bezárás

dr. habil Varga Tünde Mariann PhD

egyetemi docens
Képzőművészet-elmélet Tanszék

Publikációk

KÖNYVEK:

2019. Határátlépők: A kortárs képzőművészet kulturális és társadalmi kontextusai, Balatonfüred, Tempevölgy, 2019. 204 p. ISBN 978 963 9990- 72-2 

2007. The Reveries of Flight: Popular Media and the Policy of Vision in Romantic Culture. Budapest: Akadémiai Kiadó. English publication, p. 194. ISBN 978-963-05-8526-2

NEMZETKÖZI SZAKMAI:

2019.  The Power of Imagination? Aesthetic Autonomy and Critique in Contemporary Art. in antae, Vol. 6, No. 2-3 . 74-86, ISSN 2523-2126, https://antaejournal.com/api/file/5df50f4f55d1946b0493256a

2018  Reframed Lost Voices: Migration and the Refugee Crisis in the Context of Exhibitions in,  InVerbis, Lingue Letterature Culture. Translating the Margin: Lost Voices in Aesthetic Discourse, Palermo, 2018/1. 221-236. ISSN 2279-8978

2017. Whose Heritage? Whose Culture? Whose Art? Changes in Art Policy and Art Institutions in Hungary in: Whose Heritage, Floorplan Papers, szerk. Anne-Marie Bonnet, Autopress, München, 162-182.

2016. Political Ecology and Anthroposcene Public Space Interview with Brian Holmes, http://mezosfera.org/political-ecology-and-anthropocene-public-space/

2013 DLA, in HUFA catalogue, Budapest, MKE Kiadó, 2013.

2012 Small World, Travelling People: On the Socio-Political and Economic Contradictions of the Contemporary Art Scene. in Isomorphism, Art – Politics thematic issue No 2. 2012 ed Alexandra Titu september , pp. 21-30 ISSN 2284 – 7855 .https://www.academia.edu/9489281/PostCommunism_in_the_Works_of_Ciprian_Mure%C5%9Fan_in_Isomorphism_nr._2_septembrie_2012_ISSN_2284_7855_

2010. Kieran Cashell’s Aftershock, In The Anachronist. ed. Péter Ágnes., vol. 15, 222-229.

2005. A Nineteenth-Century Medium in the Formation of Cultural Stereotypes.  In Neohelicon. Akadémiai Kiadó. 2005/32. 43-51.

2004. The Pleasures of the „Vulgar“ Look.  Peter de Bolla: The Education of the Eye: Painting, Landscape and Architecture in Eighteenth-Century Britain. in The Anachronist. ed. Péter Ágnes.2004. Budapest , vol 10. 188-196.

2002. Image and Imagination in the Ekphrastic Tradition. in The Anachronist. ed. Péter Ágnes. 190-216.

2001. Text and Interpretation Reconsidered: Contrasting Hans-Georg Gadamer and Paul de Man in the Light of Intertextuality. in The Anachronist. ed. Péter Ágnes. 167-199. 

Tanulmányok:

2020. Szép új világ? Az antropocén-fogalom kritikai vizsgálatának művészeti aspektusai. Balkon, 2020. 7/8,  4-16 .

2020.  Elmélkedő befogadás, érzéki megismerés, Gosztol Balkon, 2020. 7/8,  36-41.

2020. A test mélységének rejtélye: Albert Ádám: Disconnected.  Balkon, 2020. 5. 15-19.

2019. Élet a város peremén túl: a dzsumbuj története, in Erdei Krisztina Vénusz születése és más történetek, Bp, Robert Capa, Kortárs Fotográfiai Központ, 18-26, ISBN 978-651-7598-09-2

2018. Software tekintetében:  Szegedy-Maszák Zoltán művei  in Tempevölgy, 2018/3., 103-118.

2018.   Vizualitás in Kricsfalusi Beatrix - Kulcsár Szabó Ernő – Molnár Gábor Tamás - Tamás Ábel szerk., Média- és kultúratudomány. Kézikönyv, Ráció, Budapest, 2018. 210-226.

2018. Tony Bennett Making Culture Changing Society, in  Kricsfalusi Beatrix - Kulcsár Szabó Ernő – Molnár Gábor Tamás - Tamás Ábel (szerk.), Média- és kultúratudomány. Kézikönyv, Ráció, Budapest, 2018. 471-476.

2017.  Látvány és látványosság a kortárs művészetben,  in A műalkotás mint látvány, konferencia-kötet,  szerk Heczeg Tamás, Szeged, Szegedi Szabadtéri Játékok, REÖK,  41-56.

2016. A képzelőerő hatalma? Művészet a nyugati világ művészet-fogalmának romjain Enigma, 57-72, XXIII.évf. 2016/89. 57-72.  http://www.meridiankiado.hu/node/190

2016.  A hétköznapi élet reprezentációja: A Mass Observation és hatása a kortárs kultúrára In, Újratöltve: Médiakutatás és mindennapi élet, szerk. Bódi Jenő, Maksa Gyula, Szijártó Zsolt Budapest-Pécs, Gondolat, 44-60.

2014. Utópisztikus múlt: Albert Ádám Bauxit-krízis, 4. 32-37. https://epa.oszk.hu/03000/03057/00064/pdf/EPA03057_balkon_2014_4_32-37.pdf

2013. DLA in Magyar Képzőművészti Egyetem, Doktori Iskola, katalógus, Budapest: Magyar Képzőművészti Egyetem, 2013, 27-38. ISBN 978-963-7165-50-4, magyar nyelvű

2012. Építési terület: Mark Wallinger a 10 éves BALTIC-ban, in Balkon, 2012/10, 17-22. https://epa.oszk.hu/03000/03057/00049/pdf/EPA03057_balkon_2012_10_17-22.pdf

2012. Páros kalandok/ Kettős kalandozás: Albert Ádám Never Take a Trip Alone in In Balkon, 2012/6. http://www.albertadam.hu/download/vargat_alberta_never_balkon_2012_04_13_22.pdf

2011. Kicsiny világ, utazó emberek: a kortárs művészet (intézményének) metamorfózisai és ellentmondásai. In Filológiai Közlöny. szerk. Józan Ildikó, 2011/4. 408-436.

2010. Határátlépők: médiaművészet és tömegkultúra in Nemzeti művelődés - egységesülő világ, Budapest: Napkút Kiadó, 461-477.

A tanulmány konferencia előzménye:
Nemzeti művelődés - egységesülő világ, 2007. nov. 30 - dec. 1. OszK-ELTE. OTKA-konferencia, 2007.

2007. Danél Mónika -Varga Tünde, A nyugati magyar irodalom “köztes tere”: 1978 Megjelenik a Fehérlófia Első Könyve. in A Magyar irodalom történetei, 1920-tól napjainkig. szerk, Szegedy-Maszák Mihály és Veres András. Budapest: Gondolat Kiadó, 744-754.

2007. Tudományos? Fantasztikus? – Képzelt szörnyek reprezentációja. in Művészet mint kutatás, Budapest: Magyar Képzőművészeti Egyetem, 93- 104.

A tanulmány konferencia előzménye:
2006. Tudományos konferencia a Magyar Képzőművészeti Egyetem, a Magyar Tudományos
Akadémia Művészettörténeti Kutatóintézet és a C3 Kulturális és Kommunikációs Központ
Alapítvány szervezésében.

2006. A történelem (meg)jelenítése: tömegmédia és reprezentáció. In Kép – írás – művészet: Tanulmányok a 19-20. századi magyar képzőművészet és irodalom kapcsolatáról. szerk. Kékesi Zoltán és Peternák Miklós. Budapest: Ráció Kiadó, 141-154.

A tanulmány konferencia előzménye:
Intermedia, Képzőművészeti Egyetem és ELTE közös konferencia

2006. Vizuális? Populáris? Kultúra? In A kultúra átváltozásai. szerk. Szegedy-Maszák Mihály és Jeney Éva. Budapest: Balassi Kiadó.

2004.Képtelen képzelet: Kép és képzelőerő az ekphraszisz trópusában.” In Téveszmék bűvölete. szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Jeney Éva, Akadémiai Kiadó. 11-37. 

2003. A pillantás idegenségének bája. In Identitás és kulturális idegenség, Budapest: Osiris kiadó. Budapest. szerk. Bednanics Gábor, Kékei Zoltán, Kulcsár Szabó Ernő  412-422.

2003. Képszövegek. W. J. T. Mitchell: Picture Theory. In  Történelem, kultúra, medialitás. Balassi kiadó, Budapest. szerk Kulcsár Szabó Enő, Szirák Péter 202-211.

2003. Vizuális nyelv-nyelvi vizualitás: Ezra Pound Image-fogalma. In Hang és szöveg. szerk Bednanics Gábor, Bengi László, Kulcsár Szabó Ernő, Szegedy-Maszák Mihály. Osiris, 509-528.

Nemzetközi KONFERENCIÁK és előadások

2020. Cultural Imagination: Transferring the Indigenous Everyday in Art,
School of Advanced Studies, University of London, sept, 23-24.  https://modernlanguages.sas.ac.uk/events/event/22483

2020. Warwick, Concerning Ecology: Artistic Practice for the Future
Flows and Floods Changing Environments and Cultures, 22 February 2020 University of Warwick Coventry, UK, February, 22. th https://warwick.ac.uk/fac/arts/hrc/confs/ff/

2019. Lisszabon, Narrating displacement, constructing identity in the maelstrom of politics. in Out of Place. Migration, Memory and Emotions
Centro de Estudos Comparatistas, Faculty of Arts and Humanities, University of Lisbon November 14th, 15th, https://outofplace2019.weebly.com/

2019.  Bécs, Contemporary Artistic Practices in Hungary. Vienna Art Summit, ept. 3-4th
http://www.viennaartsummit.com/program/

2019. Athen, Creative Industries and Urbanism: a Road to Hell for to Underprivileged, in
Humanities and the Arts: Creative Industries and Cultural Democracy"
https://echicathens2019.wordpress.com/conference-draft-programme/

2019. Bonn,  Un-doing Art History Floorplan Research Group, Bonn, 2019 Június 29.
http://floorplan-research.com/workshop-un-doing-art-history/

2018. Creating and Reinforcing Visual Stereotypes of a Nation  New Perspectives on Imagology, Department of Comparative Literature University of Vienna Vienna  http://imagology2018.univie.ac.at/conference-program/  Bécs, 3-5 April.

2016. Whose Heritage: Museums and their Collections . International Conference and World Café, March, 12th 2016, Bonn University, Department of Art History.

2015. Longing for a home, searching for an identity: immigration in the context of present day Hungary. European Network of Comparative Literary Studies (ENCLS) Congress, Dublin, augusztus 24-28 https://www.uibk.ac.at/brenner-archiv/ausstellung/2015/links/christoph-w.-bauer_270815.pdf

2014.  Art education and the role of artistic activism in the light of recent changes in art policy and art institutions in Hungary Art Administration ICCP International Conference, Hildesheim, Germany, September 9-11.

2013. Response to Okwui Enwezor’s Lecture, Ludwig Museum, 19. 02. 2013.
http://www.ludwigmuseum.hu/site.php?inc=mai_program&datum=2013-02-19
in the framework of series of Theoretical and Critical Problems of the Margins Today

2012. A „taxonomy of mistakes”: Attempts to transgress one-sided knowledge transfer in a lecture based education system. In  A közvetítés művészete: Nemzetközi szimpózium a kritikai pedagógia és kortárs képzőművészet kapcsolódásairól, 2012, október 26-27. http://hu.tranzit.org/hu/esemeny/0/2012-10-26/a-kzvetts-mvszete

2012. “The Body and the Intellect: the ethical educative traits of landscape gardening in contemporary art”, at Ethics and Aesthetics of Architecture and the Environment, Newcastle, The University of Newcastle, UK, July 13-15, https://ispaconference.wordpress.com/

2002.  Reading the Visual—The Questions of Ekphrasis In The Rape of Lucrece
Conference of ELTE, Budapest and the University of Birmingham, Shakespeare Institute „’Behold and See’: Meaning and Form in Shakespeare’s Visual Art“. 

Magyar konferenciák:

2014. Kortárs művészet és művészetelmélet oktatásának kérdései a Képzőművészeti Egyetemen Centrart, MATT: Művészettörténet – Adaptáció – Tudás – Társadalom, szeptember 25. http://www.centrart.hu/letolt/programfuzet_matt.pdf
http://www.centrart.hu/kiadvanyaink/opus_mixtum/

2013. Kulturális emlékezet a szemétből in  Az idő rétegei Petőfi Irodalmi Múzeum, November 28, 2013. https://pim.hu/hu/konferencia/az-ido-retegei

2008. „Csodás jelenségek tára: művészeti és gyűjteményi metamorfózisok”, in „Metamorfózisok – a transzfiguráció alakzatai” című, a Petőfi Irodalmi Múzeum által szervezett konferencia, 2008 október 10.

2004. A lebegés romantikus ábrándja. „A magyar individualitás és önértés irodalmi alakzatainak vizsgálata“ címmel megrendezésre kerülő kollokvium  “Az „Irodalomtudomány és a kultúrakutatás horizontjai az ezredfordulón“  NKFP- kutatócsoport keretein belül.

Recenziók

2019.  Közös jövőnk? The Great Globe and Other Stories, in Új művészet, 2019/pp.

2015. Szegmens 8: Kortárs alkotók Mexikóból in: Balkon, 2015/9. 38-40.

2005. Lehet-e szellem a gépben? In Magyar Műhely , szerk. L. Simon László, Sőrés Zsolt, Szombathy Bálint, Kékesi Zoltán. 136. sz., 2005/3. 49.

2004. Olvasás vagy szövegszerkesztés? András Sándor: „nem adnám semmiért ezt a zimankós szabadságot” In Magyar Műhely , szerk. L. Simon László, Sőrés Zsolt, Szombathy Bálint Kékesi Zoltán. 2004/1 130. 89-92.

2003.  Kultúrával lázadó. “Klaniczay Gábor, Ellenkultúra a hetvenes-nyolcvanas években.  Noran Könyvkiadó, 2003. In Magyar Műhely, szerk L. Simon László, Sőrés Zsolt, Szombathy Bálint in 2003/2 126. szám. 73-76.

Online publikációk.

2011 John Latham: Az APG, a Flat Time Ho és az Anarchívum, http://tranzit.blog.hu/2011/10/26/john_latham_az_apg_a_flat_time_ho_es_az_anarchivum?token=5d706b0187cb04fab1034dafb600f857

Folkestone-i triennálé: városi regeneráció, avagy a művészet a gazdaság szolgálatában
http://tranzit.blog.hu/2011/11/03/folkestone_i_triennale_varosi_regeneracio_avagy_a_muveszet_a_gazdasag_szolgalataban_elso_resz?token=149ba974cb9bdcb7d33df9dd89ccd615

Az yBa utóélete?: értékítéletek és előítéletek?

http://tranzit.blog.hu/2011/11/18/az_yba_utoelete_ertekiteletek_es_eloiteletek?token=7c24246395888b2b5661603b7bc6acfb
http://tranzit.blog.hu/2011/11/21/az_yba_utoelete_ertekiteletek_es_eloiteletek_masodik_resz?token=ae235072b3127c34ff37c90bb5336c41

Szöveggyűjtemények, szerkesztések:

2012 Kortárs képzőművészet-elméleti szöveggyűjtemény, (szövegek válogatása, társszerkesztő)
http://www.mke.hu/sites/default/files/szoveggyujtemenyTT_0406_0518.pdf

2007. Nemzeti kultúra- Globális kultúra: szöveggyűjtemény, Budapest, Ráció Kiadó, 2007. (művészeti szövegeket válogatta,)

kurátori munka:

2020. APárhuzamos Magyarország // Paralell Hungary a Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskolájában tanuló Stipendium Hungaricum-ösztöndíjas hallgatók csoportos projektje. http://www.mke.hu/node/39691
Kurátorok: dr. habil. Varga Tünde PhD, egyetemi docens és Koller Margit, képzőművész, doktorandusz
Kiállító művészek: Tarek Arabi & Hanan Saif (SY), Cecília Bandeira (BRA), Manuel F Contreras (CO), Zahra Fuladvand (IR), Pallavi Majumder (IN), Volkan Mengi (TR), Tra Nguyen (VN)
2020. január 31. – február 14.

2018. Add tovább (Koller Margit, Manuel F Contreras). 03. 26 http://www.2b-org.hu/addtovabb/archiv270.html

2018. In the Navel of the Moon, International symposium, Mexico City. 2018. május 21-junius02. https://gilah.com/wp-content/uploads/2018/05/NAUM-Events-Schedule-5-2018.pdf

2016. Madona Negra, Daniela Jauregui (Mexikó), Pozsonyi Nemzeti Színház, Szolvákia. kurátor és katalógus szöveg, http://www.mke.hu/node/36567.

2015. Zárt karokkal, „B galéria   2B Gallery, Budapest, with the support of Alma on Dobbin Foundation.  https://www.facebook.com/events/218465258484558/,   https://hu-hu.facebook.com/events/1656396214592904/