bezárás

Felhívás

FELHÍVÁS
A 2010/2011 tanévben az Intézményi Művészeti Diákköri Konferencián való részvételre


A XXX. Jubileumi Tudományos Diákköri Konferencia Művészeti és Művészettudományi Szekciójának helyszíne 2011 április 19-21 között Sopron lesz. Erre a versenyre készülve, a sikeresen lezárult első fordulót követően a Magyar Képzőművészeti Egyetem meghirdeti az Intézményi Művészeti Diákköri Konferenciát a 20010/2011 tanévre, melynek időpontja 2010. november 24-25-26.

A rendezvény helyszíne:
Doktori Iskola (Feszty-ház)

Szervezők (az Intézményi Művészeti Diákköri Tanács tagjai):
Gaál
József egyetemi docens (elnök)
Lengyel András DLA, egyetemi adjunktus (elnök-helyettes)
RomodaKlára oktatási titkár, Intermédia tanszék (titkár)
Bendig-Zsilinszky Zsófia oktatásügyi szakértő, Rektor-helyettesi Hivatal (titkár)
Hajdu Bence intermédia szakos hallgató (HÖK képviselet)
Tihanyi Lajos képzőművészet-elmélet szakos hallgató (HÖK képviselet)

E-mail: titkarsag.tdk@mke.hu
Web: www.mke.hu, www.kepzo.hu, www.otdt.hu

Linkek:
Kiállítás
Eredményhirdetés 2009/2010
Konferencia 2009/2010
Felhívás 2009/2010

A nevezéseket 2010. november 8-9-én (hétfő-kedd) várjuk (a formai és tartalmi követelményeket lásd. a felhívás mellékletében).

A beadott munkákat a tanszékek oktatóiból felkért zsűri bírálja el.

A 2009-2010-es tanév díjazott továbbjutói mellett a 2010-2011 tanév kategóriánkénti első három helyezettje jut tovább az országos konferenciára.

Az alábbi kategóriákat hirdetjük meg.

Festészet
Képgrafika
Művészetelmélet (művészettörténet, szakelmélet, képzőművészet-elmélet)
Tervezőgrafika
Egyéb*

Várjuk a restaurátor szakosok nevezését is.
A fenti kategóriák nevezései Bendig-Zsilinszky Zsófiánál adandók le a Rektorhelyettesi Hivatalban (Főépület).

Fotó
Intermédia
Látványtervezés
Mozgókép
Szobrászat

A fenti kategóriák nevezései Romoda Kláránál adandók le az Intermédia Tanszéken (Kmety utca 27.)

A kategóriánkénti helyezettek műveit kiállításon tervezzük bemutatni az egyetemen.

2010 őszén konzultációkat szervezünk, ahol a portfólió összeállításához kaphatnak a hallgatók segítséget, illetve a már elkészülteket értékelik a meghívott művészettörténész és kurátor kollegák.

Bármilyen kérdéssel forduljatok a tanszéki HÖK képviselőhöz, illetve a szervezőkhöz az alábbi e-mail címen: titkarsag.tdk@mke.hu.


Beadandó

Művészeti alkotásoknál:

- rezümé, illetve adatlap (1 oldal, A/4)

 • a dolgozat, mű, előadás címe
 • a szerző(k) neve
 • szak, évfolyam
 • témavezető neve, tudományos fokozata, beosztása

- a mű és az alkotófolyamat írásos ismertetése (3-5 oldal, A/4)
- a műről készült fotó nyomtatható minőségben (A/5, 300 dpi, CYMK)
- a fenti adatokat tartalmazó CD
- portfólió

Egyéb feltételek:

 • síkbeli és térbeli művészetek területén kiállításra kész állapotban bármekkora méretű alkotással lehet nevezni.
 • sorozatnál a zsűri fenntartja a jogot a megbontáshoz
 • időbeli művészetek területén az alkotás időtartama max. 15 perc lehet

A pályamunkák értékelési szempontjai:
- a téma eredetisége
- a tartalomnak megfelelő szakmai/művészi színvonalú megvalósítás, a műalkotás és a kapcsolódó írásmű harmonikus prezentációja


Művészetelméleti dolgozatoknál:

- rezümé, illetve adatlap (1 oldal, A/4)

 • a dolgozat, mű, előadás címe
 • a szerző(k) neve
 • szak, évfolyam
 • témavezető neve, tudományos fokozata, beosztása

- az írásmű 3 példányban, 15-50 (A/4) oldal terjedelemben (30-100 000 leütés), melybe nem számítanak bele az illusztrációk és a mellékletek
- a fenti adatokat tartalmazó CD

A pályamunkák értékelési szempontjai:
- a téma aktualitása, újszerűsége
- a szakirodalom ismerete
- az elért eredmények érvényessége, fontossága
- a dolgozat érvelése, stílusa
- a dolgozat strukturáltsága, formai színvonalának minősége, illusztráltsága

A szóbeli ismertetés, előadás értékelési szempontjai:
- érthetőség, tagoltság, terjedelem, stílus
- a szemléltetés színvonala, vitakézség

Budapest, 2010. szeptember 7.


A Művészeti és Művészettudományi Szekció felhívásának 1. sz. melléklete

A pályázati adatlap ill. a rezümé formai követelményei

A DOLGOZAT, MŰ, ELŐADÁS CÍME (félkövér, 16 méret, középre zárt)

(ez a 16-os méretű sor üres)

A Szerző(k) Neve (félkövér, 14 méret, középre zárt)

(ez a 14-es méretű sor üres)
Intézmény, Kar (normál, 14-es méret, középre zárt)
Szak, évfolyam (normál, 14-es méret, középre zárt)
(ez a 14-es méretű sor üres)
A Témavezető(k) Neve, tud.-os fokozata, beosztása (normál, 14-es méret, középre zárt)
(ez a 14-es méretű sor üres)
(ez a 14-es méretű sor üres)

Itt kezdődik a rövid összefoglaló szöveg 12-es méretű, Times New Roman CE betűtípussal,
két oldalra zárt, szimpla sortávolsággal. A tagolás egy sor kihagyásával, vagy/és új
sorkezdéssel és bekezdéssel oldható meg.
Igazítás: sorkizárt
Oldalméret: A/4, álló formátum
Margók: 3-3-3-3 cm
Terjedelem: 1 A/4 oldal


A Művészeti és Művészettudományi Szekció felhívásának 2. sz. melléklete

A műalkotásokhoz kapcsolódó írásművek,
valamint a művészetelméleti dolgozatok formai követelményei

Címlap (nem számít bele a terjedelembe!):

A DOLGOZAT, MŰ, ELŐADÁS CÍME (félkövér, 16 méret, középre zárt)

(ez a 16-os méretű sor üres)

A Szerző(k) Neve (félkövér, 14 méret, középre zárt)

(ez a 14-es méretű sor üres)
Intézmény, Kar (normál, 14-es méret, középre zárt)
Szak, évfolyam (normál, 14-es méret, középre zárt)
(ez a 14-es méretű sor üres)
A Témavezető(k) Neve, tudományos fokozata, beosztása (normál, 14-es méret, középre zárt)
Következő oldalon kezdődik a szöveg 12-es méretű, Times New Roman CE betűtípussal.
két oldalra zárt, szimpla sortávolsággal. A tagolás egy sor kihagyásával, vagy/és új sorkezdéssel és bekezdéssel oldható meg.
Igazítás: sorkizárt
Oldalméret: A/4, álló formátum
Margók: 3-3-3-3 cm