bezárás

Dr. Habil. Révész Emese PhD

egyetemi docens
Website: http://www.revart.eoldal.hu


Kutatás, oktatás

Kurzusok

MŰVÉSZETTÖRTÉNET 5. - 19. századi egyemetes művészet I.

Előadás (Kollokvium)

A klasszicizmus, romantika és biedermeier stiláris jellemzői, jelentősebb életművei, elméleti és kultúrtörténeti háttere nagyobb témacsoportok alapján: a művész megváltozott szerepe; forradalom és művészet; a mindennapok képei: polgári zsáner; a természet vallása; a múlt felfedezése: antikvitás és középkor; a másik kultúrája: idegenség és egzotikum; új test-kép: szerelem és halál;

Irodalom
Novotny, Emil: Painting and Sculpture in Europe 1780-1880. (Pelican History of Art), New York, 1973.
Zádor Anna: Klasszicizmus és romantika. Corvina, Budapest, 1976.
Rosenblum, Robert - Janson, H. W.: Art of the Nineteenth Century. Thames and Hudson, London, 1984.
Janson, H. W.: 19th-Century Sculpture. Harry N. Abrans, INC, New York, 1985.
Hofmann, Werner: A földi paradicsom. 19. századi motívumok és eszmék. Képzőművészeti Kiadó, Budapest, 1987.
Vaughan, William: Romanticism and Art. (World of Art) Thames and Hudson, London, 1978.
Honour, Hugh: Klasszicizmus. Corvina, Budapest, 1991.

MŰVÉSZETTÖRTÉNET 6. -  19. századi egyetemes művészet II.

Előadás (kollokvium)

A historizmus, realizmus, impresszionizmus, posztimpresszionizmus és szimbolizmus legfőbb törekvéseinek és alkotóinak bemutatása: világkiállítások, akadémiák, a realizmus fogalmának változása, Manet tradiconalizmusa és a "modern élet festészete", új intézményrendszer és művésztei piac, az autonóm kép és az új tájszemlélet, tudományos impresszionizmusok, utak az avantgarde felé: Cézanne, Van Gogh, Gauguin; Modern mitológiák a szimbolimusban, modern test-képek.

Irodalom:
Hofmann, Werner: A földi paradicsom. 19. századi motívumok és eszmék. Képzőművészeti Kiadó, 1987.
Thomson, Belinda: Impresszionizmus. Gyökerek. Megvalósulás. Fogadtatás. (A művészet világa) Glória Kiadó, Budapest, 2006.
Novotny, Emil: Painting and Sculpture in Europe 1780-1880. (Pelican History of Art), New York, 1973.
Rosenblum, Robert - Janson, H. W.: Art of the Nineteenth Century. Thames and Hudson, London, 1984.
Janson, H. W.: 19th-Century Sculpture. Harry N. Abrans, INC, New York, 1985.
Hamilton, Georg Heard: Painting and Sculpture in Europe 1880-1945. (Pelican History of Art), New York, 1993.
Nineteenth Century Art: A Critical History. Ed.: Stephen Eisenman. New York, London, 1994.
Brettell, Richard R.: Modern Art 1851-1929. (Oxford History of Art). Oxford University Press, New York, 1999.
Nochlin, Linda: Realism (Style and Civilization). Penguin, 1993.
Treuherz, Julian: Victorian Painting. (World of Art) Thames and Hudson, London, 1993.
Sérullaz, Maurice: Az impresszionizmus enciklopédiája. Corvina, Budapest, 1983.
Walther, Inigo, F. (szerk.): Impresszionizmus. Taschen, Vince, Budapest, 2003.
Denvir, Bernard: Post-Impressionism. (World of Art) Thames and Hudson, London, 1992.
Cassou, Jean (szerk.): A szimbolizmus enciklopédiája. Corvina, Budapest, 1984.

19. SZÁZADI MAGYAR MŰVÉSZET

Előadás (Kollokvium)

A század magyar festészetének főbb stílustörekvései, jelentősebb életművei, elméleti és kultúrtörténeti háttere nagyobb témacsoportok alapján: Ideál és reál: portréfestészeti törekvések; Történeti festészet; Falképfestészet középületekben; Összművésztei törekvések; Biblikus és mitológiai témák; Emlékművek és az Ezredéves kiállítás; Történeti tájfestészet és plein air; Népélet és polgári zsáner; Aktfestészet

Irodalom:
Szabó Júlia: A XIX. század festészete Magyarországon. Corvina, Budapest, 1985.
Nagybánya művészete. Szerk.: Nagy Ildikó, Szűcs György, Csorba Géza. Kiállítási katalógus, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 1996.
Történelem - Kép. Szemelvények múlt és művészet kapcsolatából Magyarországon. Kiállítási katalógus, Szerk.: Sinkó Katalin, Mikó Árpád, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2000.
Gellér Katalin: A magyar szecesszió. Corvina, Budapest, 2004.
Révész Emese: A magyar szecesszió. Corvina, Budapest, 2005.
Sisa József: A magyar klasszicizmus. Corvina, Budapest, 2006.

20. SZÁZADI MAGYAR MŰVÉSZET I. - 1945 előtti magyar művészet

A korszak főbb szellemi, művészeti törekvései, stiláris változások, a művészeti intézményrendszer és a művész társadalmi szerepének átalakulása: művésztelepek a századfordulón, realista törekvések, Csontváry, Gulácsy, Mednyánszky, avantgarde törekvések, neoklasszicizmus, posztnagybányai festészet, szentendrei művészek

Irodalom

Andrási Gábor – Pataki Gábor – Szücs György – Zwickl András: Magyar képzőművészet a 20. században, Corvina, Budapest, 1999.; A második nyilvánosság. XX. századi magyar művészet, Szerk.: Hans Knoll, Enciklopédia, Budapest, 2002.

20. SZÁZADI MAGYAR MŰVÉSZET II. - 1945 utáni magyar művészet

Előadás (kollokvium)

A század magyar festészetének főbb stílustörekvései, jelentősebb életművei, elméleti és kultúrtörténeti háttere nagyobb témacsoportok alapján: Európai iskola, szocreál művészete, Kondor Béla, Ország Lili, Schaár Erzsébet, Szürnaturalizmus, Szürenon, Iparterv, Balatonboglári kápolnatárlatok, absztrakt törekvések, minimal art, konceptualista törekvések, performance, body art, új szenzibilitás, Szentendrei Vajda Lajos Stúdió, 90-es évek irányzatai

Irodalom:
Kovalovszky Márta: Don Giovanni. Kalandozás a magyar művészet félmúltjában. Enciklopédia, Budapest, 1998.
Andrási - Pataki - Szücs - Zwickl: Magyar művészet a 20. században. Corvina, Budapest, 1999
A második nyilvánosság. XX. századi magyar művészet. Szerk.: Hans Knoll. Enciklopédia, Budapest, 2002.

20. SZÁZADI MAGYAR MŰVÉSZETI SZEMINÁRIUM

Szeminárium (gyakorlati jegy)

Egyetlen kiválasztott 20. századi magyar alkotás kapcsán (amely lehet szobor, plakát, sokszrosított grafika is) közelítések a korszak művészetéhez. Családi háttér, pályakezdés. Pénz, siker, bukás. Interpretáció és műkritika stb. A közös munka némi eligazodást nyújt a művészettörténeti szakirodalom útvesztőibe, segítséget ad az íráskészség fejlesztéséhez, egy írásmű hatásos, világos és szakszerű felépítéséhez.

Irodalom:
Lyka Károly: Festészeti életünk a millenniumtól az első világháborúig. Magyar művészet 1896-1914. Művelt nép, Budapest, 1953. (19832)
Magyar művészet 1890-1919. I-II. Szerk.: Németh Lajos. Akadémiai, Budapest, 1981.
Az áttörés kora. Bécs és Budapest a historizmus és az avantgárd között (1873-1920). Szerk.: F. Dózsa Katalin. Kiállítási katalógus, Budapesti Történeti Múzeum, Budapest, 2004.
A további szakirodalom egyéneneként az adott témához szabott.

PLAKÁTTÖRTÉNETI SZEMINÁRIUM

Szeminárium (gyakorlati jegy)

A feldolgozandó témák közt szerepel: A nő szerepe és jelentése a századforduló szecessziós plakátjain; művészetallegóriák a századfordulós plakátokon; modern festők mint plakáttervezők (Rippl-Rónai stb.); sajtóplakátok (Az Est reklámhadjárata); humor a plakátokon és Faragó Géza művei; kereskedelmi márkanevek képi kidolgozása: Unicum, Tungsram, Palma, Modiano; az aktivista plakát; Bíró Mihály; politikai plakát az első világháború idején; Berény Róbert és Bortnyik Sándor; filmplakátok a két háború között; Konecsni György; szocreál és plakát

Irodalom:
Bakos Katalin: 10 x 10 év az utcán. A magyar plakátművészet története. Corvina, Budapest, 2007.
Magyar plakát 1885-2005. Szerk.: Cseh Mária. Osiris, Budapest, 2006.
Mucha ás társai. Szecessziós plakátok a Magyar Képzőművésztei Egyetem gyűjteményéből.  Szerk.: Bakos Katalin. Budapest, 2001.
100 + 1 éves a magyar plakát. Szerk.: Néray Katalin. Műcsarnok, Budapest, 1986.
Szántó Tibor: A magyar plakát. Budapest, 1986.

KÖNYVILLUSZTRÁCIÓS SZEMINÁRIUM

A kurzus a magyar művészi grafika legkiemelkedőbb fejezeteit emeli ki. A könyvillusztráció legfontosabb példái kapcsán betekintést engedjen e művészeti ág alakulásába, legkiválóbb mestereinek munkáiba. Noha kitérünk majd az európai példákra is, áttekintésünk azért korlátozódik a magyar példákra, mert célja, hogy a hallgatók az eredeti kiadványokat kézbe fogva alkossanak fogalmat a könyvről mint egységes műalkotásról. A feldolgozandó témák közt szerepel: Corvinák, Kazinczy Ferenc és az Auróra, Petőfi-illusztrációk, Zichy Mihály, Kiss József költeményei, Gödöllői mesterek, Lesznai Anna, Kassák Lajos, Kner-kiadványok, Kozma Lajos, Kós Károly, Molnár C. Pál, Buday György, Kondor Béla, Szalay Lajos, Reich Károly, Würtz Ádám, Réber László stb.

Irodalom

Gellér Katalin: A szecessziós könyvillusztráció Magyarországon (1895-1925). Miskolc, 1997;
Modern magyar litográfia : 1890-1930. Miskolc, 1998.
Zsákovics Ferenc: A rézkarcoló nemzedék, 1921-1929 : a rézkarcművészet megújulása Magyarországon az első világháború után. Miskolc, 2001.
A modern magyar fa- és linóleummetszés: (1890-1950). Miskolc, 2005.