bezárás

Lelkes László

egyetemi docens
Tervezőgrafika Szakirány

Kutatás, oktatás

1993-tól műtermi gyakorlati konzultáció
2000-től A tervezőgrafika elméleti vonatkozásai című tantárgy előadója, heti 2 óra, 2 szemeszter

Tantárgyi leírás

A tervezőgrafika, mint alkalmazott művészeti terület jelentős paradigma váltáson ment és megy ma is folyamatosan keresztül. A szakma társadalmi szerepének megértése, a változások eredménye-képpen való újraértelmezése fontos szerepet játszik az alkotói önkép kialakításában.

A tantárgy foglalkozik a szakma történeti megközelítésévelis.

Ebben szerepel a meghatározó társadalmi, technikai tényezőkön keresztül való összefüggések keresése és többszempontú vizsgálata. Az adott kort jellemzően képviselő alkotók munkásságán keresztül általános, a szakma gyakorlása szempontjából fontos következtetések levonása közös beszélgetés (saját gondolatok közlése és megvitatása) formájában. A cél elsősorban nemcsak a tárgyi tudásanyag bővítése, hanem gondolatok generálása, a verbális közlés technikájának fejlesztése. Az összefüggések megkeresése és adott kontextusban való tárgyalása segít különbözö technikák és alkotói módszerek megértésében. Segítve a hallgatók meglévő technikai eszköztárának tudatosabb használatát illetve annak bővítését a szujektív alkotói célok elérése és az objektív feladatok sikeres megoldása érdekében.

I. szemeszter

- a mai értelemben vett tervezőgrafika kezdetei
- történelmi és kulturális keretek
- kor jellemző világnézeti sajátosságai
- technikai vonatkozások
- a szakma mai sajátosságaira, változásaira illeszkedő történeti analógiák

A tantárgy foglalkozik továbbá a szakma más, tudományos és egyéb
területeken található vonatkozásaival.

Ezen vonatkozások ismerete, illetve a más területek irányában felkeltett érdeklődés egy szélesebb körű tudásanyag megszerzését segíti, amely előfeltétele egy aktív, kreatívan alkotó és hosszútávon tudatosan alakító jellegű szakmai gyakorlati tevékenységnek.

- a tervező grafikára ható gazdasági, társadalmi vonatkozások
-pszichológiai vonatkozások (Gestalt elmélet, vizuális érzékelés, forma-szín preferenciák, harmónia-diszharmónia, konzervativ és újító attitüd stb.)

A tantárgy része a tervezőgrafika különböző, jól elhatárolható területeinek
történeti és technikai bemutatása és tárgyalása.

A különböző területek bemutatása, a speciális jellemzők és az ezeket alakító tényezők konkrét példákon való ismertetése és értelmezése.

II. szemeszter

- jelek, absztrakció, embléma
- plakát
- illusztráció
- foto
- digitális grafika
- kultúra specifikus grafikai irányok (angol, francia, német) a századfordulótól a II. világháborúig
- a szocialista reklám
- multikulturális grafikai nyelv (példák napjainkból)

Magyarországra meghívott külföldi előadók, akik Lelkes László személyéhez kötődnek

David Berman (Kanada, Toronto) 2004
Sabine Zimmermann (Németország, Darmstadt) 2005
Mirko Ilic (Egyesült Államok, New York) 2006
Christel Llop 2007, 2008, 2009(Franciaország, Toulouse)
Jonathan Barnbrook (Anglia, London) 2007
Matthias Hillner (Anglia, London) 2008, 2010
Michal Batory (Franciaország, Párizs) 2009
Noel Kelly (Írország, Dublin) 2010