bezárás

Dr. habil. Előd Ágnes DLA

egyetemi adjunktus


Kutatás, oktatás

Számítógépes szobrászat és Bevezetés a 3D animációba c. tantárgyak

Az első félév célja, hogy a hallgatók képesek legyenek az alapvető digitális mintázási eljárok alkalmazására Mudbox, Leonar3Do és 3DMax segítségével. Át kell látniuk a különböző file formátumok alkalmazási területeit, a köztük lévő különbségeket, valamint az elkészült munkák mentésével és konvertálásával kapcsolatos eljárásokat.

A második félév végén a hallgatóknak képesnek kell lenniük saját elképzeléseik szerinti formák kialakítására, és egy gördülékeny ritmusú négy másodperces saját animáció elkészítésére és megfelelő formátumban történő mentésére.

Kortárs szobrászati tendenciák c. tantárgy

A kuzus célja, hogy a hallgatók képesek legyenek arra, hogy a XX. századi és a kortárs szobrászat főbb tendenciáinak összefüggésit átlássák.

Bevezetés az ábrázolási technikákba (szobrászat) c. tantárgy

Az Epreskerti szobrászképzés hagyományainak bemutatása. A szobrászképzés szerkezetének bemutatása. A kortárs szobrászat anyagainak ismertetése. Alapvető munkavédelmi szempontok ismertetése. A szobrász szempontjának bemutatása a kurátor-szobrász viszonyban. Azoknak a szobrászati technikáknak a bemutatása, amiket egy kiállítás rendezése során használniuk kell a kurátoroknak. A kurzus célja, hogy a hallgatók bepillantást nyerjenek a szobrászati technikákba.