bezárás

Chilf Mária DLA

egyetemi adjunktus
Festő Tanszék

Kutatás, oktatás

Oktatási program

„Egy ember élete nagyrészt figyelmének története.” Pilinszky János

Az egyetem nem egy betonszilárd, meghatározott leckékkel körülbástyázott hely, hanem a világ kihangosítása, felerősítése, amelyben aszerint alakulunk, hogy milyenek az egymás közötti kapcsolataink, együttműködésünk, viszonyulásaink, empátiánk, kísérletezőkedvünk, nyitottságunk, felfogásunk, tudatosságunk, kockázatvállalásunk. Együtt alakítjuk a tanmenetet, az órákat. Tanuljuk, hogyan kell tanulni, fejlesztjük és kritizáljuk magunkat, egymást. És ezzel egyidőben próbálunk közel férni ahhoz, ami körülöttünk van, szűkebb-tágabb környezetünkhöz.

A program a hallgatók függvényében is alakul. A különféle felkészültségű, érettségű, személyiségű hallgatók közös műtermekben dolgoznak, hatnak egymásra, folyamatos reflexív közeget biztosítanak egymás számára is. Tanárként legfőbb célom az önálló szemléletmód, saját művészi gyakorlat kialakításának, tudatosításának segítése, olyan kérdések mentén haladva, mint például: miért épp azt a bizonyos műtárgyat készítjük, amelyiket; miért pont úgy, és nem másként, vagy, hogy hogyan hat egy mű?

A saját művészi gyakorlat kialakításánál fontosnak tartom olyan példák, referencia-készlet megtalálását, amely kiindulópontként szolgál. Az első két évben nagyobb hangsúlyt kapnak a változatos feladatok, annak érdekében, hogy minél többféle képalkotási módszerrel, műfajjal, megközelítési móddal találkozhassanak élményszinten a hallgatók. Fontosnak tartom kezdettől fogva, de a későbbi években, a hosszú érési folyamat során még inkább, az önálló kérdésfelvetéseket, témaválasztásokat és azok minél alaposabb körbejárását, az elméleti kérdésektől, a technikai megvalósításig a kreativitás és a nyitottság fenntartásával. A párbeszéden alapuló egyéni konzultációk mellett, a csoportos beszélgetések, kiselőadások, prezentációk, kiértékelések segítik az alkotói gyakorlat kialakítását, és azt, hogy ki-ki egyéniségének megfelelően képes legyen az alkotás során felmerülő kérdések, kételyek, esetleges kudarcok megfelelő kezelésére, a felmerülő nem várt lehetőségek felismerésére, döntések meghozatalára, (esetleg átértékelésére), önreflexióra.  Ugyanakkor bátorítanám a hallgatókat a személyes érdeklődésükön túlmutató műfaji gyakorlatok, projektek kipróbálására is.

Számítok a következetes munkára, az éber figyelemre, a kíváncsiságra, a kísérletezőkedvre. Továbbá fontosnak tartom azt a mindennapi tudatosságot, amellyel rendszeresen építjük, töröljük, újraépítjük saját világ-konstrukcióinkat.

Oktatóként legfőbb feladatomnak azt tartom, hogy olyan inspiráló, ösztönző közeget teremtsek, amelyben mindenki saját hangján szólalhat meg. Elengedhetetlennek tartom a hallgatók jártasságát a vizuális kultúrában, a művészettörténet és a kortárs irányzatok világában. A többrétű elméleti és gyakorlati tapasztalatok megszerzése, a saját határok felismerése, tágítása, reményeim szerint hozzásegíti a hallgatókat ahhoz, hogy önálló, egyéni gondolkodáson alapuló, hazai és nemzetközi szinten kompetens művészi programot alakítsanak ki a maguk számára.

Chilf Mária