bezárás

Dr. habil. Peternák Miklós CSc.

egyetemi tanár
Website: http://www.pm.c3.hu/
Intermédia Tanszék

Kutatás, oktatás

KUTATÁSOK

IMAGIT, 2015 – 2017. Creative Europe - Culture Sub-programme (559748-CREA-1-2015-1-DE-CULT-COOP1) http://www.mke.hu/node/36167 Magyar Képzőművészeti Egyetem Intermédia Tanszék. A projekt vezetője a karlsruhei művészeti egyetem (HfG https://www.hfg-karlsruhe.de/ ), partnereink a prágai Brainz (http://brainz.cz/) és a barcelonai HANGAR (https://hangar.org/en/).
http://www.imagit.net/

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0016 http://www.mke.hu/node/32736
A Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskolájában folyó képzés színvonalának és minőségének fejlesztése (szakmai vezető). A projekt időtartama: 2011. 06. 01. – 2013. 05. 31.

TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR http://www.mke.hu/node/32744
A projekt időtartama: 2010. 01. 01. – 2012. 01. 31. A TÁMOP pályázat alprojektjei, melynek keretében létrejött oktatási segédanyagok: Médiaművészet, Médiaelmélet (MKE): Médiaadatbázis és Médiaszöveggyűjtemény Az Európai Unió Társadalmi Megújulás Operatív Program (pályázati azonosító: TAMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0052) támogatásával megvalósult médiatörténeti szöveggyűjtemény http://catalog.c3.hu/mediatortenet/

INTR: International Network for Transdisciplinary (post doctoral) Research (2010 – 2012)
http://www.trans-techresearch.net/research/research-projects/intr/
International Network for Transdisciplinary Research (INTR) Conference in Budapest 2011
http://www.mke.hu/node/31721

Subversive Practices (2009 – 2010) /EU Cultura 2000. http://subversive.c3.hu/hu/index.php
Subversive Practices is part of the project Art under conditions of dictatorial regimes, carried out by Württembergischer Kunstverein, Stuttgart, Arteleku, San Sebastian, and the Center for Culture and Communication Foundation, Budapest, supported by the European Commission.
http://www.wkv-stuttgart.de/en/program/2009/exhibitions/subversive/credits/

GAMA: Kapu a médiaművészeti archívumokhoz / GAMA: Gateway to Archives of Media Art
http://www.gama-gateway.eu/ (2007 – 2010) Európa központi online médiaművészeti portálja az Európai Közösség eContentplus programjának támogatásával / The interdisciplinary project "GAMA - Gateway to Archives of Media Art" was launched on 2007-11-01 by 19 participating organisations from Europe's culture, art and technology sector, with the aim of establishing a central online portal to different European media art collections. http://catalog.c3.hu/

BLICKMASCHINEN / Visual Tactics or how pictures emerge (2008 – 2010) /EU Cultura 2000
Project leader: Museum für Gegenwartskunst Siegen, http://www.mgk-siegen.de/ Co-organizers: C3 Center for Culture & Communication Foundation, Budapest (HU) http://www.c3.hu Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), Sevilla http://www.caac.es/
http://pillanatgepek.c3.hu/en/

Vivid [Radical] Memory
Research project, December 2006 - December 2007 /EU Cultura 2000. Organizer: Antoni Mercader, Universitat de Barcelona http://www.ub.edu/homeub/welcome.html
Co-organizers: Iris Dressler - Hans D. Christ, Württembergischer Kunstverein Stuttgart http://www.wkv-stuttgart.de/ Miklós Peternák, C3 Center for Culture and Communication, Budapest http://www.c3.hu/
http://www.vividradicalmemory.org/htm/project/project.html
http://www.vividradicalmemory.org/index.php

A Magyar Képzőművészeti Egyetem művészeti és könyvtári különgyűjteményeinek és történetének a feldolgozása című kutatás, OTKA T 42782 A kutatás időtartama: 2003-2006-
A Mintarajztanodától a Képzőművészeti Főiskoláig projekt on-line változata, 2002-2004. OTKA, IHM-ITP-2 pályázat http://www.mke.hu/mintarajztanoda/

LIGHT | IMAGE | ILLUSION / AEGINA ACADEMY 2005. /EU Cultura 2000
http://www.c3.hu/events/2005/aegina/index_en.html

404 Object Not Found. What remains of media art? 2003 /EU Cultura 2000
hartware medien kunst verein, Dortmund http://www.hartware-projekte.de
The Netherlands Media Art Institute, Montevideo/TBA, Amsterdam http://www.montevideo.nl/
Hans Dieter Huber, Staatliche Akademie der Bildenden Künste, Stuttgart
C3, Center For Culture & Communication, Budapest http://www.c3.hu/
http://www.c3.hu/c3/eu_projects/hartware/index.html
http://www.c3.hu/c3/eu_projects/hartware/konferencia.html
http://www.c3.hu/c3/eu_projects/hartware/kutatas.html

A magyarországi médiaművészet és történet forrásai OTKA, 1998-2001, T 026457


OKTATÁSI PROGRAM
Aktuális kurzusok

Alkotó elemzés


Az alkotó elemzés lényegét kreatív gyakorlatok és alkotásminták adják, melyek közös műtárgyelemzés, műhelymunka során illetve szerencsés esetben workshop-szerű formában valósulnak meg. Mivel bevezető jellegű foglalkozásról van szó, a szemeszterek tematikáját jelentős mértékben meghatározza az adott évfolyam hallgatóinak ismeretanyaga, érdeklődése, még inkább hiányosságai. Általánosságban: a kurzus azt vizsgálja, hogy mire jó a műelemzés, mit és hogyan ismerünk meg egy-egy művet elemezve s hogyan hasznosíthatók ezek az ismeretek az alkotómunkában. A kurzus során változó kérdésfelvetéseket használunk munkahipotézisként egy olyan szemlélet tudatosításához, mely a műből indul ki, mindenekelőtt a művet veszi figyelembe és célja, hogy a műhöz jusson el. Fontos annak felismerése, hogy a műalkotások megértése út lehet a megismerés felé, másként fogalmazva: a műalkotás a még nem ismert irányába nyitott kapu, melynek belátása éppúgy segítheti egy adott mű befogadását, mind új művek létrehozatalát. Általában a hallgatók előtt kevéssé ismert műformákkal foglalkozunk, a szemeszterek gyakran tematikusak, visszatérő elemekkel (médiaarcheológia, experimentális film, videóművészet, tudomány és művészet viszonya).

Képantropológia


A képekben való beszéd elkerülhetetlen. A világot és benne magunkat már nem tudjuk leírni.(Vilém Flusser)

A kurzus a nevét Hans Belting kifejezése nyomán kapta, de nem kizárólag az általa javasolt megközelítésekkel foglalkozik. Inkább közös kísérlet a képtörténet segítségül hívása, részleges rekonstrukciója által a kép mítoszának értelmezésére. Minden, ami a látvány-világ része, alapul szolgálhat egy képhez, de a kép nem feltétlen utal erre vissza. A kép látható és nem látható között úgy teremt kapcsolatot, hogy megmutatja határukat. A képi kifejezés és a fogalmi gondolkodás viszonyának vizsgálata segíthet megérteni, hogy mi a képek státusa jelenünkben. A képről a 19. század előtt leginkább a művészeknek voltak tapasztalatai, ma ez a helyzet alapvetően megváltozott. A 20. században a régebbi korokhoz képest nagyon elszaporodtak a különböző fajta, elsősorban technikai képek. Korábban a köznapi ember az élete során ilyen mennyiségű képpel nem találkozhatott. A leggyakoribb képmetaforák három alaptípusa (árnyék, nyom, tükör) természeti jelenség, amiből kitűnik, hogy a “kép” nem kizárólag ember által létrehozott konstrukció lehet csak. Ezt felismerve pontosabban megérthetjük az új, technikai képfajtákat.

Elméleti kutatás szakdolgozathoz


A diplomadolgozat (szakdolgozat) önálló kutatási téma eredményeként születő értekezés (a kutatás természetesen művészi kutatómunkát is jelent); vagy lehet esszészerű, illusztrált szöveg, melyet a hallgató önállóan, témavezetőjével történő folyamatos konzultációs irányítás mellett készít el. Kapcsolódhat a diplomamunkaként bemutatásra kerülő műhöz, de ez nem feltétel, eltérő téma választására is van mód. A szakdolgozati kurzus keretében a hallgató megismerkedhet a tudományos szövegeknél használt legfontosabb tartalmi és formai szokásokkal, a szakirodalmi hivatkozások ismertebb technikáival, valamint azokkal a kutatási-módszertani eljárásokkal, melyek segítségére lehetnek saját dolgozata elkészítésénél. A választott szakdolgozati téma kutatása és feldolgozása során így olyan ismereteket szerez, melyet későbbi tevékenysége során is hasznosítani tud. A szakdolgozat mellett folyamatos, közös konzultáció zajlik a diplomamunkával kapcsolatos témákról, figyelve a releváns alkotói módszerekre, művészettörténeti és elméleti vonatkozásokra is.