bezárás

Pályázati felhívás

A Magyar Nemzeti Múzeum
logójának és kis arculatának megtervezésére

1. A pályázat tárgya

Az MNM logója (feliratos és felirat nélküli változatban; felirat: Magyar Nemzeti Múzeum) és kis arculati terve (logó, névjegy, levélpapír, boríték, dosszié, szórólap, kiadványborító)

2. A pályázat kiírója

Magyar Nemzeti Múzeum (MNM), 1088 Budapest, Múzeum krt. 14–16.

3. Elvárások

A logó legyen alkalmas különféle felületeken (szórólap, honlap, médiafelületek, ajándéktárgyak stb.) való megjelenésre.

4. A pályázatok értékelése

Az MNM szabadon dönthet arról, melyik grafikai tervet valósítja meg.

A beérkező pályaműveket – a szerző kilétének ismerete nélkül, jelige alapján – 5 fős, az MNM vezetőségéből és neves szakértőkből álló zsűri bírálja el.
A pályázók e-mailben kapnak értesítést a zsűri döntéséről. A döntéssel szemben kifogásnak nincs helye.

5. A pályázat díjazása

A nyertes pályázó az alábbi elismerésben részesül:

 • a nyertes pályamunka készítője a grafikák felhasználásra alkalmas formájának átadása után bruttó 250 000 Ft díjban részesül, amely magában foglalja a logó és az arculati elemek teljes körű, kizárólagos felhasználási jogát;
 • az MNM által szervezett sajtótájékoztatón bemutatjuk a pályamunkát és alkotóját;
 • árajánlatot tehet az MNM további arculati elemeinek megtervezésére.

6. A pályázat beérkezésének határideje

2013. november 30.

7. Pályázati feltételek

A pályázó a pályázati anyag elküldésével automatikusan elfogadja a pályázati feltételeket.

Nevezési díj nincs. Egy pályázó maximum három pályamunkával nevezhet.

A nyertes pályázat anyagának felhasználására a Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) teljes és kizárólagos jogot szerez. Amennyiben a nyertes pályázat felhasználása során az MNM részéről felmerül a módosítás igénye, a pályázó vállalja a módosítások elvégzését.

A határidő után beérkezett valamint a hiányosan kitöltött vagy a pályázati kiírásban foglaltaknak nem megfelelően beadott pályázati anyagokat az MNM-nek nem áll módjában elfogadni. Az MNM kizárja a hiánypótlás lehetőségét.

Amennyiben több – akár magán-, akár jogi – személy együtt kíván részt venni a pályázaton, ezen személyek az MNM számára egy pályázónak számítanak. Ebben az esetben a jelentkezési lapon kérjük megadni a csoport nevében nyilatkozatra jogosult kontaktszemély nevét és elérhetőségét.

A pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy a beadott pályázati munka erre a pályázati kiírásra született, más személy jogát nem sérti valamint más személynek nem áll fenn olyan joga, amely az MNM pályázati munkákra vonatkozó jogszerzését akadályozná vagy bármilyen módon korlátozná. Mindezen esetekben a pályázót terheli a teljes körű felelősség, amelyet a pályázó a jelen pályázati kiírás részét képező nyilatkozatban vállal. A pályázó vállalja, hogy a pályamunkák elkészítésénél jogdíjas elemeket nem használ.

A pályázó kizárólag saját, eredeti szerzői alkotásával pályázhat. E feltétel hiánya esetén a pályázat érvénytelenné válik, és a pályázó díjat nem kaphat. Amennyiben ez a későbbiekben válik ismertté, a pályázó köteles a díjat visszafizetni és az MNM-mel szemben más személy által – szerzői jogsértés címen – esetlegesen támasztott mindennemű követelésért helytállni.

Az MNM kizárhatja azt a pályázatot, amely nem felel meg a formai követelményeknek. Az MNM fenntartja a jogot, hogy amennyiben nem találja megfelelőnek a beérkezett művek színvonalát, a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa. Az MNM döntése ellen kifogásnak helye nincs.

Az elkészült pályaművek jeligések. Mellé zárt borítékban, az adott grafikával azonos jeligével minden esetben csatolni kell a pályázó nevét és elérhetőségét (cím, telefonszám, email), ezek hiányában a pályázat érvénytelennek tekintendő.

8. A pályázat alaki követelményei

 1. a pályamunkát vektorosan (.ai, .eps) kell elküldeni
 2. a logótervet színes, monokróm és inverz változatban kell beküldeni

9. A pályázat benyújtása

A pályázat benyújtásához a kitöltött nyilatkozat, jelentkezési lap és pályamunka beküldése szükséges. A pályázatot egy példányban ajánlott küldeményként postai úton vagy elektronikus úton kell benyújtani a megadott határidőig. A borítékra kérjük ráírni: „logopályázat”.
Postai úton a pályamunkát CD vagy DVD adathordozón, pdf formátumban és kinyomtatott formában is be kell küldeni.
A kitöltött nyilatkozat és jelentkezési lap minden esetben meg kell hogy érkezzen elektronikus és postai úton, ajánlott küldeményként, a megadott címre, legkésőbb 2013. november 30-ig.

A postacím:
Csordás Dóra, Főigazgatóság,
Magyar Nemzeti Múzeum, 1088 Budapest, Múzeum krt. 14–16.
Az email cím:
A beérkezett pályaműveken korrekciót nem tudunk elfogadni.

10. Általános elvárások az arculat kapcsán
 

Az MNM intézményi szintű üzenetei:

 • az MNM a legelső magyar múzeum, a magyarországi múzeumok origója;
 • a nemzeti történelem kincseinek őrzője, a legnagyobb műtárgy-állományt őrző magyar múzeum;
 • a nemzeti hagyomány és fejlődés ötvöződik benne és általa;
 • összegződik benne a klasszikus érték és a modernség;
 • tudós múzeum, tudományos műhely;
 • biztonságot, megbízhatóságot, erőt sugall;
 • új kihívásokat váró és kereső intézmény;
 • megfiatalodó és kreatív, innovatív szemlélet jellemzi;
 • kiemelten látogatóbarát;
 • elsődleges feladatának tartja az egész életen át tanulás segítését;
 • fontos számára a jótékonyság és jótékonykodás;
 • zöld múzeum

Elvárások az arculatra vonatkozóan:

 • letisztult és egyszerű vizuális megjelenés;
 • könnyű beazonosíthatóság;
 • a sztereotíp, elkoptatott, sémaszerű formák és szimbólumok kerülése.

2013. október 28.

A pályázat letöltése (.doc, 80 KB)