bezárás

Szabó Attila DLA

egyetemi docens
Website: http://szatsan7.wixsite.com/antiflicker
Festő Tanszék

Kutatás, oktatás

Oktatási program:

Meggyőződésem, hogy egy ifjú alkotó önálló művészi programjának kialakításához számos olyan impulzusra van szüksége, amely a művészi ideológiát tekintve indirekt módon, többszörös áttétekkel és nem közvetlenül kapcsolódik a gyakorlati alkotómunkához. A társtudományok alapkutatásainak − értve ez alatt a történelmi és filozófiai kontextus birtokában és a társadalmi tényezők ismeretében a biológiai, fizikai, matematikai, kémiai, stb. törvényszerűségeket és összefüggéseket – applikálása a művészeti tevékenységbe konkrétan tetten érhető gesztusok, vagy lappangó háttér információk formájában épülhetnek be bonyolult szövetet képezve az ösztönös és módszeres megnyilvánulások között.

Olyan sok szegmensből felépített projektfeladatok sorozataként fogom fel az oktatói folyamatot, ahol a hallgatók többféle tudományterületről érkező (természet-)tudományos diskurzus résztvevőivé válnak. A számos társdiszciplína alapvető összefüggéseinek ismeretében és egyéni kutatómunka eredményeként fogalmaznak meg önálló vizuális téziseket. Mindennek hozadéka a saját motívum- és szimbólumrendszer kialakulása. Az alkotómunka során kiemelt szerepet szánok a kísérletezésnek. A kísérletek minden típusát fontosnak tartom, így azt is, amikor vélt eredmények reményében hajtunk végre egy folyamatot és a születő konklúziónk vagy igazolja, vagy cáfolja az előfeltevést, illetve azt a formát is hasznosnak gondolom, amikor úgy végzünk kísérletet, hogy a végeredmény teljesen kiszámíthatatlan. Főleg ez utóbbi a képzőművészet bármely műfajában izgalmas alkotói metódus lehet, így vélem, hogy a festészetben is alkalmazható, ugyanakkor egységes elvek mentén egyéni programok kifejlesztésre alkalmas.

Alkotói tevékenység:

Az utóbbi, közel tizenöt év munkásságát a fikciós-tudományos narratíva jellemzi a legkülönbözőbb műfaji formában megjelenítve. Doktori kutatásom témája is a tudományos- és művészi alkotói módszerek vélt párhuzamosságára épült, azt a határmezsgyét fürkészve, ahol a tudós és a művész egyaránt hasznos ismereteket gyűjthet és közvetíthet. A fiktív tudományos, vagy más esetekben abszurd kontrasztokra épülő műveim médiuma változatos, leginkább helyspecifikus installációk és fotó alapú művek alkotják a corpust.