Joachim és Szent Anna találkozása az Aranykapunál: egy 15. századi freskótöredékről
in: Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts 82. (1995) 137-141.

A perugiai Palazzo Isidori allegorikus freskóciklusáról
in: Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts 92-93.(2000) 179-188.

A váci utcai Szent Mihály templom története
in: Belvárosi krónika. Az angolkisasszonyok zárdájának és iskoláinak története, Budapest, 2003. 14-16.

A nevető mester. Rembrandt-kiállítás a frankfurti városi képtárban
in: Új Művészet 2003/VII. 8-9.

Véletlen elrajzolás vagy tartalmat követő másolat? Trónoló Madonna Giovanni Bellini műhelyéből
in: Új Művészet 2003/XI. 31-33.

Átfestett függönyök. Egy 16. századi Madonna-kép újraértékelése
in: Műtárgyvédelem 2004. 123-133

Wolnhoffer János.Egy pesti festő a 17-18. század fordulójáról
in: Művészettörténeti Értesítő (LIII.) 2004./1-4. 157-167.

Megmentett műkincsek
in: Új Művészet 2004/IX. 32-25.

Gótikus allegóriák. Művészettörténeti észrevételek egy freskóciklus restaurálásához
in: Műtárgyvédelem 2004. 67-75.

Restaurátor hallgatók bemutatkozása. „Megmentett Műkincsek 2004”kiállítás
in: Örökségvédelem (VIII.) 2004/X. 10-11.

Restaurátorok diplomakiállítása
in: Örökség (IX.) 2005/11. 18.

Megmentett műkincsek nyomában
in: Örökség (X.) 2006/10. 7-8.

Fehér Ildikó-Menráth Péter: A restaurálás és a művészettörténeti kutatás átfedései: A siklósi várkápolna egyik, falról leválasztott freskójának helyreállítása és újraértékelése
in: Műtárgyvédelem 2006/31. 45-55.

Schöfft József ismeretlen oltárképei a váci egyházmegyében
In: Művészettörténeti Értesítő 2006. (LV.) 415-423.

Szent László és Szent Lénárd freskói a siklósi várkápolna kegyúri fülkéjében
in: Magyar Műemlékvédelem (XIV.) 2007. 73-86.

Assisi magyar vonatkozásairól.
in: Várak, kastélyok, templomok, 2008/VIII.10-13.

Zsámbék elfeledett falképei. Giovanni Battista Cavalcaselle tanítványának felmérése a premontrei templom falképeiről 1895-ből.
in: Művészettörténeti Értesítő, 57/1. (2008) 83-94.

Néhány Assisiből származó falkép a Szépművészeti Múzeum gyűjteményében
in: Omnis creatura significans. Tanulmányok Prokopp Mária 70. születésnapjára, szerk. Tüskés A. Budapest, 2009, 95-99.

Itt is van egy Crivelli? A Szépművészeti Múzeum reneszánsz festészeti kiállítása
in: Új Művészet, XXI./2. 2010. február. 4-7.

Pulszky Károly (1853-1899)
in: Enigma, XVII. évf. 2010/62. sz.“Emberek és nem frakkok”, A Magyar művészettörténetírás nagy alakjai, 4. kötet, 9-25.

A zsámbéki romtemplom középkori kifestésének emlékei
in: Várak, kastélyok, templomok, VII., 2011/1. sz. 10-13.

Carlo Marko il Vecchio
in: Műértő, XIV. évf. 9. sz, 2011, szeptember, 10.

Pulszky Károly, a Szépművészeti Múzeum megálmodója, 1. rész
in: Artmagazin, IX, 2011/46. 49-55.

Pulszky Károly, Verrocchio és az itáliai falfestészet vonzásában, 2. rész
in: Artmagazin, IX, 2011/47. 44-52.

In memoriam Boskovits Miklós, Középkortudós Firenzében
in: Műértő, XV. évf. 3. sz, 2012, március, 6.

Aranyló fénysugarak Boskovits Miklósnak
in: Artmagazin, X, 2012/3. 35.

Falképek és kereskedők. Új dokumentumok Pulszky Károly firenzei vásárlásairól 1893 és 1895 között,
in: Művészettörténeti Értesítő, (2012), 61/1. 85-98.

Az Uffizi Képtár magyar önarcképei, Budapest, MKE, 2013.

Festők a tükörben. Magyar önarcképek az Uffizi Képtárból, szerk. Fehér Ildikó, Veszprémi Nóra, BTM, Budapest, 2014.

Az Uffizi magyar festő-önarcképei Budapesten,
in: BBC History, 2014 április, IV. évf., 4. sz., 17.

Umbriai festő: Keresztrefeszítés, Áldó Krisztus; Fájdalmas Krisztus (katalógus tételek)
in: Kép és kereszténység. Vizuális médiumok a középkorban/Image and Christianity. Visual media in the Middle Ages. Szerk.: Bokody Péter, Pannonhalmi Főapátság, 2014, 224-229.

Kettős kötődésben. Péter András (1903-1944) életműve
in: Artmagazin, XIII. 2015/1, 75. 60-61.

Falképek Paolo Lunghi műkereskedéséből,
in: Ars Hungarica XLI. 3. sz. 2015, 345-356.

Markó fiúk, Markó lányok. Firenze elfeledett Markói, 1. rész,
in: Artmagazin, XIII. 2015/8. 82. 8-15.

Liber Veritatis. Markó András vázlatkönyve. Firenze elfeledett Markói, 2. rész,
in: Artmagazin, XIII. 2015/10. 84. 34-37.

A Történelmi Képcsarnok középkori falképmásolatai,
in: Artmagazin, XIII. 2015/7. 81. 56-60.

Honnan érkezett Budapestre a Lorétói Madonna? in: Artmagazin, XIII. 2015/3, 77, 44-47.

Szűz Mária Szentháromsággal, szentekkel és donátorral.
in: Fehér I. - Görbe K. - Fekete D.: Szűz Mária Szentháromsággal, szentekkel és donátorral, A Belvárosi Pesti Ferences-templom újonnan restaurált barokk oltárképe, Budapest, 2016, 7-13.

Dioszkoridész kódexétől a felhőkön térdelő szentekig. Egy padláson feledett olajfestmény.
in: Élet és Tudomány, LXXI. 52-53.sz. 2016. december, 1638-1640.

Ahmed a Várban, in: Artmagazin, XIV. 2016/8. 92, 37.

Idegen nyelvű publikációk:

Cola Petruccioli’s fresco cycle from the Palazzo Isidori in Perugia
in: Arte Cristiana (Milano) 2007. (XCV.) 111-120.

Frescoes from the Ospedale di S. Caterina in the Collection of the Budapest Museum of Fine Arts.
in: Arte Cristiana (Milano) 2007. (XCV.) 241-250.

Frescoes now in Budapest from the Confraternity of San Crispino in Assisi
in: Arte Cristiana (Milano) 2008. (XCVI.) 181-190.

Károly Pulszky and the Florentine acquisitions for the Szépművészeti Múzeum in Budapest between 1893 and 1895.
in: Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz, (Firenze) n. 54. 2010-2012, 2, 319-364.

Three 15th  century Murals from the area of Foligno in Budapest
in: Arte Cristiana, (Milano), XCIX, 2011, 865, 271-280.

Two cities, Two Directors, and One Collection
in: Renaissance Studies in Honour of Joseph Connors, ed.: Machtelt Israëls Louis A. Waldman, Florence, 2012, (Firenze) Villa I Tatti, 750-755.

Gli autoritratti ungheresi degli Uffizi, a cura di Giovanna Giusti su un progetto di Ildikó Fehér, kiállítási kat., Galleria degli Uffizi, 2013, Firenze (a Bevezető tanulmány és katalógustételek)

Painters in the Mirror. Hungarian Self-Portraits from the Uffizi Gallery/Pittori allo specchio. Autoritratti ungheresi dalla Galleria degli Uffizi, kiállítási kat., szerk. Fehér Ildikó, Veszprémi Nóra, BTM, Budapest, 2014.