bezárás

TÁJÉKOZTATÓ A NYÁRI SZÁLLÁSRÓL

Tisztelt Hallgatók!

Tájékoztatom Önöket, hogy 2016-ban a nyári szálláson történő elhelyezés időtartama:

2016. június 24–augusztus 28.

Nyári szállás iránti igény esetén az alábbiak szerint kell jelentkezni.
A jelentkezési lap és igénybe vételi nyilatkozat letölthető a lentebb található linken.

A jelentkezéseket elektronikus úton a fuzesi.gabor@mke.hu email címen lehet benyújtani.

Nyári szállás igénybe vételére folyamatosan lehet jelentkezni. A jelentkezési lapot az igénybevétel kezdetét megelőző legalább 7 nappal kell benyújtani.

A hallgatók a jelentkezés elfogadásáról e-mailben kapnak tájékoztatást.

A nyári szállás igénybevételének feltétele, hogy a hallgatónak nincs az Egyetemmel szemben semmilyen lejárt határidejű fizetési kötelezettsége.
A Kollégiumban nyári elhelyezést a szabad férőhelyek függvényében tudunk biztosítani.

A hallgatók elhelyezésére elsősorban a jelentkezési lapon megjelölt szobákban kerül sor, szervezési és gazdaságossági okokból azonban – amennyiben azt a Kollégium érdeke, illetve az optimális helygazdálkodás megkívánja – a Kollégium fenntartja magának a jogot a hallgatóknak a kérelmüktől eltérő, a Kollégium igazgatója által nyári bentlakásra kijelölt szobákban történő elhelyezésére, illetve átköltöztetésére.

A Kollégiumi Szabályzat és a Házirend a nyári időszakban változatlanul érvényes.

A nyári szállásért a hallgató időarányos, emelt szintű térítési díjat köteles fizetni. A térítési díj összege: 21 000, - Ft / hó. A fizetési kötelezettség átutalással, a NEPTUN rendszerben történő kiírásnak megfelelően teljesítendő. Azon hallgatók, akik a nyári szállás időtartamára eső tanrend szerinti szakmai gyakorlatukat töltik, a szakmai gyakorlat ideje alatt a normál kollégiumi elhelyezésért fizetendő kollégiumi térítési díj (9300 Ft/hó) időarányos részének megfizetésére kötelesek.

Végzett hallgató részére, a Kollégium Igazgatója – amennyiben szabad férőhely biztosítható –engedélyezheti a nyári kollégiumi elhelyezést a nyári szállásra vonatkozó díjszabásnak megfelelően. A fizetési kötelezettség a bentlakás megkezdésekor, számla ellenében történő befizetéssel a Gondnoki Irodában teljesítendő.

Budapest, 2016. június 16.

Füzesi Gábor
kancellári hivatalvezető

Letölthető dokumentumok

Nyári szállás tájékoztató (.docx)
Nyári szállás jelentkezési nyilatkozat (.docx)

Link:

A kolégiumról bővebben