bezárás

A nyelvvizsga követelményről

Tájékoztatás az oklevél megszerzéséhez előírt nyelvvizsga-követelménnyel kapcsolatos változásokról

A nagyszámú érdeklődésre való tekintettel az alábbiakban tájékoztatjuk a nyelvvizsga hiányában oklevelüket át nem vett (volt) hallgatóinkat az új szabályozással kapcsolatos alapvető információkról.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 107. § (2) bekezdése az oklevél megszerzéséhez előírt általános nyelvvizsga-követelmény teljesítése alóli mentességgel kapcsolatban a korábbi jogszabályi rendelkezésekhez képest enyhébb szabályozást tartalmaz. Ez alapján az intézménynek saját szabályzatában lehet rendelkeznie arról, hogy azok a hallgatók, akik a sikeres záróvizsga napjától számított három éven belül a szükséges nyelvismeretet igazolni nem tudják, mentesülnek-e a követelmény alól, ha helyette az intézmény által szervezett külön nyelvi vizsgát teljesítenek.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a törvény 109. §-ának rendelkezése alapján ez a szabályozás csak 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, így ezen időpont előtt továbbra sincs mód a nyelvvizsga hiányában át nem vett oklevelek kiadására. Az ezzel kapcsolatos egyetemi szabályozás kialakításáig az eljárás tartalmáról és menetéről, az esetleges intézményi nyelvvizsga lehetőségéről sem tudunk bővebb felvilágosítást adni.

Tájékoztatjuk Önöket továbbá, hogy a Magyar Rektori Konferencia elnöksége a mai napon kezdeményezte a nyelvvizsga hiányában oklevelet nem szerzett hallgatók belső nyelvi vizsgáztatásának és a hozzá kapcsolódó nyelvi képzések rendszerére vonatkozó, minden felsőoktatási intézményre egységesen alkalmazandó nyelvvizsga központ felállítását, melynek eredményéről a honlapunkon tájékoztatást adunk.
Megértésüket köszönjük!

prof. Kőnig Frigyes DLA, habil rektor