bezárás

dr. habil. Menasági Péter DLA

egyetemi docens
Szobrász Tanszék

Publikációk

Bibliográfia

Perenyei Mónika: Magyar Képzőművészeti Egyetem Diplomakatalógusa.1999. 18–19. oldal
Beke Zsófia: Nyújtózkodás a térben. Új Művészet, 1999. szeptember, X. évfolyam, 9. szám, 21. oldal
Készman József: A maradandóság pörgettyűi. Külön Kerék című kiállítás katalógus bevezetője, Műcsarnok, 2003
Lóska Lajos: Szoborzsongás. Új Művészet, 2003. május, XIV. évfolyam, 5. szám, 19. oldal
Aknai Tamás: Egy fiatal szobrász. Echo Kritikai Szemle, 2003. május, 2. szám, 11–12. oldal
Husz Mária: A babaszobák és a zenélő mobilok között. Tizennyolcadik országos kisplasztikai biennále Pécsett. Kritika 2003(7-8)52-53.
XVIII. Országos Kisplasztikai Biennále. Pécs, Pécsi Galéria. (Katalógus, bev. Wehner Tibor.)
Dékei Krisztina: Csalóka látvány, Plastica Dreams. Új Művészet, 2003. szeptember, XIV. évfolyam, 9. szám, 21. oldal
Aknai Tamás: Egy szobor: Menasági Péter „Nagy tengelye”. Echo Kritikai Szemle, 2003. október, 3–4. szám, 42–43 oldal
Fejős Miklós: A múltba és jövőbe tekintés közös ünnepe. Echo Kritikai Szemle, 2003. december, 5–6. szám, 45–46 oldal
Barta Boglárka–Fehérváry Krisztina: Memento mori. Demokrata, 2004. május 6., VIII. évfolyam, 18. szám, 61. oldal.
Orbán Éva: Menasági Péter szobrászművész, a Mansfeld Péter-emlékmű alkotója. Nemzetőr, 2004. május 12., 2. oldal
Ludwig Dóra: Időtlen, erőteljes, mégis emberléptékű. Budai Polgár, 2004. október 28., XIII. évfolyam, 22. szám, 5. oldal
P. Szabó Ernő: Kőtömbök súlya, a lélek ereje. Magyar Nemzet, 2004. november 6., 15. oldal
Halász Csilla: A fiú példája. Felavatták Mansfeld Péter emlékművét a Veronika parkban. Heti Válasz, 2004. október 28.
Somorjai Viktória: Fény és árnyék. Budán felavatták Mansfeld Péter szobrát. Magyar Demokrata, 2004. október 28.
(cser): Felavatták Mansfeld Péter szobrát. Új Ember 2004. október 31.
Emlékezés 1956 hőseire. Felavatták a tizennyolc évesen kivégzett forradalmár, Mansfeld Péter szobrát. Magyar Nemzet 2004. október 25.
Mansfeld Péter bronzalakja. Hírhozó 2004. november 11.
Muladi Brigitta: Hatás: a formák és kifejezőeszközök dinamikája. Új Művészet, 2005. április, XVI. évfolyam, 4. szám, 26. oldal
Fehérváry Krisztina: Mansfeld Péter emléke. Demokrata, 2005. május 12., IX. évfolyam, 19. szám, 60. oldal
Nagy Edina: „A teljesség igénye nélkül.” Balkon, 2005/5. szám, 16. oldal
Lóska Lajos: Az újminimal körül. Új Művészet, 2005. június, XVI. évfolyam, 6. szám, 35. oldal
P. Szabó Ernő: Út a Szabadság tornya felé. Menasági Péter szobrászművész a forradalomról, az '56-os emlékműpályázatról. Magyar Nemzet, 2005. július 11., 14. oldal
Menasági Péter (szerk. Bev. Karmó Zoltán, Bencsik István, Készman József, Aknai Tamás.) Budapest, 2006., magánkiadás
P. Szabó Ernő: Történés a pont és a tengely körül. Magyar Nemzet, 2006. május 4., 15. oldal
Rózsa Gyula: Éllel és él nélkül. Népszabadság, 2006. május 17., 12. oldal
Zielinski Tibor: A tengely hatalma. Menasági Péter szobrászata. MAKtár, 2006. 5. szám, 4–5. oldal
Rieder Gábor: "Fiatal voltam, meg kellett élnem valamiből", Derkovits-ösztöndíjasok. 2006. Új Művészet, 2006. május, XVII. évfolyam, 5. szám, 25. oldal
Joó: Az elűzött hazai németekre emlékeztek. Magyar Nemzet, 2006. június 19., 1–2. oldal
P. Szabó Ernő: Terek, megkötések nélkül. Beszélgetés Menasági Péter szobrászművésszel. Új Művészet, 2006. szeptember, XVII. évfolyam, 9. szám, 50-53. oldal
Fábián Sándor: A világ szobrászainak lexikona. Budapest, Magyarkerámia Kft. 2006. 527. oldal
Uhl Gabriella: Győzött az installáció! Derkovits-ösztöndíjasok az Ernst Múzeumban. MAKtár 2007/4. szám, 20. oldal
Várkonyi György: A borotva éle. Mozgó Világ, 2008. 11. szám, 30-36. oldal
Hemrik László: Az időtlenség szobrai. Park Magazin, 2009. tavasz-nyár, III. évfolyam, 1. szám, 23. oldal
Frazon Zsófia: Középpontban a víz. Menasági Péter: Vízszintes kocka. Tudatos Vásárló, 2009. 17. szám, 68-69 oldal
Wehner Tibor: Modern magyar szobrászat 1945-2010. Budapest, Corvina Kiadó. 2010. 201. oldal
Kő Pál: Jelkép és üzenet. ~ Mansfeld szobráról. In. Csillagbojtár. Mesterekről, pályatársakról, tanítványokról. (Bev. Oláh János.) Budapest, Magyar Napló. 2010. 258-259. oldal
P. Szabó Ernő: Szoborszemle Pozsonyban. Új Művészet, 2011. szeptember, XXII. évfolyam, 9. szám, 15. oldal
Artz-Pintér Anna: Zarándokok ragyogó arccal. 24 óra, 2012. március 7., 1. oldal
Bencze Brigitta: Rőzsehordó mesehősöket formáztak a héregiekről. Bors, 2012. március 19., 4. oldal
Artz-Pintér Anna: Művész házaspár az utolsó utcában. 24 óra, 2012. április 18., 1-2. oldal
Sturcz János: Átjáró. Menasági Péter szobrairól. Átjáró című kiállítás katalógusa, Budapest, 2012., magánkiadás
Lóska Lajos: Jelképes geometria. Új Művészet, 2012. december, XXIII. évfolyam, 12. szám, 46-48. oldal
Aknai Tamás: ~ és az ő Nagy tengelye. In. Aknai Tamás: Lent, délen… Képek, arcok Pécs képzőművészeti életéből a 20-21. század fordulóján.  Budapest-Pécs, Dialóg Campus Kiadó. 2013. 245-250. oldal
Műhely. Workshop. A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Doktori iskola története és műtárgykatalógusa. 1991-2012. (Bev. Colin Foster.) Pécs, 2013. Pécsi  Tudományegyetem Művészeti Kar.
Wehner Tibor: Tapló. Kíméletlen Művészeti Napló 1996-2006. Budapest, Enciklopédia Kiadó. 2013. 434, 562, 579, 600. oldal
Parthenón-fríz terem, Körösényi Terem 2011. szeptember 28 – 2012. június 2. Budapest, Magyar Képzőművészeti Egyetem. (Katalógus, bev. Nagy Ildikó, Hetényi Ágnes, Beke László, Józsa Kitty, Szabó Ádám, Előd Ágnes, Hatházi László, Kovách Gergő, Sass Valéria, Sturcz János, Farkas Ádám, Szvet Tamás.) 2013.
Villa Negra-Horváth Viktor: Möbion. Szobor, kép és regény. Budapest, Villa Negra-Magvető. 2015.
Itt és most. Nemzeti Szalon 2015. Budapest, Műcsarnok. (Katalógus, bev. Szegő György, Forgách András, Tóth Krisztina, N. Mészáros Júlia, Wehner Tibor.) 2015.
Uszkay Tekla: Kortárs művek a szakralitás jegyében. Új Művészet, XXVII/2-3., 2016. február-március, 32-33. oldal
Miglinczi Éva: Távolodó közelség. Bondor Csilla–Menasági Péter alkotópáros. Art Limes (Kép-tár III.) 2016/1. szám, 49-58. oldal
Keserü Katalin: Természetművészet – definíció szerint és anélkül – Magyarországon. Természetművészet–Változatok, Kis gesztusok kiállítás katalógusa, Műcsarnok, 2016. 131. oldal
Bencsik István és tanítványai, kiállítás katalógus, Műcsarnok, 2016.
Bándy Péter: Megszépült Buda egyik legszebb panorámájú parkja. Méltó hely Mansfeld Péterhez. Demokrata, XX. évfolyam 44. szám, 2016. november 3. 22-23. oldal
Antal Z. László: Műcsarnok. Kis gesztusok–globális nézőpont. Műhelybeszélgetések a természetről és a természetfelettiről. Konferencia (Budapest, 2016. október 8.), Magyar Hüperión, IV. évfolyam 4. szám, 507-508. oldal
Kertész László: Köztéri szobrok kincsestára, Magyar Napló, Budapest, 2017
jankó judit: Nem zajongok már annyit. Interjú Menasági Péter szobrásszal. Köztér. Ez nem kunszt, az Új Művészet elméleti melléklete, 2017/2, 13-17. oldal