bezárás

Intézményi Diákköri Konferencia


Az Egyetem Művészeti Diákköri Tanácsa (továbbiakban: MDT) 2010. március 4-énrendezi meg a 2009/2010 tanévben az Intézményi Művészeti Diákköri Konferenciát (továbbiakban: IMDK). A művészeti alkotások és művészetelméleti dolgozatok nevezésének meghosszabbított határideje 2010. február 2-án járt le. Összesen húsz hallgató nyújtott be tizenhat nevezést festészet, intermédia, képgrafika és az elméleti kategóriákban. A konferencia menetrendjét és a részvétel feltételeit az 1-2. számú melléklet tartalmazza. A tervek szerint a konferenciát követően 2010. március 25-április 14. között a hallgatói munkákból az Aulában rendezünk kiállítást!

A megjelenésre feltétlenül számítunk!

Gaál József
egyetemi docens
Festő Tanszék
MKE MDT elnök

Lengyel András
egyetemi adjunktus
Grafika Tanszék
MKE MDT elnök-helyettes


A KONFERENCIA PROGRAMJA

Időpont: 2010. március 4. 10h-tól
Helyszín: Feszty-ház (1063 Budapest, Bajza u. 30. Bejárat: Kmety Gy. u. 27.)

NAPIREND

10h Az MDT elnöke bemutatja a vizsgabizottság tagjait, ismerteti az értékelés és a továbbjutás szabályait

10.30h Az előadások kezdete

Festészet Szekció

10.30h Hámori Anett (V. évfolyam): Tantalosz, Corpus, Sziszüphosz
(Témavezető: Gaál József e. docens, Chilf Mária e. tanársegéd)

10.40h Kaliczka Patrícia (III. évfolyam): Dolgaim
(Témavezető: Gaál József e. docens, Chilf Mária e. tanársegéd)

10.50h Czimbalmos-Kozma Andrea (III. évfolyam): Belsők
(Témavezető: Drozdik Orsolya e. docens)

11h Kubinyi Katalin (III. évfolyam): A mag
(Témavezető: Gaál József e. docens)

11.10h Makkai-Kovács Beatrix (V. évfolyam): Körforgás
(Témavezető: Nagy Gábor e. docens)

11.20h Szabó Kristóf (III. évfolyam): A műmadár pusztulása
(Témavezető: Lengyel András e. adjunktus)

11.30h Trenovszki Mónika (IV. évfolyam): Vágyakozás
(Témavezető: Drozdik Orsolya e. docens)

Intermédia Szekció

11.50h Tulisz Hajnalka (II. évfolyam): Ételnapló
(Témavezető: Bakos Gábor e. adjunktus)

12h technikai szünet (kapcsolódás videó konferenciához)

12.10h Bada Emőke Majohunbo (III. évfolyam): alter ego
(Témavezető: Sugár János e. docens, Németh Hajnal képzőművész)

12.20h Bada Emőke Majohunbo, Csege Vera, Szép Gabi (III. évfolyam): Metrósokk
(Témavezető: Sugár János e. docens)

12.30h Liszka Tamás (IV. évfolyam): Szövegpaletta
(Témavezető: Sugár János e. docens)

12.40h Hegedűs Andrea (I. évf. - intermédia szakos hallgató), Hermán Alíz (II. évf. - szobrász szakos hallgató): Imago
(Témavezető: Sugár János e. docens)

13-13.30h SZÜNET

Képgrafika Szekció

13.30h Kemenes Róbert Levente (III. évfolyam): Ingerentia Additamentum
(Témavezető: Lengyel András e. adjunktus)

13.40h Szabó Kristóf (III. évfolyam): Mozaik
(Témavezető: Lengyel András e. adjunktus)

Elmélet Szekció

13.50h Biacsi Karolina (IV. évf. - restaurátor szakos hallgató): Az aracsi pusztatemplom felmérése, épületanyagainak pontos meghatározása és károsodásai
(Témavezető: Bóna István e. adjunktus)

14h Szabó Franciska ((IV. évf. - festő szakos hallgató): A Nagy Szent Család ikonográfiai eredete és a dubravicai Krisztus rokonsága képtípust megjelenít oltárkép különlegességének bemutatása
(Témavezető: Fehér Ildikó e. adjunktus)

14.10-30h A vizsgabizottság jegyzőkönyvbe foglalja az eredményeket.

14.30h A vizsgabizottság kihirdeti az eredményeket.


A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI A KONFERENCIA RÉSZVEVŐINEK

Hiánypótlás

A megadott formai és tartalmi követelmények alapján az elméleti dolgozatok benyújtása elektronikus formában (titkarsag.tdk@mke.hu) és három nyomtatott példányban Zsilinszky Zsófiánál (Rektor-helyettesi Hivatal) 2010. február 22-ig!

Pontos megjelenés

A rendelkezésre álló idő betartása

Mivel az Országos Művészeti Diákköri Konferencián kötött keretek között kell elhangzania az előadásnak a szervezők a szöveges és a technikai elemek áttekintésére, gyakorlására Berzy Ágnes doktori tikár vezetésével kommunikációs tréninget tartanak az Intézményi Művészeti Diákköri Konferencia résztvevőinek. A részletekről e-mailben értesítjük a hallgatókat!

A prezentáció technikai igényeinek előzetes jelzése

A prezentáció művészeti alkotások esetén

A prezentációnak nincsenek formai kötöttségei, művészeti alkotások esetén azonban ajánlott az eredeti műtárgy(ak) bemutatása. A vetített képes prezentációhoz a 2010. február 22-ig beküldött dokumentációt használjuk fel.