bezárás

MKE intézményi nyelvi vizsga

Tájékoztató a Magyar Képzőművészeti Egyetem által szervezett intézményi nyelvi vizsgáról

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Idegen Nyelvi Lektorátusa a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.évi CCIV. törvény XXX. fejezet, Vegyes rendelkezések 65. Nyelvvizsgák, ösztöndíjak 107.§ (2) alapján intézményi nyelvi vizsgát szervez azon volt hallgatói számára, akik legkésőbb 2013-ban sikeres egyetemi záróvizsgát tettek, de nem rendelkeznek a diplomához szükséges államilag elismert nyelvvizsgával.

A hivatkozott szakasz értelmében „az oklevél, illetve a bizonyítvány megszerzéséhez előírt általános nyelvvizsga-követelmény teljesítése alól mentesülnek azok a hallgatók, akik a sikeres záróvizsga napjától számított három éven belül nem mutatták be a felsőoktatási intézménynek az általános nyelvvizsgát igazoló okiratot és az oklevél, illetve a bizonyítvány megszerzéséhez előírt általános nyelvvizsga-követelmény teljesítése helyett a felsőoktatási intézmény által szervezett külön nyelvi vizsgát tesznek. Ez a rendelkezés azoknál alkalmazható utoljára, akik a 2012/2013. tanévben tesznek záróvizsgát.”

A MKE által szervezett intézményi nyelvi vizsga nem minősül államilag elismert nyelvvizsgának. Államilag elismert nyelvvizsga hiányában a MKE a diploma kiadásának feltételeként kizárólag az általa szervezett intézményi nyelvi vizsgát fogadja el.

Az intézményi nyelvi vizsgára 2017. január hónap végén kerül sor, két nyelvből (angol, német). A vizsganap(ok) a jelentkezők számától függően 2017. január 23. és 27. között lesz(nek) (az ettől eltérő időpontokról a jelentkező külön értesítést kap.)
A vizsga komplex, írásbeli és szóbeli részből áll, mindkettőre csak a megadott vizsganapokon kerülhet sor.

A vizsga díja 20.000,- Ft. A vizsgadíj befizetéséről szóló igazolás eredeti bizonylatát a jelentkezéssel együtt kell megküldeni.
Mind az írásbeli, mind a szóbeli vizsgán a személyazonosság megállapítására alkalmas érvényes, fényképes igazolvány és a vizsgadíj befizetését igazoló bizonylat személyes bemutatása szükséges. Ezeknek hiányában a jelentkező nem kezdheti meg a vizsgát.
Az írásbeli vizsgára késve érkezők számára a késés mértékével csökkentett idő áll rendelkezésére a feladatok megoldásához. A szóbeli vizsgáról elkésőknek a vizsga végéig lehetőség szerint biztosítjuk a vizsgán való részvételt.
A vizsga eredményéről a vizsganapot követő egy héten belül e-mailen kapnak értesítést.
Sikertelen vizsga esetén a vizsgát a teljes vizsgadíj megfizetése ellenében egy következő vizsgaperiódusban meg lehet ismételni.
A vizsgára az alábbi címen lehet jelentkezni: a kitöltött jelentkezési lap (lásd: alul a letölthető dokumentumoknál) visszaküldésével.
Jelentkezési határidő:
2016. november 20.

A vizsgára való felkészülés megkönnyítésére a MKE Idegen Nyelvi Lektorátusa
a/ felkészítő tanfolyamokat hirdet. A tanfolyamok 3 hetesek, heti két alkalommal 3-szor 45’-es órákból állnak (+ 15’ szünet). Az egyes tanfolyamok beindításához minimum 6 fő jelentkezése szükséges.
Hétfő – csütörtök 17.00 - 19.30
A tanfolyam díja 20.000,- Ft.

A felkészítő kurzusokra 2017. január 5. - 23. között az egyetem épületében kerül sor. Jelentkezés: a kitöltött jelentkezési lap (lásd: alul a letölthető dokumentumoknál) visszaküldésével.
Jelentkezési határidő:
2016. november 20.

A tanfolyam kezdetekor a tanfolyam díjának befizetéséről szóló bizonylatot be kell mutatni.
b/ részletes ismertetőt tesz közzé a vizsgáról, amelyhez mindkét nyelvből 1-1 minta feladatlapot is mellékel.
A tájékoztató és a jelentkezési lapok az alábbi linkekről letölthetők.
A felkészítő tanfolyam önkéntes, létszámkorlátozott és a jelentkezési sorrend alapján töltődik. A tanfolyam résztvevői a nyelvi vizsgadíjból 2.000,- Ft kedvezményt kapnak.
Csekket a megadott e-mail címen lehet kérni, vagy személyesen az egyetem Tanulmányi Osztályán.
Befizetett tanfolyami, illetve vizsgadíjat nem áll módunkban visszatéríteni.

Letölthető dokumentumok

Ismertető (.doc)
a MKE intézményi nyelvi vizsga követelményeiről

Jelentkezési lap (.rtf)
a Magyar Képzőművészeti Egyetem által szervezett intézményi nyelvi vizsgára felkészítő tanfolyamra

Jelentkezési lap (.rtf)
a Magyar Képzőművészeti Egyetem által szervezett intézményi nyelvi vizsgára

Angol minta feladat (.pdf)

Német minta feladat (.pdf)