bezárás

Felhívás

FELHÍVÁS
A 2011/2012 tanévben az Intézményi Művészeti Diákköri Konferencián való részvételre

Tisztelt Kollégák, Hallgatók!

A 2011 áprilisában, Sopronban megrendezett V. Országos Művészeti Diákköri Konferencián Festészet, Képgrafika és Művészetelmélet kategóriában értek el hallgatóink helyezéseket (két első, két második és egy harmadik díj), illetve a két Pro Arte díj közül az egyiket hallgatónk kapta.

„A tudományos és művészeti diákköri munka része az Egyetem oktatási, tudományos, illetve művészeti tevékenységének. Az arra vállalkozó, igényes, kiemelkedő képességekkel rendelkező hallgatókat önálló, a kötelező tananyagon túli szakmai, tudományos teljesítményre ösztönzi.”

A következő országos megmérettetés helyszíne Eger lesz, 2013-ban.
Erre a versenyre készülve ebben a tanévben is meghirdeti a Magyar Képzőművészeti Egyetem az Intézményi Művészeti Diákköri Konferenciát.

2012 decemberében egy második fordulót tartunk.

A beadott munkákat az egyetem oktatói közül felkért zsűri bírálja el.

A zsűri javaslata alapján a két fordulóból jutnak tovább a pályázók, kategóriánként az országos konferenciára.

Az alábbi kategóriákat hirdetjük meg.

I. Síkbeli művészet

 •  Festészet
 •  Képgrafika (egyedi és sokszorosító)
 •  Tervezőgrafika
 •  Fotó

II. Térbeli művészet

 • Szobrászat
 • Installáció
 • Szcenika

III. Időbeli művészet

 • animáció
 • rövidfilm
 • multimédia
 • intermédia
 • videó

IV. Művészetelmélet

 • Művészettörténet, művészetkritika
 • Művészetfilozófia és esztétika
 • Szakelmélet
 • Művészetpedagógia, módszertan

Várjuk a restaurátor és képzőművészet-elmélet szakosok nevezését is.

Végzős hallgatók is indulhatnak, mert továbbjutás esetén, úgy értékelődnek, hogy az első fordulón még volt hallgatói jogviszonyuk.

A kategóriánkénti helyezettek műveit 2012 tavaszán kiállításon tervezzük bemutatni az egyetemen.

Még idén ősszel konzultációs időpontokat hirdetünk meg, ahol a verseny menetéről, a tartalmi és formai követelményekről részletes tájékoztatást kapnak az érdeklődők.

Bármilyen kérdéssel forduljatok a tanszéki HÖK képviselőhöz, illetve:
Bendig-Zsilinszky Zsófia
Romoda Klára

Beadás: 2012. január 16-17. (hétfő-kedd)

Beadandó
Művészeti alkotásoknál:

- rezümé, illetve adatlap (1 oldal, A/4)

 • a dolgozat, mű, előadás címe
 • a szerző(k) neve
 • szak, évfolyam
 • témavezető(k) neve, tudományos fokozata, beosztása
 • rövid összefoglaló a műről

- a mű és az alkotófolyamat írásos ismertetése (3-5 oldal, A/4)
- a műről készült fotó nyomtatható minőségben (A/5, 300dpi)

Síkbeli és térbeli munkáknál a majdani kiállításra kész állapotban bármekkora méretű alkotással lehet nevezni. Sorozat beadható.

Időbeli műveknél az alkotás időtartama max. 15 perc lehet!

Művészetelméleti dolgozatoknál:
- rezümé, illetve adatlap (1 oldal, A/4)

 • a dolgozat, mű, előadás címe
 • a szerző(k) neve
 • szak, évfolyam
 • témavezető(k) neve, tudományos fokozata, beosztása
 • rövid összefoglaló a műről

- az írásmű két példányban, 15-50 (A/4) oldal terjedelemben, melybe nem számítanak bele az illusztrációk és a mellékletek.


A Művészeti és Művészettudományi Szekció felhívásának 1. sz. melléklete

A pályázati adatlap ill. a rezümé formai követelményei

A DOLGOZAT, MŰ, ELŐADÁS CÍME (félkövér, 16 méret, középre zárt)
(ez a 16-os méretű sor üres)
A Szerző(k) neve (félkövér, 14 méret, középre zárt)
(ez a 14-es méretű sor üres)
Intézmény, Kar (normál, 14-es méret, középre zárt)
Szak, évfolyam (normál, 14-es méret, középre zárt)
(ez a 14-es méretű sor üres)
A Témavezető(k) neve, tud.-os fokozata, beosztása (normál, 14-es méret, középre zárt)
(ez a 14-es méretű sor üres)
(ez a 14-es méretű sor üres)

Itt kezdődik a rövid összefoglaló szöveg 12-es méretű, Times New Roman CE betűtípussal, két oldalra zárt, szimpla sortávolsággal. A tagolás egy sor kihagyásával, vagy/és új sorkezdéssel és bekezdéssel oldható meg.
Igazítás: sorkizárt
Oldalméret: A/4, álló formátum
Margók: 3-3-3-3 cm
Terjedelem: 1 A/4 oldal
Kérünk minden írásos anyagot nyomtatott formában is, 3 példányban benyújtani.


A Művészeti és Művészettudományi Szekció felhívásának 2. sz. melléklete

A műalkotásokhoz, zenei előadásokhoz kapcsolódó írásművek, valamint a művészetelméleti dolgozatok formai követelményei

Címlap (nem számít bele a terjedelembe!):

A DOLGOZAT, MŰ, ELŐADÁS CÍME (félkövér, 16 méret, középre zárt)
(ez a 16-os méretű sor üres)
A Szerző(k) neve (félkövér, 14 méret, középre zárt)
(ez a 14-es méretű sor üres)
Intézmény, Kar (normál, 14-es méret, középre zárt)
Szak, évfolyam (normál, 14-es méret, középre zárt)
(ez a 14-es méretű sor üres)
A Témavezető(k) neve, tud.-os fokozata, beosztása (normál, 14-es méret, középre zárt)

Következő oldalon kezdődik a szöveg 12-es méretű, Times New Roman CE betűtípussal, két oldalra zárt, szimpla sortávolsággal. A tagolás egy sor kihagyásával, vagy/és új sorkezdéssel és bekezdéssel oldható meg.

Igazítás: sorkizárt
Oldalméret: A/4, álló formátum
Margók: 3-3-3-3 cm

Kérünk minden írásos anyagot nyomtatott formában is, 3 példányban benyújtani.