bezárás

TÁMOP pályázat

Projekt száma: TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR


Projekt neve: Vizuális művészeti és művészettörténeti tananyagok fejlesztése a Magyar Képzőművészeti Egyetemen, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem Művészettörténeti Intézetében

A projekt megvalósulásának helyszíne: Magyar Képzőművészeti Egyetem, ELTE Művészettörténeti Intézet, Budapest

A projekt megvalósításának kezdete: 2010. 01. 01.

A projekt megvalósításának befejezése: 2012. 01. 31.

A támogatás mértéke: 80%

Támogatás összege: 56 696 853 Ft

A Magyar Képzőművészeti Egyetem a 2010-es évben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Művészettörténeti Intézetével közös TÁMOP pályázati projekt megvalósítását kezdte el. A TÁMOP 4.1.2-08/2/A/KMR Tananyagfejlesztés és tartalomfejlesztés különös tekintettel a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai (MTMI) képzésekre című pályázat fő célkitűzése, hogy korszerű művészettörténeti, média- és fotóművészeti tananyagokat fejlesszen, valamint a kurátori tanulmányokhoz szükséges magyar nyelvű on-line szöveggyűjteményt készítsen.

A 2012-es tanévtől a www.tankonyvtar.hu weboldalon a hallgatók olyan kurrens nemzetközi művészettörténeti és művészetelméleti tanulmányokat olvashatnak, melyek a TÁMOP pályázatnak köszönhetően most jelennek meg először magyar fordításban. A különböző forrásanyagok segítségével a művészetelmélet, a fotóhasználat, a muzeológia, valamint a modern médiahasználat szakterületein készülő  hiánypótló tananyagok más hazai felsőoktatási intézmény hallgatói számára is hozzáférhetőek lesznek. A szöveggyűjtemények, tankönyvek és a médiaművészeti adatbázis mellett, a kézműves fotótechnikák elsajátításához szükséges audiovizuális segédanyagok segítik majd a hallgatók tanulmányait.

A TÁMOP pályázat alprojektjei, melynek keretében létrejött oktatási segédanyagok (elérhetők innen):
Médiaművészet, Médiaelmélet (MKE): Médiaadatbázis és Médiaszöveggyűjtemény
Kortárs művészetelmélet (MKE)
Kézműves fotótechnikák (MKE)
Művészeti célú fotóhasználat (MKE)
Komplex propedeutika alprojekt (ELTE)
Muzeológia alprojekt (ELTE)
Művészettörténeti szakirodalmi és forrásbázis alprojekt (ELTE)

Projekt menedzser: Lázár Eszter egyetemi tanársegéd (Magyar Képzőművészeti Egyetem, Képzőművészet-elmélet Tanszék)
 
A projektet finanszírozó szerv neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint közreműködő szervezet.