bezárás

Dr. habil. Peternák Miklós CSc.

egyetemi tanár
Website: http://www.pm.c3.hu/
Intermédia Tanszék

Doktori témahirdetés

http://www.doktori.hu/index.php?menuid=139&sz_ID=6003

Médiaművészet, médiatörténet, képelmélet


A médiaarcheológia, a mai eszközök és technikák múltjának kutatása és megértése alapvető a mai médiaművészet szempontjából is. Nem csupán történeti vizsgálatok, de a médiaművészeti alkotások jelentős halmaza bizonyítja, hogy a művészek számolnak ezzel a hagyománnyal, s kreatív alkalmazások gyakran fedezhetők fel egy-egy új mű inspirációs hátterében. A technikai médiumok előtörténetének vizsgálata közvetett módon diszciplináris szempontból is új kutatási eljárásokat eredményezett, melyek közül a képtudomány (Image Science, Bildwissenschaft) különösen fontos lehet a jövő médiaművészei számára. Nem csupán a technikai képek fotóval kezdődő sora jelenti e közelítés tárgyát, hanem a képalkotás eddig jórészt figyelmen kívül hagyott, periferiális tetületei is. A történeti szempontok mellett lényeges, hogy a képtudomány a mai képvilág megértéséhez nyújt hasznos információkat úgy a készítők, mind a befogadók számára, többek között azon felismerés alapján, hogy e két csoport immár alig különíthető el egymástól. A képkészítés ma már nem csupán a hivatásos képcsinálók sajátja, egyúttal a technikai képek kikerülhetetlenekké váltak azok számára is, akiknek képekkel korábban semmi dolguk sem volt.
A képtörténeti paradigmaváltás ugyanakkor nem járt együtt a képi tapasztalatok, a befogadási technikák hasonlóan gyors elterjedésével: a változások sebessége átalakította köznapi szokásainkat, időt sem hagyva a folyamatok megértésére. A mához vezető út rekonstrukciója ezért az egyik legfontosabb technika a jelen kaotikusnak tűnő képvilágában, kommunikációs labirintusában való tájékozódáshoz.

Kép, mozgás, kísérleti film


A kutatás célja a képzőművészet és a "mozgókép" kapcsolatának vizsgálata, elsősorban az alábbi résztémák megközelítési lehetőségei szerint:
Az experimentális mozgóképkészítés története és új lehetőségei: kísérleti film, expanded cinema, filmnyelvi kutatások, az animáció lehetőségei, hang és kép kapcsolata, idő alapú vágás, installáció, film a kiállítótérben.
Videóművészet és videótörténet. Az analóg elektronikus kép-és hangrögzítés a 20. század második felében: művészi lehetőségek, történeti tények, a megőrzés és bemutatás kérdései.
Digitális technikák a 21. században: dinamikus kép, nonlineáris szerkesztés, flash, új animációs módszerek, változó nyilvános közlési formák, virtuális valóságok, 3D - future cinema.

Intermédia


Az intermédia feladata a művészképzés kiterjesztése olyan műformák és művészeti technikák felé, melyek jellemzően a 20. századi képzőművészetben jelentek meg először. Ez a folyamat, az új művészi területek meghódítása, interdiszciplináris művészeti kutatások kezdeményezése, a művészet illetékességi körének kiterjesztése, máig nem zárult le.
A kutatások célja az autonóm művészi munka mellett e funkcióváltás tudatosítása, felkészítés egy aktív, kreatív jelenlétre az információs társadalom kulturális szféráiban, valamint – és mindezeken túl – a kognitív (megismerésre kész) művészi magatartás kutatása és támogatása.