bezárás

Szatmáriné Bakonyi Eszter

fém-ötvösrestaurátor specializáció oktató
Restaurátor Tanszék

Kutatás, oktatás

Fém anyagtan:

  • a főbb műtárgyalkotó fémekkel kapcsolatos ismeretek, jellemző fizikai-, kémiai tulajdonságaik, ötvözeteik
  • a fémtárgyak anyagvizsgálata
  • a fémek korróziója
  • az elektrokémia alapjai, restauráláshoz kapcsolódó ágai
  • fémtárgyak megfelelő tárolása, kiállítása

Fém restaurálás-konzerválás elmélet:

  • a fémből készült műtárgyak tisztítása
  • a fémből készült műtárgyak konzerválása
  • restaurálás, kiegészítés technikái

Fém restaurálás-konzerválás gyakorlat:

  • a fentiekben tanultak alkalmazása a gyakorlatban