bezárás

Galambos Éva DLA

egyetemi adjunktus
laborvezető
Restaurátor Tanszék

Kutatás, oktatás

Tanársegéd:

A nappali tagozatos levelezős hallgatók műtárgyainak festett rétegeivel kapcsolatos gyakorlati és elméleti oktatás. (Az MKE Andrássy úti épületében és a KMI könyves Kálmán körúti épületében)
A fototechnikai vizsgálatok kivitelezésében segédkezik. (Fotótechnikai gyakorlati oktatásban, kivitelezésben.)
A mikroszkópos minták előkészítésben, preparálásában, vizsgálatában és kiértékelésében is részt vesz, amellett a nagyműszeres vizsgálatok előkészítési fázisát ellenőrzi.
(Minták beágyazása, csiszolása, preparátumok elkészítésének gyakorlati oktatása, felügyelete)
Ezek a feladatok szorosan összefüggenek az anyagtan tantárgy keretében oktatott polarizációs mikroszkópos vizsgálatokkal is.
(Ennek power pointos digitális oktatási anyagának fejlesztése, az oktatáshoz szükséges segédanyagok előállítása, rendszerezése.)
Tanársegédként főként a vizsgálatok gyakorlati kivitelezésében segíti a hallgatókat, a dokumentációk, prezentációk (védési előadások) elkészítésében is szerepet vállal, azokat ellenőrzi. Témavezetőként szakdolgozatok megírásában részt vett, vesz.
A hallgatók restaurálási munkáit figyelemmel kíséri, konzultációkat tart a restaurátori beavatkozások és a vizsgálatok összefüggéseire fektetve nagyobb hangsúlyt.

A műtárgyak modern vizsgálati technikáinak elsajátítása fontos szempont, a restaurátor hallgatók megfelelő szakmai felkészültségének eléréséhez. Tanársegédként kapcsolatot tart fent a különböző tudományterületek szakembereivel, főként a Magyar Tudományos Akadémia, KFKI és ELTE TTK különböző intézeteiben dolgozó kémikusokkal, fizikusokkal, geológusokkal. Az ilyen kapcsolatok kiépítése miatt a nemrégiben megalakult Archeometriai Munkabizottság tagja is.

Részt vesz pigment és festett rétegek kutatásaiban (jelenleg: Szir-Magyar Régészi Misszió Margati falkutatási project, Libanoni (Deir-el Salib) falkutatási project,  Szépművészeti Múzeum (Egyiptomi osztály), Régi képtár, Modern osztály), konferenciákon szerepel. Legutóbb 2009 szeptember- ‘Laboratory Research of the Recently Discovered Crusader Wall Paintings in the Hospitaller Castle of Margat (Syria)’ (A margati keresztes falképek restaurátori kutatásai) a The Military Orders Politics and Power , Fifth International Conference Organized by the Cardiff Centre for the Crusades, Cardiff University, 3–6 September 2009,

Heti elfoglaltság: anyagtan óra (heti 2 óra) előadása, konzultáció, gyakorlat, korrektúra (dokumentáció, szakdolgozat), digitális oktatási anyag fejlesztése, kutatás tölti ki a munkaidejét.