bezárás

Dr. Terdik Szilveszter

óraadó tanár
Restaurátor Tanszék

Életrajz

1976

Végzettség és szakképzettség

1995-2002. ELTE művészettörténet, tanárképzés
1998- 2002. ELTE régészet (diploma: 2005, középkor szakirány)
1998- 2003. PPKE hittanár
2003- 2006. ELTE Művészettörténet Doktori Iskola (PhD), ösztöndíj, abszolutórium Téma: A magyarországi görög katolikus püspöki központok művészeti reprezentációja a 18. században Témavezető: Dr. Galavics Géza akadémikus
2012 PhD doktori fokozat megszerzése

Konferenciák, előadások

 1. 2000. április, Debreceni Örmény Kisebbségi Önkormányzat meghívására: Középkori örmény kolostorok – diaképes úti beszámoló
 2. 2001. június 21-23, A Magyar Patrisztikai Társaság I. konferenciája az ókori kereszténységről, Kecskemét, Piarista Rendház, előadás: „…Orthodoxi Patres et Doctores, pariter Graeci et Latini...”- görög és latin egyházatyák ábrázolásai a velencei keresztelőkápolnában
 3. 2001. november, ELTE BTK Olasz Tanszék, a 80 éves Jászay Magda köszöntésére szervezett konferencia, előadás: Ihletett egyházatyák ábrázolásai a velencei keresztelőkápolnában
 4. 2002. május, PPKE művészettörténet tanszék, előadás: A velencei Szent Márk Bazilika keresztelőkápolnája
 5. 2003. június 26-29, A Magyar Patrisztikai Társaság III. konferenciája az ókori kereszténységről, Kelet és Nyugat: egység és sokféleség a korai egyházban, Kecskemét, Piarista Rendház, előadás: Angyali hierarchiák ikonográfiája a középkori keleti és nyugati hagyományban
 6. 2002. október, „Docete” Bencések a magyar oktatás és nevelés szolgálatában címmel rendezett konferencián tartott korreferátum
 7. 2003. szeptember 19. és október 3-4. Szakrális művészet - szakralitás a művészetben az ezredfordulón címen rendezett konferencia egyik szervezője és moderátora
 8. 2004. jún. 24-27. A Magyar Patrisztikai Társaság IV. konferenciája az ókori kereszténységről, „És emberré lett…” Kecskemét, Piarista Rendház, előadás: Ádám teremtésének ikonográfiája a szicíliai mozaikokon
 9. 2004. nov. 25. Pápai Református Teológiai Akadémia, előadás: Katolicizmus és ikonfestészet
 10. 2005. július 21-22. Ravello, Il culto di San Panteleone martire című konferencián előadás: Il culto di San Panteleone nella chiesa latina in Ungheria
 11. 2005. november 21-22. „Téged jöttünk köszönteni” Nemzetközi konferencia a máriapócsi kegykép harmadik könnyezésének centenáriumán, Máriapócs, előadás: A pócsi Szűzanya kegyképének másolatai
 12. 2006. június 29 - július 1. A Magyar Patrisztikai Társaság VI. konferenciája az ókori kereszténységről, Az egyházatyák és a Szentírás, Kecskemét, Piarista Rendház, előadás: Szent Pál és Aranyszájú Szent János – Mester és tanítvány kapcsolata a bizánci ikonográfiában
 13.  2006. szeptember 29-30. „Rómából Hungáriába” Nemzetközi konferencia Joannes Josephus De Camillis (1641-1706) munkácsi püspök halálának 300. évfordulóján. Nyíregyháza, Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, előadás: A bikszádi monostor kegyképének eredete
 14. 2006. november 29-30. Folklór és Történelem. Tudományos konferencia az MTA Néprajzi Kutató Intézetében, Budapest Aktualizált történelem – Konstantinápoly ostroma a moldvai kolostorok freskóin
 15. 2007. február 10. Középkori templomépítészet Erdélyben V. Tudományos konferencia, Szatmárnémeti, Szatmár Megyei Múzeum Csegöld középkori temploma
 16. 2007. február 15. Az együttműködés példái: tárgymentő és feltáró folyamatok „Az ikonosztázion feltárásától a rekonstrukcióig”, a Néprajzi Múzeum - Képzőművészeti Egyetem együttműködésének eredményei, munkabeszámoló, Néprajzi Múzeum, Budapest A magyarkomjáti ikonosztázion múzeumi története: tárgytörténet
 17. 2007. október 11. A kulturális örökség megőrzése. Feltételek és lehetőségek, munkabeszámoló, Szatmárnémeti, Szatmár Megyei Múzeum Egyházi művészet Szatmárban
 18. 2007. november 23-24. Symbolae. A görög katolikus örökségkutatás útjai. Nemzetközi konferencia Nikolaus Nilles SJ halálának 100. évfordulóján. Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza „Sculptor Constantinopolitanus” – Egy görög fafaragó Máriapócson
 19. 2007. november 30 – december 2. Fiatal művészettörténészek konferenciája I., Kolozsvár, Gian Battista Martinelli és Balázsfalva – Egy görög katolikus püspöki központ kiépülése a 18. században
 20. 2008. április 16-17. „A liturgia mint összművészet: szó, zene, kép” című tudományos konferencia, Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, Piliscsaba ”Mert te vagy a feláldozó s aki feláldoztatol, az elfogadó s aki kiosztatol, Krisztus Istenünk.” A mennyei liturgia erdélyi ábrázolásairól
 21. 21. 2008. április 21-23. A Colligite fragmenta! – örökségvédelem Erdélyben című konferencia, ELTE BTK, Budapest A balázsfalvi kastély egykori kápolnája
 22. 22. 2008. június 14. Szépművészeti Múzeum Budapest, Tudományos Szakkör "A föld, mintha meg volna áldva, minden bőven terem, a tudomány és a művészetek virágoznak" Az ungvári görög katolikus püspöki székhely kiépítése Mária Terézia korában
 23. 2008. október 18-19. Középkori templomépítészet Erdélyben VI. Jósa András Múzeum, Nyíregyháza Kaplony monostorának újjáépítése Károlyi Sándor idejében
 24. 2009.május 6-8. A Colligite fragmenta! – örökségvédelem Kárpátalján és a Felvidéken című konferencia, ELTE BTK, Budapest Felvidékről és Kárpátaljáról származó ikonosztázok a Néprajzi Múzeumban
 25. 2009. június26-27. Új kutatások és elméletek a helytörténet-írásban, Megyei Múzeum, Szatmárnémeti Szatmár vármegye középkori templomaira vonatkozó, újkori források a Károlyi levéltárban
 26. 2009. augusztus 7. Az „Ott, ahol a Kelet a Nyugattal találkozik - a lublini Szentháromság-kápolna” című konferencia, Debrecen, Déri Múzeum Ortodox mesterek munkái katolikus templomokban - Néhány erdélyi példa
 27. 2009. november 12-14. Bacsinszky András munkácsi püspök és kora. Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza Az egykori jezsuita templom székesegyházzá alakítása Ungváron, Bacsinszky András idejében
 28. 2009. december 17. Konferencia Bacsinszky András munkácsi püspök emlékére. Görög Katolikus Szeminárium, Ungvár, La trasformazione in Cattedrale della chiesa dei gesuiti a Ungvár nell’ epoca di Bacsinszky
 29. 2010. szeptember 24. Bizánci szertartású keresztények Kelet és Nyugat határán. Pécs, Lenau-Ház,             Útkeresés – A görög katolikusok művészete a XIX. században
 30. 2010. október 7-10. VII. Középkori egyházi építészet Erdélyben konferencia, Szatmárnémeti. Középkori eredetű görög katolikus templomok a történeti Szatmár vármegyében
 31. 2011. január 28-29. Középkori egyházi építészet Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár megyékben. Kutatások és értelmezések, Szatmárnémeti. Fatemplomok Szatmárban
 32. 33. 2011. május 26-28. Magyar és román vallásos művészet a középkortól napjainkig. Kulturális és szellemi párbeszéd Kelet és Nyugat között. Francia Intézet, Budapest. A balázsfalvi Szentháromság görög katolikus székesegyház: keleti és nyugati hatások
 33. 2011. június 3. A zarándokhely: hit, kultúra, emberség. Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest. A máriapócsi kegytemplom: együttélő hagyományok. 
 34. 2011. szeptember 3. „Húsz év helytörténeti kutatásai Szatmárban” Konferencia a Szent István Kör megalakulásának 20. évfordulója alkalmából, Szatmár megyei Múzeum, Szatmárnémeti. Görög katolikus művészet a 18. századi Partiumban
 35. 2011. október 15. Gyökereink – múltunk – Jelenünk 1691-2011. A görögkatolikus jelenlét évszázadai Szatmárnémetiben. Szent Miklós - templom, Szatmárnémeti. Görögkatolikus művészet Szatmárban – Néhány fontos emlék
 36. 2012. február 18. A hajdúdorogi Egyházmegye Centenáriumának nyitó ünnepsége. Görögkatolikus Általános Iskola, Hajdúdorog. Egyházmegyénk szíve: a hajdúdorogi székesegyház
 37. 2012. március 23. Műemlékvédelem Erdélyben V. Szováta. Újraolvasott források - Adatok a gyulafehérvári székesegyház barokk berendezésének történetéhez. 
 38. 2012. május 11. Az egyház mint kultúrahordozó. Az egyházak szerepe a kultúra közvetítésében Közép- és Kelet-Európában. Tudományos műhelykonferencia, PPKE BTK, Piliscsaba. Különböző hagyományok együttélése – görögkatolikus művészet a 18. század második felében
 39. 2012. május 21. A Kárpát-medence, a magyarság és Bizánc, SZAB székház, Szeged. Balkáni mesterek görögkatolikus püspökök szolgálatában (18. század)
 40. 2012. június 2. „Kitartásban a siker!” A magyar görögkatolikusok útkeresése és a Hajdúdorogi Egyházmegye felállítása (1912), Szent Atanáz Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza. Magyaros törekvések a görögkatolikus egyház művészetében