bezárás

Felhívás

FELHÍVÁS
A 2010/2011 tanévben az Intézményi Művészeti Diákköri Konferencián való részvételre

„A tudományos és művészeti diákköri munka része az Egyetem oktatási, tudományos, illetve művészeti tevékenységének. Az arra vállalkozó, igényes, kiemelkedő képességekkel rendelkező hallgatókat önálló, a kötelező tananyagon túli szakmai, tudományos teljesítményre ösztönzi.”

A rendezvény időpontja: 2011. november 24-25-26.

A rendezvény helyszíne: Doktori Iskola (Feszty-ház)

Szervezők (az Intézményi Művészeti Diákköri Tanács tagjai):
Gaál József
egyetemi docens (elnök)
Lengyel András DLA, egyetemi adjunktus (elnök-helyettes)
Romoda Klára (Intermédia tanszék, titkár)
Zsilinszky Zsófia (Rektor-helyettesi Hivatal, titkár)
Hajdu Bence (Intermédia tanszék, HÖK képviselet)
Tihanyi Lajos (Képzőművészet-elmélet tanszék, HÖK képviselet)

E-mail:
titkarsag.tdk@mke.hu
Web:
http://www.mke.hu/, www.kepzo.hu
Linkek:

Kiállítás
Eredményhirdetés 2009/2010
Konferencia 2009/2010
Felhívás 2009/2010
Országos Tudományos Diákköri Tanács
 

A XXX. Jubileumi Tudományos Diákköri Konferencia Művészeti és Művészettudományi Szekciójának helyszíne 2011áprilisában Sopron lesz. Erre a versenyre készülve, a sikeresen lezárult első fordulót követően a Magyar Képzőművészeti Egyetem meghirdeti az Intézményi Művészeti Diákköri Konferenciát a 20010/2011 tanévre, melynek időpontja 2011. november. 24-25-26.

A nevezéseket 2010. november 8-9-én (hétfő-kedd) között várjuk (a formai és tartalmi követelményeket lásd. a felhívás mellékletében).

A beadott munkákat a tanszékek oktatóiból felkért zsűri bírálja el.

A 2009-2010-es tanév díjazott továbbjutói mellett a 2010-2011 tanév kategóriánkénti első három helyezettje jut tovább az országos konferenciára.

Az alábbi kategóriákat hirdetjük meg.

Festészet
Képgrafika
Művészetelmélet (művészettörténet, szakelmélet, képzőművészet-elmélet)
Tervezőgrafika
Egyéb*

Várjuk a restaurátor szakosok nevezését is.
A fenti kategóriák nevezései Zsilinszky Zsófiánál adandók le a Rektorhelyettesi Hivatalban (Főépület).

Fotó
Intermédia
Látványtervezés
Mozgókép
Szobrászat

A fenti kategóriák nevezései Romoda Kláránál adandók le az Intermédia Tanszéken (Kmety utca 27.)

Végzős hallgatók is indulhatnak, mert továbbjutás esetén, úgy értékelődnek, hogy az első fordulón még volt hallgatói jogviszonyuk.

A kategóriánkénti helyezettek műveit kiállításon tervezzük bemutatni az egyetemen.

2010 őszén konzultációkat szervezünk, ahol a portfólió összeállításához kaphatnak a hallgatók segítséget, illetve a már elkészülteket értékelik a meghívott művészettörténész és kurátor kollegák.

Bármilyen kérdéssel forduljatok a tanszéki HÖK képviselőhöz, illetve a szervezőkhöz az alábbi e-mail címen: titkarsag.tdk@mke.hu.


Beadandó

Művészeti alkotásoknál:

- rezümé, illetve adatlap (1 oldal, A/4)

 • a dolgozat, mű, előadás címe
 • a szerző(k) neve
 • szak, évfolyam
 • témavezető neve, tudományos fokozata, beosztása

- a mű és az alkotófolyamat írásos ismertetése (3-5 oldal, A/4)
- a műről készült fotó nyomtatható minőségben (A/5, 300 dpi, CYMK)
- a fenti adatokat tartalmazó CD
- portfólió

Egyéb feltételek:

 • síkbeli és térbeli művészetek területén kiállításra kész állapotban bármekkora méretű alkotással lehet nevezni.
 • sorozatnál a zsűri fenntartja a jogot a megbontáshoz
 • időbeli művészetek területén az alkotás időtartama max. 15 perc lehet

A pályamunkák értékelési szempontjai:
- a téma eredetisége
- a tartalomnak megfelelő szakmai/művészi színvonalú megvalósítás, a műalkotás és a kapcsolódó írásmű harmonikus prezentációja


Művészetelméleti dolgozatoknál:

- rezümé, illetve adatlap (1 oldal, A/4)

 • a dolgozat, mű, előadás címe
 • a szerző(k) neve
 • szak, évfolyam
 • témavezető neve, tudományos fokozata, beosztása

- az írásmű 3 példányban, 15-50 (A/4) oldal terjedelemben (30-100 000 leütés), melybe nem számítanak bele az illusztrációk és a mellékletek
- a fenti adatokat tartalmazó CD

A pályamunkák értékelési szempontjai:
- a téma aktualitása, újszerűsége
- a szakirodalom ismerete
- az elért eredmények érvényessége, fontossága
- a dolgozat érvelése, stílusa
- a dolgozat strukturáltsága, formai színvonalának minősége, illusztráltsága

A szóbeli ismertetés, előadás értékelési szempontjai:
- érthetőség, tagoltság, terjedelem, stílus
- a szemléltetés színvonala, vitakézség

Budapest, 2010. május 4.


A Művészeti és Művészettudományi Szekció felhívásának 1. sz. melléklete

A pályázati adatlap ill. a rezümé formai követelményei

A DOLGOZAT, MŰ, ELŐADÁS CÍME (félkövér, 16 méret, középre zárt)

(ez a 16-os méretű sor üres)

A Szerző(k) Neve (félkövér, 14 méret, középre zárt)

(ez a 14-es méretű sor üres)
Intézmény, Kar (normál, 14-es méret, középre zárt)
Szak, évfolyam (normál, 14-es méret, középre zárt)
(ez a 14-es méretű sor üres)
A Témavezető(k) Neve, tud.-os fokozata, beosztása (normál, 14-es méret, középre zárt)
(ez a 14-es méretű sor üres)
(ez a 14-es méretű sor üres)

Itt kezdődik a rövid összefoglaló szöveg 12-es méretű, Times New Roman CE betűtípussal,
két oldalra zárt, szimpla sortávolsággal. A tagolás egy sor kihagyásával, vagy/és új
sorkezdéssel és bekezdéssel oldható meg.
Igazítás: sorkizárt
Oldalméret: A/4, álló formátum
Margók: 3-3-3-3 cm
Terjedelem: 1 A/4 oldal


A Művészeti és Művészettudományi Szekció felhívásának 2. sz. melléklete

A műalkotásokhoz kapcsolódó írásművek,
valamint a művészetelméleti dolgozatok formai követelményei

Címlap (nem számít bele a terjedelembe!):

A DOLGOZAT, MŰ, ELŐADÁS CÍME (félkövér, 16 méret, középre zárt)

(ez a 16-os méretű sor üres)

A Szerző(k) Neve (félkövér, 14 méret, középre zárt)

(ez a 14-es méretű sor üres)
Intézmény, Kar (normál, 14-es méret, középre zárt)
Szak, évfolyam (normál, 14-es méret, középre zárt)
(ez a 14-es méretű sor üres)
A Témavezető(k) Neve, tudományos fokozata, beosztása (normál, 14-es méret, középre zárt)
Következő oldalon kezdődik a szöveg 12-es méretű, Times New Roman CE betűtípussal.
két oldalra zárt, szimpla sortávolsággal. A tagolás egy sor kihagyásával, vagy/és új sorkezdéssel és bekezdéssel oldható meg.
Igazítás: sorkizárt
Oldalméret: A/4, álló formátum
Margók: 3-3-3-3 cm