bezárás

dr. habil Varga Tünde Mariann PhD

egyetemi docens
Képzőművészet-elmélet Tanszék

Kutatás, oktatás

Szakmai-tudományos írásgyakorlat

A tantárgy programja:
A kurzus célja, hogy a hallgatók készség szinten elsajátítsák a magyar és idegen nyelvű művészeti-tudományos szakszövegek értelmezését, megismerjék a különféle műalkotások megközelítésének módszereit, valamint hogy átfogó ismereteket nyújtson tudományos és szakmai szövegek elkészítéséhez.
Művészeti szakszöveg-olvasás, forráselemzés
Forrásgyakorlat: magyar és idegennyelvű, főleg műveszetelméleti szövegek.
Műelemző szeminárium (műalkotások elemzése, értelmezése, interpretaciója, hermeneutika).
Tudományos írásgyakorlat (recenzió, kritika, tanulmány)

Esztétika-művészetelmélet

A tantárgy programja:
Az előadássorozat körüljárja az esztétika mint tudományos diszciplína kialakulásának kérdését és előfeltételeit azokon a kulturális-történeti, illetve kultúrtörténeti problémákon keresztül, melyek elősegítették a művészi érték, az esztétikai ítélet, a műfaji szétválasztás fogalomkörének megalapozását, valamint a rendszerező elméletek kialakulását és ezek utólagos történeti legitimálását. Az egyes előadás-csoportok kitérnek az esztétikai ízlés és esztétikai ítélet; az eredetiség, egyéniség, esztétikai autonómia; természet és művészet kérdésének bemutatására a legmeghatározóbb szerzők elméleti alapfelvetései ismertetésével, valamint elemzik az egyes elméletek közötti különbségeket. A kurzus továbbá kitér a főbb elméleti iskolák művészeti-esztétikai megközelítésmódjait a 19. század végétől a 20. század végéig, illetve bemutatja a 20. század második felének kritikai-elméleti felvetéseit és iskoláit. A kurzus ismerteti a feminista,  posztkolonialista elméleteket, valamint a kritikai kultúrakutatás legújabb megközelítésmódjait, illetve a kortárs művészetelmélet kérdéseit. Továbbá elemzi a múzeum, a gyűjtemények és a kulturális emlékezet szerepét a kortárs elméletek tükrében. A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat az esztétikai-művészeti elméletekkel és bemutassa azok alkalmazhatóságát a képzőművészetben.