bezárás

Dr. habil. Albert Ádám DLA

egyetemi docens, tanszékvezető, Művészeti és Művészetelméleti Szakkollégium igazgató
Website: http://albertadam.com
Művészeti Anatómia, Rajzi és Geometria Tanszék

Doktori témahirdetés

A múzeum alakváltozásai: funkció, tartalom és képi megjelenés

(Kulcsszavak: gyűjtes, rendszerezés, osztályozás, kategorizáció, kunstkammer, múzeum, archívum, atlasz, kánon.)

Értelmezésünkben a múzeum (köz/privát gyűjtemény), művészeti/társadalmi/tudományos tematikájú entitás, a doktorandus a kategorizálás és a taxonomia világát vizsgálja, eleveníti meg, új értemet adva a felhalmozott tudás és az esztétika koncentrált helyének. A múzeumi kánon mellett a privát klasszifikációs rendszerek (is) vizsgálat tárgyát képezik, reflektálva ezzel magára a rendszerezés, archiválás folyamatára, a taxonomiák sérülékenységére.

Privát és köztörténeti témák, létező és immaginárius múzeumi terek, kiállítási konstrukciók, gépezetek vizsgálata áll a kutatás fókuszában.

A kiírás fontos aspektusa, hogy az autonóm művészeti praxis és a klasszikus kutatási paradigma együttesen jelenjen meg a pályázó tevékenységében.

A témára vonatkozó részleteket a témavezetővel lehet egyeztetni.