bezárás

Vukov Konstantin PhD

óraadó tanár
Restaurátor Tanszék

Kutatás, oktatás

Műemlékvédelem 1-2 (REMÜE1 és REMÜE2)

A műemlékvédelem két féléves kurzusában a szakmatörtének, az elvi alapok és a gyakorlati műemlékvédelem, az épületkutatás és a hagyományos épületszerkezeti jelenségek bemutatása történik. A szakismeretek mellé rövid szakmai jogi ismertetés társul, meghatározva a restaurátor jogosultságát és szakmai tevékenységi körét a jogszabály tükrében.
Az egyes problematikát a legújabb kutatások tükrében, és a legfrissebb gyakorlat elemzésével mutatja be a tananyag.
A kurzus végzett hallgatói képesek meghatározni a restaurátor helyét, szerepét és hatásköreit a műemlékvédelem szakterületén, továbbá tájékozott és partneri kapcsolatot tarthatnak a műemlékvédelem más szakterületeivel.