bezárás

Zsámbéki Anna

fa-bútorrestaurátor specializáció vezető
Restaurátor Tanszék

Kutatás, oktatás

Faanyagtan:

 • a fa, mint műtárgyalkotó anyag fizikai és kémiai tulajdonságai
 • faanyagok megmunkálhatósága
 • fából készült eszközök és bútorok készítéstechnikája
 • használatból és környezeti hatásokból eredő károsodások
 • fafajok meghatározása
 • fakárosítók, fahibák

Farestaurálás-konzerválás gyakorlat:

 • restaurátori kutatás
 • restaurálási terv készítése
 • az elméleti órákon elsajátított ismeretek gyakorlati alkalmazása
 • a restaurátori gondolkodásra, a megfelelő eljárás(ok) kiválasztására való készség fejlesztése
 • restaurálási dokumentáció és prezentáció készítése

Készítéstechnika – szakrajz

 • a műszaki szakrajz alapjai, követelményei
 • felhasználásának módja a restauráláshoz kapcsolódó rajzi dokumentálásban
 • vonal, méretarány, lépték, méretezés, feliratozás, vázlatrajz, skicc, műhelyrajz fogalma
 • restaurátori dokumentálást segítő rajzprogramok, digitális technológiák

Dokumentálás

 • a restaurátori munkát kísérő írásos és fotódokumentáció jelentősége, elkészítésének módja
 • a dokumentálás története
 • aktuális örökségvédelmi törvényben meghatározott dokumentációkészítési elvárások
 • hagyományos restaurátori adatlapok és kutatási dokumentációk
 • legújabb, digitális képalkotó és modellező technikák alkalmazási lehetőségei