bezárás

TÁJÉKOZTATÓ a Leonardo mobilitási programról

TÁJÉKOZTATÓ a Leonardo mobilitási programról

Az Egész életen át tartó tanulás program Leonardo da Vinci mobilitási alprogram 2011. évi keretében a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) benyújtott "Szakmai tapasztalatcsere a restaurálási gyakorlat terén és restaurálási szakmai irányelvek megfogalmazása a magyarországi gyakorlat számára, valamint a megszerzett tapasztalatok szakoktatásban való felhasználásának előkészítése" című pályázata a támogatásra méltó projektek közé választotta a Tempus Közalapítvány.

A projekt céljaa restaurátori tevékenység folyamatának, valamint annak hatósági oldalról való engedélyezésének és felügyeletének megismerése Ausztria, Csehország, Horvátország, Románia, Szlovénia műemléki hivatalaiban, illetve restaurátor műhelyeiben, szem előtt tartva a közös történeti- és kulturális örökség azonos szempontok szerinti kezelésének, valamint a megfogalmazandó restaurálási irányelvekbe történő beépíthetőségének lehetőségét, továbbá a megszerzett szakmai tapasztalatoknak a szakoktatásban való alkalmazásának előkészítését.

Elérendő eredmények:
- újabb ismeretek szerzése,
- szakmai kompetenciák, jártasságok továbbfejlesztése;
- a restaurálási irányelvek megfogalmazása a hazai gyakorlat számára;
- a magyar restaurátorképzés gazdagítása.

A helyszíni és a dokumentálási munka irányelveinek kidolgozásához a legszélesebb hazai szakmai konszenzus szükséges, ezért a projektbe bevont és abban részt vevő intézmények a magyarországi restaurátor szakma és magának a restaurálási munkafolyamatnak közel teljes spektrumát ölelik fel:

- KÖH (hatósági/szakértői szerep)
- Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátor Tanszéke (felsőfokú restaurátorképzés)
- Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központja (örökség- és műemlékvédelmi kutatás és restaurálás)
- Műemlékek Nemzeti Gondnoksága (az állami tulajdonban lévő kiemelkedő értékű műemlékek állagmegóvására, helyreállítására és értékelvű hasznosítására létrehozott vagyonkezelő szervezet, egyben megrendelő)
- Magyar Restaurátorok Egyesülete (a restaurátorok szakmai érdekeinek képviselője).

A magyar szakemberek (szakmai tanulmányutanként 6 fő, mindösszesen 30 fő) 2 éves időtartamon belül egyhetes periódusokra látogatnak el az egyes fogadó országokba, ahol a helyszínen ismerik meg

- a szakigazgatási processzust,
- a munka engedélyezése/megkezdése előtt és után benyújtandó dokumentációs anyag tartalmát, technikai minőségét és a
- helyszíni vagy műtermi munka folyamatának szakmai alapelveit és annak lehetséges ellenőrzését.

A projekt időtartama: 2011. június 1.- 2013. május 31.

A projektben részt vevők a tanulmányutakon szerzett tapasztalatok és az útijelentések alapján dolgozzák ki a restaurálási szakmai irányelveket és a szakoktatásban hasznosítandó további releváns elemeket.

A küldő intézmény által kiválasztott német vagy angol nyelven kommunikáló résztvevők számára a KÖH szervezi meg a szakmai tanulmányút technikai részleteit, a fogadó intézmények által biztosított lehetőségek és a magyar résztvevők által megfogalmazott igények lehető legjobb összehangolásával.

A KÖH tartja kapcsolatot a külföldi és a magyar partner intézményekkel, a résztvevőkkel, gondoskodik a szükséges dokumentumok elkészítéséről. A restaurátorok számára az első külföldi partnerintézményben tervezett látogatás előtt (2012 ősze) tájékoztató megbeszélést tart. A program két éve alatt a partnerintézmények számára sajtóanyagokat biztosít és tájékoztatja a szakmai fórumokat a program állásáról.

Koordinátorok:
Horváth Edina, 225-49-25, edina.horvath@koh.hu
Papp Tímea: 225-49-24, timea.papp@koh.hu

Link: www.koh.hu